Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 6. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 38 + 2; 80 - 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теїм «Нумерація чисел у межах 100»; формувати навички додавати та віднімання двоцифрових чисел різними способами; вдосконалювати вміння розв'язувати вирази рівняння та складати обернені задачі; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату; ціннісно-смислової: через розуміння учнем застосування алгоритму розв'язання рівняння, який він може використовувати у подальшому при вивченні нових тем у старшій школі;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт;

загальнокультурної: розкрити значення «працелюбна команда», що є символом працелюбності в українців.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа

Міжпредметні зв'язки: природознавство, літературне читання, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; таблиця «Математичні дії»; схеми-опори.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

— На нас чекає велика праця.

— Що для роботи візьмемо в помічники? (Уважність, працелюбність знання...)

— Знаю, що ви любите працювати. І по секрету скажу, що коли ви працюєте, то схожі на одну маленьку комашку, що є навіть символом працелюбності в українців... (Бджілка)

Інформаційна хвилинка

Існує близько 20 тисяч бджіл. їх можна виявити на всіх континентах, окрім Антарктиди. Бджоли пристосувалися харчуватися нектаром і пилком, використовуючи нектар як джерело енергії, а пилок для отримання білків та інших поживних речовин.

— Які прислів’я про працю знаєте?

✵ Землю красить сонце, а людину — праця.

✵ Бджола мала, а й та працює.

✵ Маленька праця краща за велике безділля.

— Ви обізнані в багатьох науках. Тож вирушаймо у космічний простір!

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»),

✵ Результат дії додавання.

✵ Скільки у квадрата вершин?

✵ А в трьох трикутників — кутів?

✵ Як називається результат дії віднімання?

✵ Назвіть числа при відніманні.

✵ Що називається рівнянням?

✵ Що означає «розв’язати рівняння»?

✵ Скільки прямих можна провести через одну точку?

✵ Назвіть найбільше двоцифрове число.

✵ Назвіть найменше двоцифрове число.

✵ Сформулюйте переставний закон додавання.

✵ Навіщо потрібен літр?

✵ Яка дія обернена до дії додавання?

✵ У бджілки стільки очей, скільки у тебе та ще стільки, та ще півстільки, як у тебе. (5)

— Вирушаємо. На старт! Відлік рахунку: 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10; 5... Полетіли!

2) Усні обчислення. Гра «Задумай число».

Присутні об’єднуються у дві команди. Спочатку гру проводить учитель.

— Задумайте яке-небудь число, менше 10. Відніміть задумане число від 15. Скільки у вас вийшло? (6)

— Ви задумали число 9.

Так учитель запитує в кількох учнів з першої і другої команди. Потім учитель виявляє учнів, які зрозуміли «секрет» відгадування, і пропонує їм провести гру, але з учнями іншої команди.

Виграє команда, в якої більше учнів не допустили помилки при відгадуванні задуманих чисел.

3) Каліграфічна хвилинка.

— Ми дійсно працюємо, як бджілки. Розгорніть бортові журнали. Наші наступні координати...

Цікавинка

✵ Дивним є те, що у бджілки 5 очей. Ми бачимо тільки 2 великих, три ока непомітні.

✵ Ці комахи розрізняють тільки білий, жовтий і синій кольори.

✵ Бджілка завжди літає по траєкторії, яка нагадує цифру 8.

— Каліграфічна хвилинка нашого уроку — числа 5 та 8.

— Запишіть можливі варіанти двоцифрових чисел. (50; 55; 80; 85; 58)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Коло ідей»)

— У космічному просторі — якась небезпека.

SOS! SOS! SOS!

— Що це таке?

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедїі — вільної енциклопедії)

SOS (СОС) — міжнародний сигнал лиха в ефірі (з використанням азбуки Морзе) зв’язку. Сигнал являє собою послідовність «три крапки, три тире, три крапки», передану без будь-яких літер, інтервалів (Звук ∙∙∙---∙∙∙).

— Поясніть розв’язання задач (робота в парах з використанням прийому «Навчаючи — вчусь»).

Задача 1

У дівчинки було 80 цукерок. Вона з’їла 4 цукерки. Скільки цукерок залишилось?

Було — 80 ц. — зменшуване

З’їла — 4 ц. — від’ємник

Залишилось — ? — різниця

Розв’язання:

80 - 4 = 70 + (10 - 4) = 70 + 6 = 76 (ц.)

Задача 2 — обернена

Було — ?

З’їла — 4 ц.

Залишилось — 76 ц.

Розв’язання:

76 + 4 = 70 + (6 + 4) = 80 (ц.)

— Який висновок можна зробити? (Відповіді учнів.)

— Яка тема нашого уроку? (Відповіді учнів.)

Висновок. Якщо одне числове дане стає шуканим, а шукане стає даним, то такі задачі називають оберненими. Задача 1 — пряма задача. Задача 2 — обернена. У розв’язанні прикладів використовуємо порозрядне віднімання та додавання.

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Мікрофон»)

— Чи необхідні у житті нам ці знання? Задля чого? (Відповіді учнів.)

3. Вивчення нового матеріалу

— Координати невідомого нам космічного зорельоту розкодували. Ідемо на допомогу.

1) Робота за підручником (с. 10).

а) Розв’язування прикладів № 53 (фронтальна робота за варіантами з використанням прийому «коментування»).

— Випишіть вирази зі значеннями: 30; 47; 60; 88.

Варіант 1

15 + 14 =

33 + 33 =

55 + 5 =

50 — 3 =

90 - 8 =

Варіант 2

27 + 3 =

66 + 6 =

14 - 7 =

77 + 7 =

90 - 2 =

б) Складання, порівняння та розв’язування задач № 54 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі —разом»).

— Складіть задачу за першим малюнком.

(Банка вміщує 3 л води, а самовар — 5 л. Скільки літрів води вміщують банка і самовар разом? (3 + 5 = 8 (л))

— Складіть задачу за другим малюнком.

(Банка і самовар разом вміщують 8 л води. Скільки літрів води вміщує банка, якщо самовар вміщує 5 л води? (8 - 5 = 3 (л))

— Що спільного і відмінного в цих задачах?

— Як склали другу задачу з першої?

— Якою є друга задача по відношенню до першої?

— Друга задача є ... до першої.

— Пригадайте, як скласти обернену задачу?

(Щоб скласти обернену задачу, потрібно ввести в умову число, яке було невідомим у першій задачі, а одне з відомих у першій задачі чисел зробити невідомим.)

— Складіть ще одну задачу, обернену до розв’язаних.

(Банка і самовар разом вміщують 8 л води. Скільки літрів води вміщує самовар, якщо банка вмішає 3 л води?

8 - 3 = 5 (л)

Відповідь: самовар вміщує 5 л води.)

Висновок. Щоб скласти обернену задачу, слід виписати числа задачі, пояснити їх і припустити, що одне із даних в умові задачі чисел є невідомим. Скласти задачу, в якій запитується про це число. Обернених задач може бути стільки, скільки числових даних є в задачі.

— Моїм маленьким бджілкам треба перепочити...

2) Фізкультхвилинка (під пісню Аліни Гросу «Бджілка»).

Бджілки крильця розправляють,

Їх до сонця підіймають.

Потім можна політати

І медку вже назбирати.

На галявину злетілись

Та нектаром поживились,

Потім знову полетіли

І у сотки залетіли.

3) Розв'язування рівнянь (з використанням прийому «Інтрига»).

Самостійна робота.

— Корені рівнянь відкриють вам таємницю...

Завдання для дівчаток.

10 - х = 6

х + 3 = 20

28 - х = 10

46 - х = 33

Завдання для хлопчиків.

х + 6 = 30

81 - х = 80

59 - х = 40

х + 44 = 50

— Поясніть, як розв’язали вираз «20 - 3».

(20 розклали на 10 і 10, потім від 10 відняли 3, дістали 7. До 10 додати 7 буде 17.)

Гра «Шифрувальник»

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

3

И

І

Ї

Й

К

Л

М

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

X

Ц

Ч

Ш

Щ

Ь

Ю

Я


18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


— Ми зустрілися з гуманоїдами.

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з інтернету: матеріал з Вікіпедїї — вільної енциклопедії)

Гуманоїд (лат. humanoides — подібний до людини) — людиноподібна істота. До гуманоїдів прийнято відносити не всіх людиноподібних істот, а лише тих, що невідомі науці, хоча в англійській мові під словом «humanoid» маються на увазі також людиноподібні мавпи, роботи, міфологічні та фантастичні істоти, схожі на людину.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 11, № 58; 59.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчились на уроці? Які поняття повторили?

✵ Що таке обернена задача?

✵ Як можна скласти таку задачу?

✵ Що цікавого дізналися на уроці?

✵ Чи хотіли б ви дійсної зустрічі з гуманоїдами?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити