УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

3/1. ТЕМА: СКЛАДАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДОБУТКІВ (22-31)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ФОРМУВАТИ НАВИЧКИ ШВИДКИХ ОБЧИСЛЕНЬ У МЕЖАХ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УДОСКОНАЛЮВАТИ ВМІННЯ СКЛАДАТИ ВИРАЗИ; РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА, ТА ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДОБУТКІВ; ВИБИРАТИ, ВИВЧАТИ ТА ОБҐРУНТОВУВАТИ ДІЇ В РОЗВ'ЯЗАННІ ЗАДАЧ

I. Перевірка домашнього завдання

Розв’язання задачі 20 учень записує на дошці виразом 206 + (206 + 325) + (206 - 95) = 848 (з.) і коментує.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Обчислити значення виразу а - b : 8, якщо а = 360, b = 240.

2) Перше число 250, друге - на 120 менше від першого, а третє - у 10 разів менше від другого. Знайти третє число.

Картка 1

1) Обчислити: 600 - 1; 630 + 4 ∙ 10; 960 + 40 : 10.

2) Перше число 400, друге - у 2 рази менше від першого, а третє - на 200 менше, ніж друге. Знайти суму першого і третього чисел.

Картка 2

1) Порівняти вирази: 8 ∙ 3 + 3 ∙ 7 ... (8 + 7) ∙ 3;

36 + 42 : 6 ... (36 + 42) : 6.

2) Задача. Перше число 40, а друге становить 1/4 від першого. Знайти суму цих чисел.

2. Усні обчислення.

1) Гра «Мовчанка».

2) Знайти 1/3 від 18; 1/7 від 420; 1/10 від 1 год; 1/5 від 1 м.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці складатимуть і обчислюватимуть вирази, розв’язуватимуть задачі.

IV.  Повторення та закріплення вивченого матеріалу

1. Усне виконання вправ 22 і 23 (фронтально).

2. Самостійне складання виразів та обчислення їх значень (вправа 27).

3. Розв’язування задачі 24. Проаналізувати задачу, користуючись схемою. Скласти план розв’язування. Розв’язання записати самостійно окремими діями.

4. Розв’язування задачі 25 (1) (самостійно). Учні, які впораються швидше, працюють над завданням: змінити запитання задачі так, щоб у розв’язанні додалася ще дія віднімання. Вправу 25 (2) виконати усно.

5. Складання задач за короткими записами (вправа 28).

1) Розглянути короткий запис. Скільки ящиків з яблуками? Що сказано про груші? Яке запитання задачі? Скласти план розв’язування. Розв’язання записати самостійно виразом: (20 ∙ 4 + 30 ∙ 3).

2) Аналіз короткого запису і складання задачі під керівництвом учителя. Учні, які швидше впоралися, змінюють запитання задачі так, щоб у розв’язанні додалася дія віднімання. Під час перевірки заслухати задачу, план і вибір дій у розв’язанні.

6. Розв’язування задачі 29*. На дошці позначити 3 точки і накреслити лінії відповідно до задачі. Пояснення: на кожний вибір дороги від Баби Яги до Кикимори припадає три вибори доріг від Кикимори до Водяного. Отже, усього є 2 ∙ 3 = 6 способів дійти від Баби Яги до Водяного.

7. Пригадати алгоритм роботи з нерівностями. Вправа 26 (самостійно). Взаємоперевірка дібраних значень невідомих у парах.

V. Підсумок уроку

Складали та обчислювали вирази, розв’язували задачі. Порівняти задачі 25 (2) і 28 (1) та їх розв’язання. Оцінювання учнями своєї роботи на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити