УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

43/1. ТЕМА: ПЕРЕВІРКА ДІЙ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ (397-404)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ ЗНАННЯ ПРО ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ДІЯМИ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ СКЛАДАТИ КОРОТКИЙ ЗАПИС ЗАДАЧІ

I. Перевірка домашнього завдання

Фронтальна перевірка плану розв’язування задачі 396, значень виразів вправи 395.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити: 47 030 - 25 369; 48 299 + 5845.

2) Заповнити пропуски.

4 т 7 ц = ... ц

210 кг = ... т ... кг                     

37 ц = ... т ... ц

3 км 50 м = ... м                        

23 654 см = ... м... см                

98 дм = ... м ... дм

3) Задача. У млині змололи 34 ц пшениці, це на 12 ц більше, ніж жита. Скільки всього центнерів зерна змололи?

4) Як називаються числа при додаванні? при відніманні?

5) Задача. Два майстри разом виготовили 293 деталі. Перший працював 6 днів, виготовляючи щодня по 28 деталей. Другий щодня виготовляв щодня на 3 деталі менше. Скільки днів працював другий майстер?

2. Усні обчислення.

1) «Кругові вирази».

320 : 4 + 200  

100 ∙ 10 – 300

400 : 8 + 40

200 ∙ 6 : 3       

280 : 7 ∙ 5       

640 : 8 ∙ 4

2) Задача. Вартість туристичної путівки а грн. Витрати на проїзд становлять 1/3 вартості путівки, а решта - харчування і проживання в готелі. Яка вартість харчування і проживання в готелі?

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти вчитимуться перевіряти дію додавання відніманням, розв’язуватимуть задачі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Як, користуючись рівністю 37 - 12 = 25, знайти значення виразу 12 + 25? Чому? А якщо а - b = с, то як знайти b + с? Показати на прикладах. Цей зразок використовується для перевірки правильності виконання дії віднімання. Міркуємо так: якщо при додаванні різниці й від’ємника не дістанемо зменшуваного, то в обчисленнях допущено помилку.

2. Вправа 397. Перевірку записують поряд з виразом на віднімання. Самостійна робота за двома варіантами за вправою 398.

V. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Фронтальне розв’язування задачі 399.

2. Задачу 400 записати на дошці. Розбір провести від числових даних. Розв’язання записати самостійно, зробити висновок: якщо від суми трьох доданків відняти суму двох з них, то дістанемо третій.

3. Задачу 401 записати коротко відрізками.

Проаналізувати від числових даних, скласти план. Учням із середнім та високим рівнями досягнень запропонувати розв’язати цю задачу (або задачу 402) іншим способом.

4. Додаткові диференційовані завдання.

Задача 1. Покупець попросив відважити 1 кг цукерок двох марок. Продавець відважив 380 г цукерок однієї марки. Скільки цукерок іншої марки повинен відважити продавець?

Задача 2. Батькові 36 років, сину 12 років. Скільки років дочці, якщо через 14 років вік дочки й сина разом дорівнюватиме віку батька?

VI. Підсумок уроку

Як перевірити віднімання? А додавання? Обчислити: 38 094 - 19 236, 5496 + 2345 і зробити перевірку. Що далося легко, а що - важко? Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити