Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 35. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ. УТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО

Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, виявити типові помилки, організувати роботу над помилками; систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини; формувати обчислювальні й графічні навички, вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Аналіз контрольної роботи

2. Усні обчислення

✵ Збільшити число 350 в 3 рази. (1050)

✵ Збільшити число 350 на 3. (353)

✵ Збільшити число 520 в 2 рази. (1040)

✵ Зменшити число 520 на 20. (500)

✵ Перший доданок 630, другий 290. Знайти суму. (920)

✵ Зменшуване 840, від’ємник 360. Знайти різницю. (480)

✵ Ділене 5300, дільник 100. Знайти частку. (53)

✵ Перший множник 17, другий 4. Знайти добуток. (63)

✵ Назвіть число, яке містить усього 17 836 десятків і 5 одиниць. (178 365)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЦІЛЕЙ УРОКУ

— Сьогодні ми повторимо одиниці вимірювання довжини, їх утворення.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

— Які одиниці довжини вам відомі? Назвіть їх.

Завдання 315 (1; 2)

— Прочитайте і запам’ятайте.

— Одиниці вимірювання довжини з’явилися в процесі трудової діяльності людини. У давнину люди могли вимірювати і порівнювати довжини, не користуючись жодними предметами. Мірками довжини були частини тіла людини (пряма сажень — відстань між кінцями середніх пальців витягнутих горизонтально рук людини, лікоть — відстань від кінця середнього пальця до згину руки, чверть — найбільша відстань між кінцями розчепірених указівного і великого пальців і т. ін.). Різні народи мали свої одиниці вимірювання довжини. Але у зв’язку з розвитком торгівлі різні одиниці гальмували торговельні відносини між країнами, і природно виникла необхідність у якійсь спільній одиниці.

У 1792 році комісія Паризької академії наук запропонувала взяти за основу розміри Земної кулі. Нову одиницю довжини вона визначила як — частина меридіана від полюса до екватора — та назвала її метр (від грецького слова metro — «міра»). На основі вимірювання довжини меридіана французькими вченими Т. Мешеном і Ж. Д’Аламбером була виготовлена лінійка з платини — архівний метр. Число 10 було взято за основу підрозділу метра. Ось чому метрична система заходів пов’язана з десятковою системою числення.

У 1889 році було виготовлено кілька зразків, які затвердили як еталон — найточнішу міру метра. Один із них став міжнародним еталоном і зберігається в Міжнародному бюро мір і ваги у містечку Севрі поблизу Парижа. Решта перейшли у власність інших країн. Один з еталонів зберігається в Петербурзі (Росія), у спеціально обладнаному приміщенні.

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Перетворення одиниць вимірювання довжини

Завдання 315 (3)

1 м : 1 см = 100 см : 1 см (у 100 разів);

1 м : 1 дм = 10 дм : 1 дм (у 10 разів);

1 м : 1 мм = 1000 мм : 1 мм (у 1000 разів).

Завдання 316 (колективна робота)

67 250 м = 67 км 250 м

3008 м = 3 км 8 м

5080 м = 5 км 80 м

15 788 м = 15 км 788 м

Завдання 317 (з коментуванням)

Завдання 318 (самостійна робота з наступною взаємоперевіркою)

Троє учнів працюють біля дошки.

20 м 8 дм = 2080 см

20 м 8 дм = 208 дм 

20 м 8 дм = 20 800 мм

2. Фізкультхвилинка

3. Робота над задачею (завдання 319)

Учні вивчають задачу за підручником, складають короткий запис умови.

3 кг — 2 кг

12 кг — ?

Колективно складають план розв’язання задачі.

1) У скільки разів 12 кг більше, ніж 3 кг?

2) Скільки кілограмів смажених кавових зерен вийде з 12 кг сирих?

1) 12 : 3 = 4 (рази);

2) 2 ∙ 4 = 8 (кг);

2 ∙ (12 : 3) = 8 (кг)

4. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою

— Знайдіть значення виразів (завдання 320).

5. Колективна робота над задачами

Завдання 321

— Розв’яжіть задачу усно.

100 ∙ 13 = 1300 км — протяжність території України із Заходу на Схід;

100 ∙ 9 = 900 км — з Півночі на Південь.

Завдання 322

Умову задачі доцільно зобразити у вигляді креслення (графічно).

50 + 65 = 115 (км) — більше пролетів другий літак.

6. Гра «Ланцюжок»

Завдання 323

Учні «ланцюжком» читають пропущені числа.

7. Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»

Завдання 324

1 м = 100 см

1000 : 8 = 125 (см)

700:5 = 140 (см)

Відповідь: частини семиметрової колоди довші.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 325; 326 (с. 52-53).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що нового дізналися сьогодні на уроці?

— Що позначають цими літерами: м, дм, см, мм, км?

— Назвіть загальне поняття для цих величин. (Міри довжини)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити