Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданович М. В. Математика: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко.— К.: Генеза, 2013.— 176 с.

2. Бутрім. В. Л. Математика. 3-4 класи. // Початкова освіта. Дидактичні матеріали. — № 2. — 2007.

3. Ващенко О. М., Кудикіна Н. В., Люріна Т. І., Романенко Л. В. Рухливі ігри в початковій школі: Навчально-методичний посібник.— К. : Навчальна книга, 2002.— 80 с.— (Сер. «Здоров’ятко»).

4. Веселка здоров’я / упоряд. Лохвицька Л. В., Андрющенко Т. К.— Тернопіль: Мандрівець, 2007.— 224 с.

5. Витоки здоров’я дитини: Навчально-методичний посібник.— Тернопіль: Мандрівець, 2010.— 160 с.

6. Гезей О. Особистісно-компетентнісний підхід до реалізації змістової лінії «Сюжетні задачі» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти // Імідж сучасного педагога.— 2012.— № 10.

7. Гезей О. Третій клас: працюємо за новою програмою з математики // Початкове навчання та виховання.— 2014.— № 22-24.

8. Гезей О., Заліська О. Реалізація змістової лінії «Сюжетні задачі» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.— Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24-25 квітня 2013 року) / за заг. ред. канд. пед. наук Л. Д. Покроєвої.— X.: Харківська академія неперервної освіти, 2013.

9. Грищенко Н. І. Урок математики. // Початкове навчання і виховання. — № 32. — 2006.

10. Ілінов Б. Про вивчення у початковій школі залежності результату арифметичних дій від зміни одного з компонентів // Початкова школа.— 2010.— № 6.

11. Кудіна Л. В. Від роду до роду. Народознавство.— X.: Торсінг, 2002.

12. Листопад Н. Геометрична складова математичної компетентності молодшого школяра // Початкова школа.— 2011.— № 8.

13. Навчальні програми. 1-4 класи: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарем провідних фахівців.— X.: Вид-во «Ранок», 2016.— 192 с.

14. Мельничук А. В. Розвиток творчих здібностей // Бібліотечка вчителя початкових класів,— 2003.— № 11.

15. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОН України від 15.06.2015 року № 641) // Інформаційний збірник та коментарі МОН України.— 2015,— № 7.

16. Назаренко Н. Розв’язання текстових задач алгебраїчним способом // Початкова школа.—2011.— № 2.

17. Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.— К.: «Велес», 2005.— 528 с.

18. Онопрієнко О. Компетентнісно зорієнтовані задачі як засіб формування математичної компетентності учнів // Початкова школа.— 2013.— № 3.

19. Психогімнастика. Старший дошкільний вік / Упоряд. О. А. Атемасова.— X.: Вид-во «Ранок», 2010.—160 с.

20. Скворцова С. Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра // Початкова школа. — 2011. — № 8-9.

21. Сучасний навчальний заклад — Школа сприяння здоров’ю : Матеріали Всеукраїнського Науково-практичного семінару // Ред. група Л. Д. Покроєва, С. Є. Вольянська, І. В. Волкова, В. І. Олійник.— X.: ХОНМІБО, 2006.— 148 с.

22. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах серії «Шкільна бібліотека»/ Укладач, автор передмови Стус Т. В.— Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.— 192 с.

23. Цицюра С. М. Весела лічба. // Розкажіть онуку.— 2008.— № 6.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити