УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАСІ - До підручника МАТЕМАТИКА, 4 клас М. В. Богдановича - 2015 рік

ПЕРЕДМОВА

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків математики в 4 класі

  І СЕМЕСТР (65 ГОД)

  ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3 КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

1/1. ТЕМА: УСНА Й ПИСЬМОВА НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО (1-10)

2/1. ТЕМА: НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАПИС ЧИСЕЛ СУМОЮ РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗМІЩЕННЯ ВІДРІЗКІВ НА ПЛОЩИНІ (11-21)

3/1. ТЕМА: СКЛАДАННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО МІСТЯТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДОБУТКІВ (22-31)

4/1. ТЕМА: МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ІЗ ЧИСЛАМИ 1 ТА 0. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ СУМИ НА ЧИСЛО (32-41)

5/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ. СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ, ОБЕРНЕНИХ ДО ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВ; ЗАДАЧІ НА МНОЖЕННЯ ЧИСЛА НА ДОБУТОК. КРУГЛІ ЧИСЛА (42-51)

6/1. ТЕМА: ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (52-61)

7/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА В КІЛЬКА РАЗІВ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА (62-70)

8/1. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ (71-81)

9/1. ТЕМА: МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ НА 10 І 100. ЗАДАЧІ, ЩО МІСТЯТЬ ЧАСТИНИ, ТА ЗАДАЧІ НА ПОСТУПОВЕ ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (82-91)

10/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І РІВНЯНЬ (92-101)

11/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОБОТА З НЕРІВНОСТЯМИ. ЗАДАЧІ, ОБЕРНЕНІ ДО ЗАДАЧ НА СУМУ ДВОХ ДОБУТКІВ (102-111)

12/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО (112-119)

13/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ЧАСТОК (120-129)

14/1. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

15/1. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО (130-138)

16/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (139-145)

17/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО З ОСТАЧЕЮ (146-154)

  НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

18/1. ТЕМА: УТВОРЕННЯ, ЗАПИС ТА ЧИТАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ ДВОХ ТИСЯЧ (155-166)

19/1. ТЕМА: НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ, ЗАПИС ТА ЧИТАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ ДВОХ ТИСЯЧ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 2000. ЛІЧБА ТИСЯЧАМИ ДО 10 ТИСЯЧ (167-175)

20/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАДАННЯ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ. УТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ДОДАНКІВ. ВИДИ КУТІВ (176-184)

21/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА ТА ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ (185-193)

22/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ СОТЕНЬ І ТИСЯЧ У ЧИСЛАХ, ПОБУДОВА КОЛА (194-205)

23/1. ТЕМА: УТВОРЕННЯ, ЧИТАННЯ ТА ЗАПИСУВАННЯ П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. НЕРІВНОСТІ (206-216)

24/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 20 000, ЛІЧБА ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ ДО 10 ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ (217-225)

25/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. РОЗКЛАД ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ Й УТВОРЕННЯ ЧИСЛА З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ ТРЬОХ КОМПОНЕНТІВ (226-235)

26/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЧИСЛА ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ. ПЕРЕВІРКА ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ (236-245)

27/1. ТЕМА: НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 200 000. ПОВТОРЕННЯ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО (246-256)

28/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ І ЗАПИСУВАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 200 000. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 200 000. ЛІЧБА СОТНЯМИ ТИСЯЧ ДО 10 СОТЕНЬ ТИСЯЧ (257-266)

29/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ, ЗАПИС, ПОРІВНЯННЯ, ДЕСЯТКОВИЙ СКЛАД ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ (267-274)

30/1. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

31/1. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ПОНЯТТЯ КЛАСУ, ТАБЛИЦЯ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ (275-282)

32/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА 10, 100, 1000 (283-293)

33/1. ТЕМА: ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ У ЧИСЛІ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЧЕТВЕРТЕ ПРОПОРЦІЙНЕ СПОСОБОМ ВІДНОШЕНЬ (294-304)

34/1. ТЕМА: ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ, ЗБІЛЬШЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ЧИСЛА У 10, 100, 1000 РАЗІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ І РІВНЯНЬ (305-314)

35/1. ТЕМА: ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ (315-326)

36/1. ТЕМА: ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ (327-337)

37/1. ТЕМА: ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ МАСИ ІНШИМИ (338-349)

38/1. ТЕМА: ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ (350-361)

39/1. ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН (362-373)

  ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

    

40/1. ТЕМА: ДІЯ ДОДАВАННЯ, ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ (374-381)

41/1. ТЕМА: ДІЯ ВІДНІМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ДІЇ ВІДНІМАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕНЬ (382-389)

42/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ (390-396)

43/1. ТЕМА: ПЕРЕВІРКА ДІЙ ВІДНІМАННЯ І ДОДАВАННЯ (397-404)

44/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ВИПАДКУ ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ КІЛЬКА РОЗРЯДІВ (405-411)

45/1. ТЕМА: ДОДАВАННЯ У ВИПАДКУ КІЛЬКОХ ДОДАНКІВ (412-420)

46/1. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ (421-430)

47/1. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

48/1. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ, ВИРАЖЕНИХ В ОДИНИЦЯХ ДОВЖИНИ І МАСИ (431-438)

49/1. ТЕМА: КРУГЛІ ЧИСЛА. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ ЗА ЗАДАЧАМИ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ (439-447)

50/1. ТЕМА: ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ, ВИРАЖЕНИХ ОДИНИЦЯМИ ЧАСУ (448-462)

51/1. ТЕМА: РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЧАС ТА РІВНЯНЬ (463-472)

52/1. ТЕМА: ЗАСТОСУВАННЯ ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ (473-481)

53/1. ТЕМА: ДІАГРАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (482-489)

54/1. ТЕМА: ПОНЯТТЯ ПРО ШВИДКІСТЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ (490-499)

55/1. ТЕМА: ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІ (500-509)

56/1. ТЕМА: ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСУ ЗА ВІДСТАННЮ І ШВИДКІСТЮ. ДІЇ ЗІ СКЛАДЕНИМИ ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИ (510-519)

57/1. ТЕМА: ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАЗВАМИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (520-530)

  МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ

58/1. ТЕМА: ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ (531-540)

59/1. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО (541-549)

60/1. ТЕМА: ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛГОРИТМУ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ (550-557)

61/1. ТЕМА: МНОЖЕННЯ У ВИПАДКУ КІЛЬКОХ НУЛІВ У ПЕРШОМУ МНОЖНИКУ (558-566)

62/1. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

63/1. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ (567-575)

64/1. ТЕМА: ПОНЯТТЯ ПЛОЩІ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР (576-582)

65/1. ТЕМА: ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА (583-592)

  IІ СЕМЕСТР (71 ГОД)

1/2. ТЕМА: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНИКА (593-601)

2/2. ТЕМА: ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ (602-608)

3/2. ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА ЇЇ ПЛАНОМ (609-616)

4/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ДОВЖИНИ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН ПРЯМОКУТНИКА ЗА ДОВЖИНОЮ ІНШОЇ СТОРОНИ ТА ПЛОЩЕЮ (617-624)

5/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ПЛОЩІ НЕВЕЛИКИХ ФІГУР ЗА ДОПОМОГОЮ ПАЛЕТКИ (625-633)

6/2. ТЕМА: ДІЯ ДІЛЕННЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ (634-644)

7/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ (ЗАГАЛЬНИЙ ВИПАДОК) (645-654)

8/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІ (655-662)

9/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ (663-671)

10/2. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

11/2. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ (672-680)

12/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ У СЕРЕДИНІ НУЛІ (681-687)

13/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ, НА ОДНОЦИФРОВЕ (688-696)

14/2. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ (697-705)

15/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ СКЛАДЕНОГО ІМЕНОВАНОГО ЧИСЛА НА ПРОСТЕ ІМЕНОВАНЕ ЧИСЛО (706-714)

16/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ ДВОХ ТІЛ (715-722)

17/2. ТЕМА: УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ. ЗАДАЧІ НА РУХ (723-731)

18/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА ВСІ АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ. ЗАДАЧІ НА ЗУСТРІЧНИЙ РУХ (732-740)

19/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З ОСТАЧЕЮ НА 10, 100, 1000. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУ (741-750)

  ДРОБИ

20/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА І ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ЧАСТИНИ (751-759)

21/2. ТЕМА: ДРОБИ (760-769)

22/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА (770-776)

23/2. ТЕМА: ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. ВИРАЗИ ЗІ ЗМІННОЮ, ЩО ПОВТОРЮЄТЬСЯ ДВІЧІ (777-787)

24/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ДРОБОМ (788-796)

25/2. ТЕМА: РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ДРОБАМИ (797-805)

26/2. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

27/2. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ЗАКОНІВ МНОЖЕННЯ. ЗАМІНА РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ ДОБУТКОМ ОДНОЦИФРОВОГО ЧИСЛА І ВІДПОВІДНОЇ РОЗРЯДНОЇ ОДИНИЦІ (806-813)

28/2. ТЕМА: УСНЕ МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ ДВОЦИФРОВИХ ТА БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ (814-822)

29/2. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ (823-830)

30/2. ТЕМА: ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ (831-838)

31/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ, РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ ТА НА ПРОПОРЦІЙНИЙ ПОДІЛ (839-848)

32/2. ТЕМА: РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ТА СКЛАДАННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ (849-857)

33/2. ТЕМА: УСНЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ (858-866)

34/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ НА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА. УСНЕ ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ (867-875)

35/2. ТЕМА: ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ДЕСЯТКИ З ОСТАЧЕЮ (876-884)

36/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА КРУГЛІ ДЕСЯТКИ З ОСТАЧЕЮ. ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ (885-892)

37/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ. ЗАДАЧІ НА РУХУ ПРОТИЛЕЖНИХ НАПРЯМКАХ (893-901)

38/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ, КОЛИ В ЧАСТЦІ БУДУТЬ НУЛІ (902-910)

39/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ, ЩО ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИ. ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ (911-920)

40/2. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

41/2. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ДВОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ (921-927)

42/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ДВОЦИФРОВЕ (928-934)

43/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. РІВНЯННЯ (935-941)

44/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО, ПОРІВНЯННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ (942-949)

45/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ (950-958)

46/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ (959-967)

47/2. ТЕМА: МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ ЧИСЛА З НУЛЕМ У СЕРЕДИНІ (968-976)

48/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ ЧИСЛА (977-986)

49/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ (987-995)

50/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ. ЗАДАЧІ НА СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ (996-1003)

51/2. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

52/2. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ (1004-1012)

53/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. ПЕРЕВІРКА ДІЛЕННЯ МНОЖЕННЯМ (1013-1019)

54/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛА ДРУГОГО ДЕСЯТКА (1020-1027)

55/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ (1028-1035)

56/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ В КІНЦІ (1036-1042)

57/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЧАСТКА МІСТИТЬ НУЛІ (1043-1050)

58/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ СКЛАДЕНИХ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ (1051-1058)

59/2. ТЕМА: ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ (1059-1066)

60/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. УСКЛАДНЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО (1067-1075)

61/2. ТЕМА: ОБЧИСЛЕННЯ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ З БАГАТОЦИФРОВИМИ ЧИСЛАМИ. РІВНЯННЯ (1076-1084)

62/2. ТЕМА: КОНТРОЛЬНА РОБОТА

63/2. ТЕМА: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ (1085-1092)

64/2. ТЕМА: ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ТРИЦИФРОВІ, КОЛИ В ЧАСТЦІ Є НУЛІ (1093-1100)

65-71/2. ТЕМА: ВИБІРКОВЕ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ. ПОВТОРНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ПІДРУЧНИКА ТА ЗАВДАНЬ З ЛОГІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити