Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 8. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМ КОМПОНЕНТОМ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Мета:

формування предметних компетентностей: актуалізувати знання учнів з теми «Зв'язок дій додавання і віднімання»; сприяти розумінню школярами поняття «перевірка віднімання додаванням»; вдосконалювати вміння швидко і правильно знаходити значення математичних виразів із буквеним компонентом та розв'язувати задачі, обчислювати периметр трикутника; розвивати критичне мислення, вміння виділяти головне;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: розвивати вміння організовувати своє робоче місце, планувати власні дії, оцінювати свою роботу та діяльність однокласників; розвивати пізнавальний інтерес;

комунікативної: розвивати математичне мовлення, вміння доводити власну думку, правильно формулювати висловлювання з використанням математичних термінів;

соціальної: розвивати вміння продуктивно працювати в парах, групах, виявляти ініціативу, докладати власних зусиль для досягнення спільного результату;

інформаційної: розширити знання учнів про Всесвіт.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни і поняття: позиційний принцип запису числа; розрядний склад числа, вирази з буквеним компонентом, периметр трикутника.

Міжпредметні зв'язки: природознавство, українська мова.

Обладнання: обчислювальні таблиці; картки для самостійної роботи; картки контролю; мультимедійне обладнання.

ХІД УРОКУ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Організація класу

2. Актуалізація опорних знань

1) Усні обчислення з допомогою граф-схем (фронтально, з використанням гри).

— На минулому уроці ми примарсіанились до планети...

— Марс — планета, схожа на Землю. Віртуально ми зможемо дослідити її. Вирушаємо на екскурсію. Дізнаємось номер маршруту. Нашими екскурсоводами будуть: Інтернет, довідники...

Гра «День і ніч»

Учитель каже: «Ніч». Учні заплющують очі. Потім диктує завдання: суму чисел 50 і 26 зменшити на 4. (Пауза.) Одержаний результат зменшити на 12. Одержаний результат збільшити на 28. Після цього вчитель каже: «День». Учні розплющують очі і підносять руки. Відповідає учень з того ряду, в якому більше учнів підняли руки. Далі знову настає «Ніч» — інше завдання і т. д.

Відповідь: 88.

Відповідь: 66.

2) Каліграфічна хвилинка.

— Зробіть позначки на маршрутному листі.

— Дайте характеристику цим числам.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повідомлення теми та мети уроку (з використанням прийомів «Незакінчене речення» та «Коло ідей»)

— Щоб екскурсія склалася вдало, ознайомимося з темою та виконаємо завдання.

Завдання 1 (з використанням прийому «Незакінчене речення»).

✵ При відніманні числа називаються так: ... (зменшуване, від’ємник, різниця).

✵ 3 прикладу на віднімання можна скласти приклад на... (додавання 12 - 7 = 5; 5 + 7 = 12).

✵ Щоб перевірити віднімання додаванням, можна до різниці... (додати від’ємник).

✵ Якщо дістанемо... (зменшуване), то розв’язання правильне.

Завдання 2 (з використанням прийому «Коло ідей»).

✵ Щоб знайти значення буквеного виразу а + 29... (замість невідомого слід підставити значення та розв’язати вираз).

✵ Назвіть значення буквеного виразу.

Висновок. Як бачимо, кожен учень надав букві свого значення, відмінного від інших, і одержав значення буквеного виразу, відмінне від значень інших учнів.

— Який висновок можна зробити? (Букві можна надавати будь-якого значення. Значення буквеного виразу залежить від числового значення букви.)

— Таким чином, буквені вирази мають безліч розв’язань при різних значеннях букви. Якщо ми задамо букві 10 значень, буде і 10 розв’язків.

— Яка тема нашого уроку?

2. Мотивація навчальної діяльності (з використанням прийому «Коло ідей»)

— Де у реальному житті ці знання нам стануть у пригоді? (Відповіді учнів.)

3. Опрацювання навчального матеріалу

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— Дізнаємося особливості цієї планети.

Марс — планета земного типу. На Марсі є метеоритні кратери, як на Місяці, вулкани, долини і пустелі, подібні до земних. Тут розташована гора Олімп (22 456 м), найвища відома гора в Сонячній системі, і Долина Маринер.

У планети є два супутники: Фобос (грец. «Страх») і Деймос («Жах»).

1) Робота за підручником (с. 13).

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— Перша наша зупинка — Кратер Гусєва.

Кратер Гусєва (англ. Gusev Crater) названий на честь астронома Матвія Гусєва. Утворився, ймовірно, 3-4 млрд років тому. Вважають, що колись він був заповнений водою.

а) Розв’язування виразів на № 71 за варіантами (фронтальна робота з використанням прийому «Коментування»).

— З кожного виразу на віднімання та його значення складіть рівність з додаванням. Усно поясніть, що дістанемо, коли до різниці додамо від’ємник.

Картка 1


Картка 2

74 - 26 = 4868 - 12 = 56


28 - 5 = 23


25 - 9 = 16


15 - 6 =


80 - 7 =


63 - 8 =


14 - 8 =


Висновок. Щоб перевірити дію віднімання, можна до різниці додати від’ємник. Якщо дістанемо зменшуване, то обчислення виконано правильно.

б) Розв’язування буквених виразів № 74 (фронтальна робота з використанням прийому «Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися»).

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— Друга наша зупинка — Долина Маринер.

Долина Маринер названа на честь американської космічної програми «Маринер».

в) Розв’язування (складання) і порівняння задач № 75 (робота в міні-групах з використанням прийому «Два — чотири — всі разом»).

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— Третя наша зупинка — гора Олімп.

Гора Олімп (лат. Olympus Mons) — згаслий вулкан на Марсі, найвища планетна гора в Сонячній системі.

— За алгоритмом розв’яжіть задачі. (Самостійна робота.)

— Про що йдеться в задачі?

— Що відомо? Що потрібно знайти?

— Чи можемо відразу знайти відповідь?

— Про що потрібно дізнатися спочатку?

— Запишіть першу дію.

— Що необхідно знайти далі?

— Запишіть відповідь.

г) Розв’язування логічної задачі № 77 (фронтальна робота з використанням прийому «Синтез думок»).

Відповіді: 25; 27; 52; 57; 72; 75.

2) Фізкультхвилинка.

3) Робота з геометричним матеріалом (фронтально, з використанням прийому «Мікрофон»).

Інформаційна хвилинка. Робота зі словником (або інформація з Інтернету: матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)

— Наша екскурсія завершується.

— Ми не зустріли живих істот. А чи є життя на планеті?

Наразі немає наукових доказів існування життя на Марсі. Хоча припускають, що воно там може бути. На Марсі було знайдено зразки льоду, що є однією з умов існування життя. За останніми відомостями, в минулому на Марсі існувала вода в рідкому стані, поверхню планети вкривали моря. Однак унаслідок нез’ясованих досі причин вона практично зникла.

— Пофантазуймо! Давайте змоделюємо водойми або льодовики планети з геометричних фігур, а саме — з трикутників.

Геометрія! Диво-наука!

Тут потрібні і розум, і руки,

А ще наші творчі натури,

Щоб складати цікаві фігури.

— Які фігури зображено?

— Що таке трикутник?

— Що таке периметр? (Сума довжин усіх сторін.)

— Як можна знайти периметр трикутника? (Знайти суму довжин усіх сторін.)

— Запишіть самостійно в зошитах вираз для знаходження периметра цих трикутників.

— Оберіть собі трикутник (кількість обирають діти самостійно), назвіть вершини буквами латинського алфавіту, обчисліть периметр.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Домашнє завдання

С. 14, № 78; 79.

2. Рефлексія (з використанням прийому «Мозковий штурм»)

✵ Чого навчились на уроці?

✵ Як перевірити дію віднімання?

✵ Як знайти значення виразів з буквеним компонентом?

✵ Як знайти периметр трикутника?

✵ Що допомагало вам працювати?

— Ми повернулися на Землю. Час обмінятися враженнями.

— А чи знайдете ви трикутники у звичайних для нас предметах, істотах?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити