Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 60. САМОСТІЙНА РОБОТА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Додавання і віднімання в межах 1000», закріплювати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Психологічна настанова

— Епіграфом уроку будуть слова Дістервега: «Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні й майстерному застосуванні всього того, що знаєш».

— Поясніть значення цього висловлювання.

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийому «Мозковий штурм»).

— Назвіть числа 808; 237; 642; 999; 101; 587; 330; 400; 732; 900 спочатку у порядку збільшення, а потім — у порядку спадання.

— Назвіть трицифрові числа, в яких усі три цифри однакові. Скільки існує таких чисел?

— Виразіть в метрах, дециметрах і сантиметрах: 854 см; 38 дм 2 см; 708 см; 6 м 55 см.

— У ліфті кнопка 5-го поверху знаходиться на висоті 1 м 5 дм 2 см. Чи дістане до неї хлопчик, якщо його зріст з піднятою рукою становить 12 дм 4 см?

2) Каліграфічна хвилинка.

✵ Розв’яжіть кругові приклади.

300 - 100 770 - 470 200 + 600

550 - 50 800 - 250 500 + 270

Відповіді: 200; 800; 550; 500; 770; 300.

✵ Запишіть числа в порядку зростання, збільшуючи відповіді на 30.

230; 330; 530; 580; 800; 830.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Зверніть увагу на дошку (запис).

Варіант 1

1. Обчислити.

470 + 200 - 450 6 дм - 5 см =

2. Порівняти.

80 кг [ ] 18 ц

Варіант 2

1. Обчислити.

280 + 300 - 360 5 дм — 5 см =

2. Порівняти.

10 хв [ ] 2 год

— Яка тема нашого уроку? (Самостійна робота)

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням методу «Незакінчене речення»).

— Ми маємо написати самостійну роботу, бо ... (Відповіді учнів.)

3. Самостійна робота (з подальшою перевіркою вчителем)

Варіант 1

1. Розв’яжіть задачу.

У трьох морозильниках 980 порцій морозива. У першому і другому морозильниках — 750 порцій, у другому і третьому — 240 порцій морозива. Скільки порцій морозива в кожному морозильнику?

2. Обчисліть приклади.

3. Розв’яжіть рівняння.

310 - х = 70 x + 70 = 490

4. Порівняйте.

5. Додаткове завдання.

Два автомобілі витратили 28 л пального. Один автомобіль витратив пального на 10 л більше, ніж другий. Скільки літрів пального витратив кожний автомобіль?

Варіант 2

1. Розв’яжіть задачу.

За три рейси літак перевіз 640 пасажирів. За перший і другий рейс перевезли 310 пасажирів, за другий і третій — 530 пасажирів. Скільки пасажирів перевезли кожним рейсом?

2. Обчисліть приклади.

3. Розв’яжіть рівняння.

250 - x = 80 60 + x = 480

4. Порівняйте.

5. Додаткове завдання.

У двох пачках 20 зошитів. В одній з них на 2 зошити більше, ніж у другій. Скільки зошитів у першій пачці?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання (за вибором вчителя й учнів, з метою підготовки до контрольної роботи)

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що особливо сподобалось на уроці?

✵ Що сьогодні вам здалося складним?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити