Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 40. ДІЯ ДОДАВАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ТАБЛИЧНЕ Й ПОЗАТАБЛИЧНЕ, УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ДОДАВАННЯМ

Мета: узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони; закріпити вміння розв'язувати задачі на додавання; повторити прийоми письмового додавання трицифрових чисел; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

Гра «Ланцюжок»

Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; до цієї різниці додай суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень; збільш у 100 разів; відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2; збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; зменш на 30; збільш у 16 разів. Що вийшло? (280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; 30; 0; 0)

3. Математичний диктант

✵ Запишіть числа: 735 849; 300 006; 702 044.

✵ Запишіть попереднє й наступне числа для числа 290 009.

✵ Запишіть число, яке в 10 разів менше, ніж 53 700.

✵ Запишіть число, яке в 10 разів більше, ніж 6845.

✵ У скільки разів 1 м більше 1 см?

✵ У скільки разів 1 м менше 1 км? У скільки разів 1 т більше 1 ц?

✵ Чому дорівнює 1/4 години?

✵ На скільки 3 т більше 3 кг?

✵ У скільки разів найменше чотирицифрове число більше найменшого трицифрового?

✵ Яка маса торта, якщо 1/3 його становить 170 г?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Самостійне читання учнями тексту завдання 374 за частинами (до переставного закону; до кінця)

2. Перевірка сприйняття матеріалу

— Як називаються числа при додаванні?

— Які закони додавання ви знаєте?

— Як використовувати послідовність чисел при додаванні?

Учитель демонструє застосування переставного закону дії додавання за допомогою наочності. Наводить приклад, коли можливість складати числа в будь-якому порядку спрощує обчислення. Показує, що для чисел 7, 3 і 5 виконується сполучний закон додавання.

3. Первинне закріплення (завдання 375)

— Прокоментуйте кожний приклад. Поясніть, який закон додавання застосовується в кожному випадку.

237 + 190 + 10 = 237 + 200 = 437

280 + 467 + 20 = 280 + 20 + 467 = 767

75 + 160 + 40 + 125 = 75 + 125 + 160 + 40 = 400

289 + 60 + 11 + 13 = 289 + 11 + 60 + 13 = 373

4. Фізкультхвилинка

IV. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над задачами

Завдання 376

Самостійне читання учнями простих задач.

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією додавання.

— Запишіть розв’язання цих задач.

1) 8 дм + 5 дм = 13 дм = 130 (см) — смужки відрізали;

2) 8 + 4 = 12 (листівок) — було в конверті спочатку;

3) 2 кг + 3 кг = 5 (кг) — маса.

2. Гра «Ланцюжок»

Завдання 377 («ланцюжком»)

3. Письмові обчислення

Завдання 378

— Письмове додавання виконайте з докладним поясненням.

Поясніть, як для перевірки правильності результату можна застосувати прийоми перестановки і знаходження суми по частинах. Наприклад, знайти суму двох доданків, потім суму двох інших доданків і результати додати.

4. Робота над задачею

Завдання 379

Учні читають задачу, колективно складають графічну схему. Самостійно складають вираз і розв’язують задачу. Один учень працює біля дошки.

245 + (245 + а), якщо а = 78, то 245 + (245 + 78) = 568 (км) — відстань між містами.

5. Робота в групах. Гра «Хто швидше?»

— Застосовуючи вивчені властивості додавання, знайдіть суми зручним способом.

385 + 291 + 215 + 109 = (1000)

578 + 625 + 927 + 375 + 422 = (2927)

429 + 706 + 924 + 5076 + 294 + 571 = (8000)

— У якому з прикладів неправильно визначено порядок виконання дій?

Відповідь: в.

6. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»

Завдання 379

— Розв’яжіть ребус.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 380; 381 (с. 62).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Які закони дії додавання повторювали?

— Чи потрібно знати ці закони? Навіщо?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити