Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 21. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛА

Мета: ознайомити учнів з правилом запису будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, розв'язування задач двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Завдання 183

— Прочитайте числа, в записі яких більше цифр, ніж доданків. Одиниці якого розряду відсутні в цих числах? (8037 — сотні, 9009 — сотні, десятки; 9900 — десятки, одиниці)

Завдання 184

— Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу.

(60 + 24) : k, якщо k = 12, то (60 + 24) : 12 = 7 (м)

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Усні обчислення

— Полічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки.

Робота в групах. «Хто швидше обчислить математичний ланцюжок?»

2. Математичний диктант

✵ Записати число, що складається з 85 десятків.

✵ Скільки сантиметрів у 4 м 2 см?

✵ Яке число стоїть між 998 і 1000?

✵ Скільки метрів у 900 см?

✵ Скільки всього копійок в 1 грн 4 к.?

✵ Суму чисел 44 і 56 помножити на різницю чисел 44 і 39.

✵ Різницю чисел 500 і 200 зменшити на 30.

✵ Суму чисел 25 і 75 зменшити в 4 рази.

✵ Добуток чисел 17 і 5 збільшити на 15.

3. Робота в групах

— Які знаки дій можна поставити замість і які цифри — замість , щоб отримати правильні рівності?

Кожна група отримує завдання. Перемагає група, яка правильно і швидко виконає завдання.

Відповіді:

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Робота за підручником

Завдання 185

Учні називають пари чисел. Аналізують, що у них спільного і чим вони відрізняються.

Ознайомлення з правилом запису чотирицифрових чисел

— Прочитайте числа 7568; 4827:

7568 — це 7 тис. 568 (сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім);

4827 — це 4 тис. 827 (чотири тисячі вісімсот двадцять сім).

— На основі складання різних форм представлення числа отримуємо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записують одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць.

Завдання 186 (з коментуванням)

2. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Знаходження частини числа і числа за його частиною

Практична робота (завдання 187)

Діти виконують завдання в парах, попередньо повторивши, як знайти частину числа і число за його частиною.

Завдання 188

— Щоб знайти частину числа, потрібно великі грошові одиниці перетворити на менші.

2. Робота над задачами

Завдання 189

Після роботи над текстом задачі учні аналізують її.

— Які колоди були на складі?

— Що зробили з сосновими колодами?

— Як знайти кількість розпиляних соснових колод?

Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою.

Розв’язання

1) 48 + 56 = 104 (к.) — було на складі;

2) 56 : 4 = 14 (к.) — соснових розпиляли;

3) 104 - 14 = 90 (к.) — залишилося на складі;

4) 90 - 14 = 76 (к.)

— Поясніть розв’язання задачі виразом.

48 + 56 - 56 : 4 - 56 : 4 = 76 (к.) — менше розпиляли, ніж залишилося.

Завдання 190

Діти розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою, під час якої з’ясовують, яким способом вони розв’язували задачу. Коментують обидва способи розв’язання.

І спосіб

1) 4 + 3= 7 (кг) — фарби витратили для ремонту одного класу;

2) 7 ∙ 12 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів;

(4 + 3) ∙ 12 = 84 (кг)

ІІ спосіб

1) 4 ∙ 12 = 48 (кг) — білої фарби знадобиться;

2) 3 ∙ 12 = 36 (кг) — коричневої фарби потрібно;

3) 48 + 36 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів;

4 ∙ 12 + 3 ∙ 12 = 84 (кг)

3. Самостійна робота (завдання 191)

Учні виконують завдання в зошитах, один учень працює біля дошки. Перевіряють правильність виконання завдань.

9999; 1000;

69997; 6998; 69999; 7000; 70001.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 192; 193 (с. 31).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися на уроці?

— Чого вчилися?

— Хто був найактивнішим на уроці?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити