УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

ІІ СЕМЕСТР (71 ГОД)

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

61/2. ТЕМА: ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РІВНЯННЯ (1076-1084)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УДОСКОНАЛЮВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ, УМІННЯ СКЛАДАТИ ТА РОЗВ'ЯЗУВАТИ РІВНЯННЯ Й ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА ТА ОБЕРНЕНІ ДО НИХ

I. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка виконаних удома завдань.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: (15 504 : 38 + 29 108) ∙ 34.

2) Скільки годин пройшло від початку доби, якщо до кінця залишилася третина її?

3) Задача. Майстер 3 год виготовляє по 74 деталі і 2 год - по 94 деталі. Скільки деталей у середньому за годину він виготовляє?

2. Усні обчислення.

1) Вправа 1076.

2) Обчислити: 36 т 60 кг : 60; 2 т : 25 кг; 43 м 24 см : 4.

3) Порівняти вирази: 76 км : 4 : 2 і 76 км : (4 ∙ 2).

4) Скласти задачі за виразом 36 ∙ 4 : 8.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть обчислювати вирази на сумісні дії з багатоцифровими числами, розв’язуватимуть задачі, складатимуть рівняння.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправа 1077. Визначити порядок дій у виразах фронтально. Виконання ділення на двоцифрові числа пояснити, коментуючи з місця.

2. Вправа 1078. Обчислити перший рядок виразів під керівництвом учителя, а решту - самостійно.

3. Складання і розв’язування рівнянь за вправою 1079. Скласти рівняння під керівництвом учителя, акцентуючи увагу на алгоритмі розв’язання.

4. Задачу 1080 проаналізувати від числових даних, скласти план розв’язування, а розв’язання виконати біля дошки. Замінити число 5/6 числом 3/4 і усно розв’язати задачу. Що змінилось у розв’язанні? Чи змінився план і вибір дій?

5. Вправу 1081 розв’язати під керівництвом учителя, складаючи усно задачі за кожним стовпчиком таблиці. Учні з високим і достатнім рівнями досягнень працюють над задачею 1082*. Перед перевіркою бажано записати коротко задачу на дошці схематично відрізками.

6. Додаткові диференційовані завдання.

1) Задача. З одного пункту одночасно у протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість мотоцикліста 48 км/год, а швидкість велосипедиста становить 3/8 швидкості мотоцикліста. Яка відстань буде між ними через 3 год?

2) Розв’язати рівняння: 84 678 : х = 6;  75 436 - х = 4898.

V. Підсумок уроку

Обчислювали вирази, складали і розв’язували задачі та рівняння. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити