УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

І СЕМЕСТР (65 ГОД)

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ

64/1. ТЕМА: ПОНЯТТЯ ПЛОЩІ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР (576-582)

ОРІЄНТОВНА НАВЧАЛЬНА МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ З ПОНЯТТЯМ «ПЛОЩА ФІГУРИ» ТА КВАДРАТНИМ САНТИМЕТРОМ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВМІННЯ ОБЧИСЛЮВАТИ ВИРАЗИ ТА РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

І. Актуалізація та корекція опорних знань учнів

1. Завдання для опитування.

1) Чому дорівнює добуток, якщо один з множників дорівнює 0? У якому випадку добуток двох чисел дорівнює одному з них?

2) Добуток чисел 120 і 0 збільшити на 37.

3) Від числа 560 відняти різницю чисел 59 і 0.

4) Третя частина числа становить 90. Чому дорівнює все число?

5) Як знайти час руху, якщо відомі швидкість і відстань?

2. Усні обчислення.

1)

Змагання між трьома рядами. Далі - вправа 576.

2) Задача. Геологи проїхали 420 км. Спочатку 3 год вони їхали на машинах зі швидкістю 60 км/год, а решту часу - на конях зі швидкістю 8 км/год. Скільки часу вони їхали на конях?

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку

Учитель повідомляє, що на уроці діти будуть вивчати нову величину - «площа» та одиниці її вимірювання.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Як і способи порівняння відрізків і предметів за довжиною ви знаєте? (На око, прикладанням, накладанням, вимірюванням). Пояснення за вправою 577.

2. Порівняти прямокутник зі сторонами 4 см і 6 см та квадрат зі стороною 5 см, зворотний бік яких розкреслено на квадрати. Полічити кількість квадратів, порівняти. Розкрити потребу в одиницях вимірювання площі. Запропонувати побудувати квадрат зі стороною 1 см. Повідомити, що площа такого квадрата називається квадратним сантиметром.

3. Вправа 558. Уточнити, що означає: полічити й записати, скільки квадратних сантиметрів у кожній фігурі. Зробити висновок: щоб знайти площу фігури у квадратних сантиметрах, треба знайти число квадратних сантиметрів, на які можна поділити фігуру або з яких можна її скласти.

IV. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу

1. Вправа 559. Самостійна робота за варіантами.

2. Задача 580. Під керівництвом учителя проаналізувати від запитання і скласти план. Розв’язання записати самостійно.

3. Додаткові диференційовані завдання.

1) Порівняти вирази: 4305 ∙ 7 і 3 ∙ 8610; 2907 - 989 і 1615 + 588.

2) Задача. Від пристані в одному напрямку відпливли теплохід і буксир. Швидкість теплохода 60 км/год, а буксира - у 5 разів менше. Яка відстань буде між ними через 3 год? (Розв’язати двома способами).

3) Знайти пропущене число, щоб можна було обчислити вираз:

51 :    ....     - 15

V. Підсумок уроку

З якою величиною ознайомилися на уроці? Як можна порівняти площі фігур? Що таке квадратний сантиметр?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити