УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ

58/1. ТЕМА: ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ (531-540)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: УЗАГАЛЬНИТИ ЗНАННЯ ПРО ДІЮ МНОЖЕННЯ ТА її ЗАКОНИ; ФОРМУВАТИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

I. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка домашнього завдання учнями за партою.

II. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для індивідуального опитування.

Картка 1

1) Обчислити: 684 — 499 + 826.

2) 3адача. За течією катер пройшов 120 км за 4 год, проти течії його швидкість була менша, ніж за течією. Скільки кілометрів пройшов катер проти течії за 4 год?

Картка 2

1) Обчислити: 8 ц 5 кг - 3 ц 48 кг.

2) 3адача. Скутер за 2 год проїхав 80 км по асфальту, а ґрунтовою дорогою за 3 год - 90 км. На скільки швидкість скутера ґрунтовою дорогою менша від швидкості по асфальту?

2. Завдання для фронтального опитування.

1) Знайти добуток чисел 7 і 9; збільшити числа 8, 9, 11, 30 у 7 разів.

2) 3адача. Невідоме число зменшили у 4 рази і дістали число 9. Знайти невідоме число.

3) Обчислити: 0 ∙ 12; 120 ∙ 0 + 320; 5306 ∙ 1 - 356 ∙ 0; 108 ∙ 0 + 472 ∙ 0.

III. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці учні закріплюватимуть знання про дію множення та її закони.

IV. Повторення та узагальнення знань

1. Вправа 531. Що таке множення? Як називають числа при множенні? Як називається результат множення? Чому дорівнює добуток будь-якого числа і 1? будь-якого числа і 0? Як читається переставний закон множення? сполучний закон множення? Де використовуємо ці закони?

2. Вправа 532 (усно, фронтально).

3. Вправа 533 - самостійно. Пояснити, як розуміємо розподільний закон множення відносно додавання. Навести приклад його використання. Як помножити різницю трьох чисел на третє число?

4. Обчислити двома способами: (25 - 8) ∙ 5.

5. Вправа 534. Записати розв’язання лише задач на множення.

6. Вправа 535 - під керівництвом учителя.

7. Вправа 536 - самостійно.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити