Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 29. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ

Мета: удосконалювати вміння учнів лічити сотнями тисяч, читати, записувати і розкладати на розрядні доданки шестицифрові числа, визначати число тисяч у числі, порівнювати багатоцифрові числа; вчити розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра «Ланцюжок»

Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; додай до неї суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень, збільш у 100 разів, відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2, збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; помнож на 0; збільш у 16 разів. Що вийшло? (Відповідь: 0.)

(280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; 30,0,0)

✵ Полічіть від 73 998 до 74 005; від 35 169 до 35 179.

✵ Знайдіть зручний спосіб обчислень та розв’яжіть вирази усно.

3. Математичний диктант

✵ Запишіть числа, допишіть до кожного з них попереднє і наступне.

23 999 (23 998; 24 000) 700 000 (699 999; 700 001);

100 001 (100 000; 100 002).

✵ Запишіть числа, підкресліть у кожному з них кількість тисяч.

185 900; 736 004; 453 207; 90 005.

✵ Запишіть більше число.

Учитель читає пару чисел, учні записують більше з них.

73 200 і 72 020; 55 180 і 55 280; 72 150 і 62 150; 113 015 і 218 015; 9800 і 90 800 (73 200; 55 280; 72 150; 218 015; 90 800)

III. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення правила читання багатоцифрових чисел

✵ Відділю один клас від іншого, для цього відраховую справа наліво по 3 цифри.

✵ Читаю, скільки одиниць другого класу в даному числі, додаю назву класу (тисяч). Потім читаю, скільки одиниць першого класу в даному числі. Слово одиниць не називаю.

2. Фізкультхвилинка

3. Робота за підручником

Завдання 267 (1)

Учні читають числа «ланцюжком».

Завдання 267 (2)

Одиниці пишуть на першому місці праворуч, десятки — на другому, сотні — на третьому, одиниці тисяч — на четвертому, десятки тисяч — на п’ятому, сотні тисяч — на шостому місці праворуч.

Завдання 267 (3)

Учні читають числа в парах і називають, скільки в кожному із них усього тисяч.

210 175 — 210 тис.; 5253 — 5 тис.; 945 000 — 945 тис.; 735 428 — 735 тис.

Завдання 214 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)

5746; 80 120; 310 090; 103 811.

Завдання 269

Слід звернути увагу учнів на два способи порівняння чисел — нумераційний і порозрядний (порозрядне порівняння чисел застосовують до вищих класів і розрядів).

Завдання 270 (фронтально)

234 725 = 200 000 + 30 000 + 4000 + 700 + 20 + 5

777 777 = 700 000 + 70 000 + 7000 + 700 + 70 + 7

540 000 - 500 000 + 40 000

225 225 = 200 000 + 200 000 + 5000 + 200 + 20 + 5

4. Робота над задачами

Завдання 271

— Прочитайте умову задачі за підручником.

— Порівняйте текст задачі з її коротким записом (з’ясуйте, чи всі дані присутні в короткому записі, чи правильно показані зв’язки між ними). Проаналізуйте задачу від даних до питання і навпаки. Складіть план розв’язання задачі. Самостійно запишіть розв’язання задачі.

1) 10 ∙ 50 = 500 (кг) — персиків було в ящиках по 10 кг;

2) 800 - 500 = 300 (кг) — персиків було в ящиках по 15 кг;

3) 300 : 15 = 20 (ящ.) — по 15 кг.

Завдання 272 (1) (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)

Учні ознайомлюються з умовою задачі, складають короткий запис. Розв’язують задачу самостійно.

5. Розв'язування рівнянь

Завдання 272 (2) (фронтально)

30 000 + х + 10 + 5 = 33 015

30 015 + x = 33 015

x = 33 015 - 30 015

x = 3000

Колективна робота

(72 + 16) : x = 8 — знаходимо ділене

88 : x = 8 — записуємо рівняння в одну дію

x = 88 : 8

x = 11

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 273; 274 (с. 43).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що сподобалося на уроці?

— При виконанні яких завдань виникли труднощі?

— Над чим потрібно попрацювати?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити