УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

34/1. ТЕМА: ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА У 10, 100, 1000 РАЗІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І РІВНЯНЬ (305-314)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ УЯВЛЕННЯ ПРО ДЕСЯТКОВУ СИСТЕМУ ЧИСЛЕННЯ, РОЗРЯДНІ ОДИНИЦІ Й ОДИНИЦІ КЛАСУ, ПРАВИЛА ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ; ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ РІВНЯННЯ Й ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ

I. Перевірка домашнього завдання

Пояснити план розв’язування задачі 303, повідомити значення виразів 160 : 8, 160 : 10, 160 : 8 - 160 : 10. Задачу 304 пояснити з місця. Що треба змінити в задачі, щоб вона розв’язувалася виразом (114 - 5 ∙ 18) : 2 - 5?

II. Актуалізація та корекція знань учнів

Завдання для опитування.

1) Вправа 305. Назвати одиницю другого класу.

2) Як називається 5 розряд?

3) Задача. Із 10 м тканини шиють 3 сорочки. Скільки сорочок можна пошити з 30 м тканини?

4) Робота в парах з картками, де з одного боку записано вирази, з іншого - відповіді. Один учень показує картку, інший обчислює. Потім - навпаки.

Приклади завдань для однієї з карток:

18 000 : 1000    

(3600 - 300) ∙ 5 

542 ∙ 100 - 200

3500 : 50 ∙ (350 - 350)           

0 : (3600 ∙ 2)     

64 ∙ 10 - 26 000 : 100

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель може повідомити, що на уроці діти уточнять знання про десяткову систему числення, збільшуватимуть (зменшуватимуть) числа в 10, 100, 1000 разів, розв’язуватимуть задачі та рівняння.

IV. Узагальнення знань про десяткову систему числення

1. Прочитати текст вправи 306. Відповісти на запитання, користуючись текстом: які числа називають натуральними? Яке найменше натуральне число? Чи існує найбільше натуральне число? Скільки цифр використовують для запису натуральних чисел? Чому систему, якою ми користуємося, називають десятковою? Які є розрядні одиниці? Яке співвідношення між ними? Скільки розрядів у кожному класі? Назвати розряди, які утворюють клас одиниць, клас тисяч. Яка лічильна одиниця першого (другого) класу? Як читати багатоцифрові числа? Від чого залежить значення цифри в записі числа?

2. Гра «Кінцівки». Учитель читає, а учні заповнюють паузи.

Наприклад: «... натуральний ряд чисел починається з ... . Найбільше натуральне число ... . Десять одиниць утворюють ... . Десять десятків утворюють ... . Кожне число більше від попереднього на ... . Лічильною одиницею другого класу є ... . Якщо в записі числа переставити цифру на одне місце вліво, то її значення ...».

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправа 308 (зробити висновок фронтально).

2. Задача 311. Учні з високим та достатнім рівнями розв’язують самостійно, а решта працює з учителем. Аналіз задачі провести від числових даних. Скласти план розв’язування, записати самостійно. Пояснити вибір останньої дії. Як зміниться розв’язання задачі, якщо її запитання замінити таким: «На скільки кілограмів яблук поклали більше у великий кошик, ніж у малий?»?

3. Розв’язування рівнянь вправи 310. Сильні учні розв’язують (2) самостійно (письмово), решта - (1) (усно).

4. Вправа 309. Прочитати самостійно. Чим відрізняються записи чисел у римській і в десятковій нумераціях? (У десятковій значення цифри залежить від її місця в записі, а в римській - ні).

5. Додаткове завдання.

Скласти задачі за короткими записами.

1) 100 г води - 3 г солі

? - 30 г солі

2) 9 кг вершків - 2 кг масла 

108 кг вершків - ?

VI. Підсумок уроку

Уточнили знання про десяткову систему. Які розряди є в кожному класі? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити