УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

ПЕРЕДМОВА

Відповідно до Базового навчального плану на вивчення математики в 4 класі початкової загальноосвітньої школи відводиться 4 год на тиждень. Основними темами, що вивчаються в 4 класі, є такі:

1. Повторення та узагальнення матеріалу 3 класу.

2. Письмове множення і ділення в межах 1000.

3. Нумерація багатоцифрових чисел. Міри довжини і маси.

4. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

5. Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел.

6. Дроби.

7. Повторення вивченого за рік.

У початковій школі здійснюється пропедевтика алгебри і геометрії, тому в посібнику вчителі знайдуть поради щодо того, як доступно і науково правильно пояснити те чи інше математичне поняття.

У 4 класі учні продовжують опрацьовувати порядок виконання арифметичних дій, знаходити значення виразів з буквеним компонентом (змінною). Вони вчаться розв’язувати задачі з буквеними даними, рівняння на основі взаємозв’язків між компонентами та результатами арифметичних дій, нерівності з одним невідомим шляхом випробовування. Діти опрацьовують задачі різних видів: складені, які включають знаходження невідомого компонента чи збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (у кілька разів); на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці та способом відношень чи суми двох добутків та обернені до них; розширені — на спосіб зведення до одиниці; пов’язані з одиничною нормою; задачі на пропорційний поділ і на знаходження невідомого за двома різницями.

У посібнику подано методичні рекомендації щодо проведення уроків математики відповідно до програми 4 класу початкової школи та підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка «Математика, 4 клас» (Київ: Генеза, 2015), орієнтовне календарно-тематичне планування уроків математики, а також орієнтовні поурочні розробки за календарним планом.

Після формулювання теми кожного уроку запропоновано авторське бачення його навчальної мети, тобто змісту математичних понять та обсягу знань, що їх мають засвоїти учні. Структурні компоненти уроку здебільшого однотипні, а саме:

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Актуалізація та корекція опорних знань (опитування; усні обчислення (математична розминка) тощо).

3. Повідомлення теми та мети уроку.

4. Вивчення (опрацювання) нового матеріалу.

5. Повторення та закріплення вивченого матеріалу (робота над задачами; виконання геометричних завдань, додаткові завдання).

6. Підсумок уроку.

До кожного уроку вміщено добірку завдань для фронтального або індивідуального опитування. Подано також завдання для усної лічби. Зазначені в посібнику кількість та зміст завдань для актуалізації знань сприятимуть усвідомленню нових понять, адже головне на уроці — домогтися від учнів активного сприйняття. На цьому етапі уроку вчитель наголошує на необхідності нових знань для подальшого вивчення математики. Мотивація завжди тісно пов’язана з формулюванням теми й мети уроку.

Новий матеріал здебільшого опрацьовується на основі системи відповідних вправ підручника. Опрацювання передбачає різноманітні методи навчання: розповідь, пояснення, евристичну бесіду індуктивного чи дедуктивного спрямування, самостійну роботу за підручником тощо.

Для первинного закріплення знань у підручнику подано відповідні вправи й задачі. Їх доцільно виконувати фронтально під безпосереднім контролем учителя, а краще — з його коментуванням. Після цього слід використовувати самостійну роботу, завдання якої диференційовано за обсягом і ступенем складності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

У розробках уроків є вказівки щодо способів і прийомів опрацювання матеріалу: фронтально чи самостійно, як концентрувати увагу учнів на основних поняттях, як спонукати їх до формулювання висновків самостійно або з допомогою вчителя.

Вправи, позначені зірочкою (*), є позапрограмовими. Їх слід опрацьовувати під керівництвом учителя.

У посібнику вміщено завдання для контрольних робіт (два варіанти). Для учнів, які швидше виконали контрольну роботу, передбачено додаткові завдання. Помилки в розв’язаннях додаткових завдань не повинні впливати на оцінювання роботи учня. Проте правильно виконане додаткове завдання може бути підставою для підвищення загального бала.

Пропонований у підручнику обсяг завдань для домашньої роботи не є обов’язковим. Враховуючи рівень підготовки учнів та умови роботи, учитель може зменшувати чи збільшувати кількість завдань, замінювати їх іншими. Перевіряти їх виконання варто на кожному уроці.

Завершальним етапом є підсумок уроку, коли оцінюється робота всього класу та деяких учнів, узагальнюється опрацьований матеріал. Варто виділити головне, спираючись на записи на дошці та відповіді учнів. Підсумкова рефлексія є обов’язковою складовою підсумку уроку. Учитель має подякувати учням за урок.

Подані розробки слід розглядати як загальне керівництво до побудови уроку, зміст компонентів якого залежить від реальних умов навчання, наявного на уроці обладнання, а також від рівня підготовки класу. Радимо вчителеві не обмежуватися ними, а творчо підходити до проведення кожного уроку.



Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити