Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 57. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Мета:

формування предметних компетентностей: узагальнити і систематизувати вміння учнів розв'язувати приклади і задачі на вивчені випадки арифметичних дій;

ознайомити учнів з другим видом розширених задач на зведення до одиниці; повторити зв'язок між компонентами та результатами арифметичних дій множення і ділення; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів; ......

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату; ......

інформаційної: розширити знання учнів про життя та творчість В. О. Сухомлинського.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, літературне читання.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

1) Психологічна настанова.

Я — СОНЦЕ

— Діти, давайте привітаємося із сонячними промінцями і перетворимося на маленькі сонечка.

«Я — маленьке сонце. Я прокидаюся. Я дарую своє тепло всім: небу, хмаркам, річці, полям, тваринам, людям. Я посміхаюся від щастя дарувати тепло.»

2) Мотивація навчальної діяльності.

— Був сином хлібороба і добре знав ціну хлібові. Зростав серед степів, од матері переймав у свою душу казки про Колобка, спеченого з останнього бідняцького борошна, про дбайливого хлібороба, що до схід сонця засіває свою ниву, і про жайворонка, що народився серед степового роздолля.

По закінченні школи сказав матері: «Я люблю, мамо, дітей і хочу стати вчителем».

Так і став Василь Олександрович Сухомлинський учителем.

Це вчитель добра і краси. Він промовляє до нас своїми творами. Вчить.

— Розпочинаємо і ми працювати...

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення (з використанням прийому «Взаємоперевірка»).

а) Гра «Яка команда швидше дістанеться фінішу».

Клас об’єднується у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані приклади вчителеві.

б) Каліграфічна хвилинка.

— Діти виписують каліграфічно відповіді свого ряду.

1-й ряд. 9; 350; 600; 100; 350.

2-й ряд. 240; 9; 100; 400; 800.

3-й ряд. 9; 900; 9; 540; 210.

в) Математична вікторина (з використанням прийому «Мозковий штурм»).

✵ Дівчинка задумала число. Якщо його зменшити у 6 разів, отримаємо 8. Яке число задумала дівчинка? (48)

✵ Назвати звірів у такому порядку, щоб їхня маса зростала: заєць, слон, мишка, тигр. (Мишка, заєць, тигр, слон)

✵ Двоє грали у шахи 2 години. Скільки часу грав кожен шахіст? (2 години)

✵ Назвіть найменше трицифрове число. (100)

✵ У числі 325 закреслили цифру 2. На скільки зменшилось число? (325 - 20 = 305)

✵ До двоцифрового числа ліворуч приписати цифру 5. На скільки збільшилося число? (На 500)

✵ Маса ящика з яблуками 9 кг. Маса порожнього ящика 1 кілограм. Яка маса яблук? (8 кг)

✵ Розставте дужки так, щоб рівності були правильними: 8 ∙ 4 - 2 = 16; 4 ∙ 4 — 4 : 2 = 6.

✵ Якщо дівчинка купить 4 цукерки, то у неї залишиться 48 к. А якщо вона купить 6 цукерок, то залишиться лише 32 к. Скільки коштує одна цукерка? (6 - 4 = 2 (ц.); 48 - 32 = 16 (к.); 16 : 2 = 8 (к.))

2) Робота за індивідуальними картками.

Картка 1

1. Розв’яжіть приклади.

2. Дарина знайшла 46 грибів, Карина — на 14 грибів більше. Скільки всього грибів знайшли дівчатка?

Картка 2

1. Розв’яжіть приклади.

2. Дарина знайшла 52 гриби, Карина — на 13 грибів менше, ніж Дарина, а Марина — стільки ж грибів, скільки Дарина і Карина разом. Скільки всього грибів знайшли дівчатка?

Картка 3

1. Розв’яжіть приклади.

2. Дарина знайшла 60 грибів, Карина — на 22 гриби менше, ніж Дарина, а Марина — стільки ж грибів, скільки Дарина і Карина разом. Скільки всього грибів знайшли дівчатка? На скільки грибів менше знайшла Карина, ніж Дарина?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

b

b - 100

b - 250

5 + 100

5 + 250

300

500

— Заповніть таблицю. Поясніть способи обчислення.

— Яка тема уроку?

Висновок. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням ділової гри «За і проти»)

— Чи потрібно вміти усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа без переходу через десяток? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

1) Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем).

Варіант 1

1. Розв’язати приклади.

2. Розв’язати задачу.


Виготовляє за годину

Час роботи

Усього виготовлено

1 день

?

7 год

28 к.

2 день

?, на 1 к. більше

?

20 к.

Варіант 2

1. Розв’язати приклади.

2. Розв’язати задачу.


Виготовляє за годину

Час роботи

Усього виготовлено

1 день

?

7 год

35 к.

2 день

?, на 1 к. більше

?

24 к.

2) Робота над задачею № 545, с. 85 (робота у міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Аналіз умови задачі

зливок 130 г

олово — 30 г

На ? більше свинцю?

свинець — ?

— Які компоненти відомі?

— Скільки важить сплав? (130 г)

— Скільки в ньому олова? (30 г)

— Чи можемо дізнатися, скільки свинцю? (130 - 30 = 100)

— Як дізнатися, на скільки грамів більше свинцю? (100 - 30 = 70)

Коментування дітей (корекція вчителя).

130 - 30 - 30 = 70 (г)

Відповідь: на 70 грамів.

3) Фізкультхвилинка. Гімнастика для очей

Якщо у вас добрий зір, але вже після кількох годин роботи за комп’ютером чи після довгого читання очі починають червоніти і ви відчуваєте сухість, саме час почати робити гімнастику для очей.

Вправи потрібно робити лише 10 хвилин на день, але важлива регулярність.

✵ Заплющте очі і щільно прикрийте долонями. (15 с — 3 хв.)

✵ Подивіться у міжбрів’я, затримайте очі у такому положенні на кілька секунд. Повторити 7-10 разів.

✵ Подивіться на кінчик носа і затримайте очі в такому положенні на кілька секунд. Повторити 7-10 разів.

✵ Кілька секунд дивитесь праворуч і повертаєтесь в звичне положення. Така сама вправа, але дивитись ліворуч. Повторити 7-10 разів.

✵ Повертайте очі за годинниковою стрілкою. В найвищій і найнижчій точці (на 12-й та 6-й годині) зупиніться і зафіксуйте положення на кілька секунд. Повторити 7-10 разів.

✵ Подивіться в правий верхній кут (приблизно 45°) і, не фіксуючи погляд, поверніть очі в звичне положення. Так само в нижній лівий кут. Повторити 7-10 разів.

4) Розв'язування задачі № 547, с. 85 (робота у міні-групах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Аналіз умови задачі

— Які компоненти відомі?

Коментування дітей (корекція вчителя).

1) 760 - 320 = 440 (кг) — витратили капусти за перший місяць;

2) 440 + 20 = 460 (кг) — витратили капусти наступного місяця;

3) 440 + 460 = 900 (кг)

Відповідь: 900 кг.

Творча робота над задачею

— Складіть обернену задачу, щоб знайти число 20.

5) Робота в «Літературній» студії.

а) Представлення виставки книг В. О. Сухомлинського.

✵ В. О. Сухомлинський «Гаряча квітка».

До книжки ввійшли невеликі оповідання видатного педагога і письменника В. О. Сухомлинського, про те, як діти відкривають для себе навколишній світ, про взаємини між дітьми, про доброту та чуйність, а також повчальні казки про природу.

✵ В. О. Сухомлинський «Вогнегривий коник».

Ця книга — збірка мудрих і повчальних казок, оповідань, притч, новел, написаних для дітей і дорослих великим українським педагогом і письменником Василем Сухомлинським. Кожна казка, кожне оповідання розповідають читачам про неповторну красу природи, магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між людьми, пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим.

✵ В. О. Сухомлинський «Казки Школи під голубим небом».

У цій збірці зібрані казки, притчі, оповідання В. О. Сухомлинського. Кожна казка, кожне оповідання розповідають читачам про неповторну красу природи, магічну силу доброти і чуйності у взаєминах між людьми, пробуджують у нас бажання захистити слабшого, допомогти старшим.

— Прочитайте, переконайтесь у цьому самі...

б) Хвилинка-цікавинка.

Пам'ять

✵ У 2011 р. на честь Василя Сухомлинського названо вулицю в Києві.

✵ У 2015 р. одну з вулиць Дніпра перейменували на вулицю Василя Сухомлинського.

✵ У лютому 2016 р. в Олександрії на честь Василя Сухомлинського було названо вулицю в мікрорайоні «Перемога».

✵ Ім’ям Сухомлинського названо відому відзнаку Міністерства освіти і науки України.

✵ На честь Василя Сухомлинського 2003 р. в Україні випущено ювілейну монету.

Українська монета з серії «Видатні особистості України»

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 86, № 551; 552.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ Яке завдання викликало у вас найбільшу зацікавленість? Чому?

✵ Яким способом обчислення слід користуватися під час додавання і віднімання круглих сотень та десятків без переходу через десяток? Наведіть приклади.

✵ 3 яким видом задач працювали на уроці?

✵ Де можна використати ці знання?

✵ Чим зацікавила вас інформація про життя та творчість В. Сухомлинського?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити