УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

12/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО (112-119)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ВИКОНУВАТИ ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО; ФОРМУВАТИ і ВМІННЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ ДВОМА СПОСОБАМИ

I. Перевірка домашнього завдання

Виконання вправ 110 і 111 учні коментують з місця. Змінити запитання задачі 111, щоб другою дією в розв’язанні було додавання: 300 + 300 : 3. Учням з вищим рівнем досягнень поставити запитання: Як зміниться розв’язання задачі, якщо в умові замінити слово «менше» словом «більше»?

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для індивідуального опитування.

Картка 1

1) Обчислити: 34 ∙ 25; 24 ∙ 13 - 268.

2) Задача. Посіяли 24 ц пшениці, а зібрали у 25 разів більше. Яку масу пшениці зібрали?

Картка 2

1) Обчислити: 34 ∙ 24 - 428 : 4.

2) Задача. До млина привезли 18 мішків пшениці по 55 кг. Скільки кілограмів пшениці привезли до млина?

2. Фронтальне опитування.

1) Як помножити суму на число?

2) Як додати число до суми?

3) Як поділити суму на число?

4) Як поділити число на 10; на 100?

5) Яке співвідношення між дільником і остачею?

6) Як поділити число на добуток?

3. Усні обчислення.

1) Гра «Обчисли ланцюжки».

2) Математичний диктант.

Знайти число, 1/5 якого дорівнює 16. 900 зменшити на добуток чисел 9 і 5. Вправа 112. Задача 113.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні будуть множити двоцифрові числа, розв’язуватимуть задачі різними способами.

IV. Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Вправа 114. Три вирази обчислити з коментуванням, два - самостійно. Взаємоперевірка в парах.

2. Задача 115. Розглянути малюнок. Уточнити: що показує число 40; скільки всього ящиків.

3. Розв’язування задачі 116. Вивчити задачу, проаналізувати від числових даних, скласти план розв’язування фронтально. Розв’язання записати самостійно. Учням з високим рівнем досягнень запропонувати розв’язати іншим способом. Перевірити розв’язання обома способами всім класом.

I спосіб: (56 ∙ 2 - 28 ∙ 2) ∙ 7 = 392 (хв) = 6 год 32 хв

II спосіб: (56 - 28) ∙ 2 ∙ 7 = 392 (хв) = 6 год 32 хв

4. Самостійна робота за вправою 117. Взаємоперевірка.

5. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. У двох ящиках 20 кг крупи. Якщо масу крупи в першому ящику збільшити у 2 рази, а масу крупи в другому - на 6 кг, то загальна маса крупи в обох ящиках збільшиться у 2 рази. Яка маса крупи в кожному ящику? Вказівка: якщо сума й один з доданків збільшились у k разів, то і другий доданок збільшився у k разів. Тому в другому ящику 6 кг крупи.

Задача 2. На день народження Петрик приніс у клас 90 цукерок «Білочка» і 60 цукерок «Ромашка». У класі разом з учителем усього 30 осіб. По скільки цукерок роздав Петрик кожному? Розв’язати задачу двома способами.

V. Підсумок уроку

Розв’язували задачі різними способами, знаходили значення виразів на множення двоцифрових чисел на двоцифрові.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити