Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Урок 43. ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА

Мета: узагальнити уявлення учнів про зв'язок дій додавання і віднімання; вчити виконувати перевірку додавання відніманням, віднімання — додаванням, розв'язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення

✵ Скільки необхідно мішків для 96 кг картоплі, якщо в один мішок вміщується 48 кг? (2 мішки)

✵ Слону дають 90 кг їжі на добу, а верблюду — 15 кг. У скільки разів верблюд з’їдає менше, ніж слон? (У 6 разів)

✵ На скільки днів вистачить 1 кг чаю, якщо кожен день використовують по 5 г? (На 200 днів)

✵ Якщо висушити гриби, вони стануть у 5 разів легше. Скільки кілограмів сухих грибів можна отримати із 25 кг сирих? 30 кг? 70 кг? (5; 6; 14 кг)

✵ Знайдіть периметр квадрата, якщо довжина його сторони в метрах дорівнює найменшому двоцифровому числу. (10 ∙ 4 = 40 м)

3. Математичний диктант

✵ На скільки сума чисел 99 і 201 менше 700?

✵ У скільки разів 1000 більше суми чисел 200 і 50?

✵ У скільки разів число 111 менше найбільшого трицифрового числа?

✵ Яке число більше числа 450 у 2 рази?

✵ Скільки хвилин у п’ятій частині години?

Відповіді: 400; 4; 9; 900; 12.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником

Завдання 397 (1)

— Поясніть записи та на їх основі сформулюйте правило перевірки віднімання додаванням.

— Щоб перевірити, чи правильно виконали віднімання, потрібно до різниці додати від’ємник, а знайдену суму порівняти зі зменшуваним. Якщо сума різниці і від’ємника дорівнює зменшуваному, то приклад на віднімання розв’язаний правильно.

Завдання 397 (2) (з коментуванням)

Завдання 397 (3)

Після аналізу запису формулюється правило перевірки додавання відніманням: якщо при відніманні одного із доданків від суми отримаємо другий доданок, то додавання виконано правильно.

Завдання 397 (4)

2. Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

Завдання 398 1. Письмові обчислення

Учні працюють у зошитах, біля дошки розв’язують приклади з коментуванням, виконуючи перевірку.

2. Робота над задачами

Завдання 399

— Прочитайте задачу. Проаналізуйте короткий запис.

— Що позначають числові дані 10 480 кг? 8350 кг? 6180 кг?

— Про що ми дізнаємось, коли знайдемо значення виразів 10 480 - 8350 та 10 480 - 6180?

Учні доходять висновку: якщо від суми трьох доданків відняти суму двох із них, то знайдемо третій доданок.

Завдання 400

— Прочитайте задачу. Повторіть умову за коротким записом. Розв’яжіть задачу за поданим планом.

1) Скільки літрів пального було в першій цистерні?

2) Скільки літрів пального було в третій цистерні?

1) 10 720 - 6020 = 4700 (л) — у першій цистерні;

2) 7870 - 4700 = 3170 (л) — у третій цистерні.

Завдання 401

— Прочитайте задачу. Повторіть зміст задачі за питаннями.

— Що було на двох баржах?

— Що позначає число 18 600?

— Скільки кавунів відвантажили з першої баржі?

— Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на двох баржах?

— Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на кожній баржі?

— Чи можна після цього знайти, скільки кавунів було на кожній баржі?

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно. Учням із середнім та початковим рівнем знань допомагає вчитель.

1) 18 600 - 2600 = 16 000 (к.) — залишилося на двох баржах;

2) 16 000 : 2 = 8000 (к.) — було на другій баржі;

3) 8000 + 2600 = 10 600 (к.) — кавунів було на першій баржі.

3. Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»

Завдання 402

(100 - 1) : 3 ∙ 2 = 66 (р.) — дідусю.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 403; 404 (с. 66).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Якій темі був присвячений урок?

— Якими правилами ви користувалися під час обчислень?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити