Розробки компетентнісно орієнтованих уроків - Математика 3 клас I семестр за підручником М. В. Богдановича - 2017

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА 2-й КЛАС

Урок 1. УСНА І ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ЧИСЕЛ ПЕРШОЇ СОТНІ. ВИПАДКИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З НУМЕРАЦІЄЮ ЧИСЕЛ

Урок 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Урок 3. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ ЗА КОРОТКИМ ЗАПИСОМ

Урок 4. ЗВ'ЯЗОК ДІЙ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ

Урок 5. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ «РІВНЯННЯ» РОЗВ'ЯЗОК (КОРІНЬ) РІВНЯННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ЗА ПЛАНОМ

Урок 6. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 38 + 2; 80 - 4. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ

Урок 7. ПОВТОРЕННЯ ВИПАДКІВ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 36 + 7; 73 - 8. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Урок 8. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ З БУКВЕНИМ КОМПОНЕНТОМ. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Урок 9. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ ЗА ТЕКСТОВИМ ФОРМУЛЮВАННЯМ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА

Урок 10. ДОДАВАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ДВОМА СПОСОБАМИ

Урок 11. ВІДНІМАННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 12. ДІЯ МНОЖЕННЯ. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ МНОЖЕННІ. ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 2 І 3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНОЇ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 13. ДІЯ ДІЛЕННЯ. НАЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ДІЛЕННІ. ЗВ'ЯЗОК ДІЙ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ДІЛЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ДВОРАЗОВЕ ЗМЕНШЕННЯ НА КІЛЬКА ОДИНИЦЬ

Урок 14. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 4 І ДІЛЕННЯ НА 4. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Урок 15. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 5 1 ДІЛЕННЯ НА 5. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ТАБЛИЦІ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ

Урок 17. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 6 І ДІЛЕННЯ НА 6. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ РІЗНОГО СТУПЕНЯ

Урок 18. ДОБА, ГОДИНА, ХВИЛИНА, СЕКУНДА. ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ГОДИННИКОМ

Урок 19. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИМИ ВЕЛИЧИНАМИ: ЦІНА, КІЛЬКІСТЬ, ВАРТІСТЬ

Урок 20. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО СПОСОБОМ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 21. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО СПОСОБОМ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 22. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ

Урок 23. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 7 І ДІЛЕННЯ НА 7. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 24. ЗАДАЧІ 3 БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (ознайомлення). СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Урок 25. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ. ВПРАВИ НА ЗАСВОЄННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 7 І ДІЛЕННЯ НА 7

Урок 26. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВИРАЗІВ І ЗАДАЧ

Урок 27. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО МНОЖНИКА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ТАБЛИЦЕЮ

Урок 28. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 8 І ДІЛЕННЯ НА 8. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид)

Урок 29. ЗАДАЧІ НА СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (другий вид). ВИДИ ТРИКУТНИКІВ

Урок 30. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СКЛАДЕНИХ ЗАДАЧ. СКЛАДАННЯ І РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ

Урок 31. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИ НА КРАТНЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ЧАСТОК. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок 32. ПОВТОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ МНОЖЕННЯ ЧИСЛА 9 І ДІЛЕННЯ НА 9. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 33. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ДВІ І ТРИ ДІЇ. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Урок 34. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВИРАЗІВ ТА ЗАДАЧ. ПЕРЕСТАВНИЙ ЗАКОН МНОЖЕННЯ

Урок 35. СПОЛУЧНИЙ ЗАКОН МНОЖЕННЯ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0 І 1

Урок 36. ДІЛЕННЯ НА 1. ДІЛЕННЯ РІВНИХ ЧИСЕЛ. ДІЛЕННЯ 0. НЕМОЖЛИВІСТЬ ДІЛЕННЯ НА 0

Урок 37. САМОСТІЙНА РОБОТА

НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 39. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ЛІЧБА В МЕЖАХ 199. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ 1. ЗАДАЧІ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО І ДРУГОГО СТУПЕНЯ

Урок 40. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 200. НАЗВИ ЧИСЕЛ ТРЕТЬОГО РОЗРЯДУ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО

Урок 41. УТВОРЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ІЗ СОТЕНЬ, ДЕСЯТКІВ І ОДИНИЦЬ. НАЗВИ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ

Урок 42. ЧИТАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ЗАПИСАНИХ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ДОДАВАННЯ РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 43. ЗАПИС ТРИЦИФРОВИХЧИСЕЛ У НУМЕРАЦІЙНІЙ ТАБЛИЦІ. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ

Урок 44. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА СОТЕНЬ І ДЕСЯТКІВ У ТРИЦИФРОВОМУ ЧИСЛІ. ВІДНІМАННЯ ВІД ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА ОДИНИЦЬ ПЕВНОГО РОЗРЯДУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА У КІЛЬКА РАЗІВ

Урок 45. МІРИ ДОВЖИНИ. МІЛІМЕТР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР ДОВЖИНИ. КРЕСЛЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВІДРІЗКІВ. АНАЛІЗ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

Урок 46. МІРИ ДОВЖИНИ. КІЛОМЕТР. ПОРІВНЯННЯ ЗНАЧЕНЬ ВЕЛИЧИН. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР ДОВЖИНИ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 47. МІРИ МАСИ. ГРАМ. ТОННА. ЦЕНТНЕР. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДИНИЦЯМИ МІР МАСИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ

Урок 48. САМОСТІЙНА РОБОТА

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 100. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ

Урок 50. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ СОТЕНЬ. ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ДЕСЯТКІВ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. ТВОРЧА РОБОТА НАД ЗАДАЧЕЮ

Урок 51. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ СОТЕНЬ І КРУГЛИХ ДЕСЯТКІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ. ДОДАВАННЯ ВИДУ 520 + 340

Урок 52. УСНЕ ВІДНІМАННЯ ВИДУ 470 - 320. ЗАДАЧІ І ВПРАВИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ ОБЧИСЛЕНЬ. ЗАДАЧА, ЩО МІСТИТЬ СУМИ ДВОХ і ТРЬОХ ДОДАНКІВ

Урок 53. ДОДАВАННЯ I ВІДНІМАННЯ ВИДУ 430 + 500; 430 + 50; 760 - 40; 760 - 400. СКЛАДЕНА ЗАДАЧА, ЩО МІСТИТЬ СУМИ ДВОХ і ТРЬОХ ДОДАНКІВ

Урок 54. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 55. ПОРІВНЯННЯ СПОСОБІВ УСНОГО ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПЕРЕВІРКА ВІДНІМАННЯ ДОДАВАННЯМ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ

Урок 56. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ВИДУ 230 + 70; 200 - 60. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Урок 57. УСНЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ БЕЗ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК. РОЗШИРЕНА ЗАДАЧА НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ

Урок 58. ДОДАВАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 380 + 590

Урок 59. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 420 - 70

Урок 60. САМОСТІЙНА РОБОТА

Урок 62. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД ВИДУ 650 - 290. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 600 ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

Урок 63. ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ВИДУ 600 - 270. ПЕРИМЕТР ТРИКУТНИКА

ЛІТЕРАТУРА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити