Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 7. ПОВТОРЕННЯ ВИПАДКІВ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 36 + 7; 73 - 8. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з темі* «Нумерація чисел у межах 100»; формувати навички додавати та віднімати двоцифрові числа різними способами; вдосконалювати вміння розв'язувати вирази та задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць та розв'язання завдань із підвищеною складністю; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату; ціннісно-смислової: сприяти розумінню застосування алгоритму розв'язування рівнянь з метою його використання у подальшому при вивченні нових тем у старші школі;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт, кисень.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; таблиця «Математичні дії»; схеми-опори.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

Ми полинемо в світи.

Мандруватимемо завзято

Разом, друзі,— я і ви.

На незвідані планети

В Космос корабель домчить всіх нас.

Всі готові до роботи?

Тож рушаймо, друзі, час!

2. Актуалізація опорних знань

1) Усне опитування (фронтально, із використанням прийому «Мікрофон»).

— Складіть задачу, обернену до даної (усно), та поясніть спосіб обчислення.

Задача 1

Землянин подарував гуманоїду букет квітів. У ньому було 4 ромашка і кілька волошок. Усього в букеті було 40 квітів. Скільки волошок булл в букеті?

Задача 2

На космічному зорельоті заправляли 23 скафандри. Тільки на 4 вистачило кисню. Скільки скафандрів ще треба заповнити киснем?

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедіі — вільної енциклопедії)

Кисень2) — газ, який не має кольору, смаку і запаху. Найпоширеніший елемент на нашій планеті. Міститься у всіх живих клітинах.

Кисень необхідний для заповнення балонів спеціальних приладів, якими користуються льотчики, космонавти, під час виконання польотів, пожежники під час рятувальних робіт, водолази — під час роботи під водою тощо. Широко застосовується у медицині. Кисневі подушки полегшують утруднене дихання. Кисневі коктейлі, ліки з настоїв трав мають значний лікувальний ефект.

Застосування кисню

✵ У медицині для полегшення дихання.

✵ Для дихання під водою та в космосі.

✵ При газозварюванні металів.

✵ Для прискорення хімічних реакцій в металургії.

✵ Рідкий кисень застосовують у реактивних двигунах.

— Сьогодні ми будемо подорожувати трьома зорельотами.

Яка команда краще підготовлена?

2) Усні обчислення. Гра «Математична естафета».

Учитель заздалегідь на трьох аркушах записує вирази на вивчені випадки додавання і віднімання двоцифрових чисел. Об’єднує клас у три команди. За сигналом учителя учні розв’язують вирази, передаючи їх ланцюжком одне одному. Виграє команда, яка швидше поверне розв’язані вирази вчителеві.

34 + 11 =

54 + 12 =

63 + 15 =

42 - 12 =

45 - 15 =

46 - 16 =

34 + 45 =

23 + 56 =

32 + 27 =

27 + 13 =

34 + 16 =

47 + 33 =

11 + 45 =

22 + 75 =

14 + 63 =

77 - 55 =

88 - 66 =

99 - 77 =

3) Каліграфічна хвилинка.

— Розгорніть бортові журнали. У кожної команди будуть свої позивні... Запишіть їх у порядку спадання, збільшуючи результати на 3.

1-ша команда. 82; 59; 48; 43; 33; 25.

2-га команда. 100; 82; 69; 53; 33; 25.

3-тя команда. 83; 81; 80; 62; 33; 25.

— Яку особливість ви помітили?

— Кодовий номер нашого польоту: 3325.

— Є числа одноцифрові...

— А це яке? (Чотирицифрове)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням методу «Коло ідей»)

— Щоб не потрапити під метеоритний дощ, виконаємо завдання.

— Розв’яжіть та визначте вид задачі.

Задача 1

У шести з восьми відомих нам планет нашої Галактики є супутники. У Землі один — Місяць. У Марса — на один більше, ніж у Землі. У Юпітера — на 14 більше, ніж у Марса. Яка кількість супутників у кожній з планет?

1) 1 + 1 = 2 (с.) — у Марса;

2) 2 + 14 = 16 (с.) — в Юпітера.

Висновок. Задача, що містить дворазове збільшення на кілька одиниць.

Задача 2

У шести з восьми відомих нам планет нашої Галактики є супутники. У Сатурна — 18, в Урана — на 2 менше. А у Нептуна — на 8 менше, ніж в Урана. Яка кількість супутників у нашій Сонячній системі?

1) 18 - 2 = 16 (с.) — в Урана;

2) 16 - 8 = 8 (с.) — у Нептуна

Висновок. Задача, що містить дворазове зменшення на кілька одиниць.

— Поясніть розв’язування задач та спосіб обчислення прикладів.

Задача 3

У шести з восьми планет нашої Галактики є супутники. У Сатурна — 18, в Нептуна — 8. Яка кількість супутників у Сатурна і в Нептуна разом?

— Чи правильне розв’язання?

18 + 8 = (18 + 2) + 6 = 20 + 6 = 26

18 + 8 = 10 + (8 + 8) = 10 + 16 = 26

Висновок. В обох способах одиниці додавали до одиниць. Але в першому прикладі число 8 розклали на зручні доданки 2 і 6, щоб доповнити 18 до 20.

У другому прикладі число 18 розклали на розрядні доданки 10 і 8, щоб відокремити одиниці від десятків.

Задача 4

У першій експедиції брало участь 73 космонавти, а в другій — на 8 менше. Скільки космонавтів полетіло в другій експедиції?

— Чи правильне розв’язання?

73 - 8 = (73 - 3) - 5 = 70 - 5 = 65

73 - 8 = 60 + (13 - 8) = 60 + 5 = 65

Висновок. У першому прикладі число 8 розклали на зручні доданки 3 і 5 та віднімали їх від 73 послідовно. У другому прикладі розклали зменшуване на зручні доданки 60 і 13, щоб відняти 8 від другого доданка.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Незакінчене речення»)

✵ Нам необхідно вміти збільшувати та зменшувати числа, щоб... (Відповіді учнів.)

3. Формування вмінь і навичок

— Ми підлітаємо до планети... (з використанням прийому «Інтрига»).

1) Робота за підручником (с. 10-11).

а) Розв’язування кругових прикладів № 62 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

б) Самостійна робота в командах (диференційована).

✵ С. 11, № 66 (фронтальна робота з використанням прийому «Мікрофон»)

✵ С. 11, № 64 (робота в парах з використанням прийому «Одне завдання на двох»)

✵ С. 11, № 65 (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»)

✵ С. 10, № 63 (робота в малих групах із використанням прийому «Два — чотири — всі разом»)

2) Фізкультхвилинка. Психологічна вправа «Асоціація».

Кожна команда утворює коло. Учні передають одне одному м’яч, називаючи якомога більше асоціацій до слова математика.

Наприклад: додавання, сума, відрізок...

3) Розв'язування логічної задачі (с. 12, № 67) (фронтальна робота з використанням прийому «Синтез думок»).

Відповіді: 5 червоних троянд; 5 білих троянд; 3 червоні і 2 білі троянди; 3 білі і 2 червоні троянди; 4 червоні й 1 біла троянди; 4 білі й 1 червона троянди.

4) Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії).

— Ми вдало примарсіанились.

Марс — четверта планета Сонячної системи за відстанню від Сонця й сьома за розміром і масою. Названа на честь Марса — давньоримського бога війни. Іноді Марс називають «червоною планетою» через червонуватий колір поверхні.

Марс — планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери, як на Місяці, та вулкани, долини і пустелі, подібні до земних.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 12, № 68; 69.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Інтерв'ю»)

✵ Чого навчились на уроці?

✵ Якщо число потрібно збільшити на кілька одиниць, то виконаємо дію...

✵ Якщо число потрібно зменшити на кілька одиниць, то виконаємо дію...

✵ Що цікавого дізналися на уроці?

✵ Чи хотіли б зустрітися з марсіанином?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити