Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3-го КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

Урок 5. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО ВИРАЗИ НА СУМІСНІ ДІЇ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового множення на одноцифрове число; удосконалювати навички усних обчислень, розв'язування задач; розвивати мислення учнів; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Математичний диктант

✵ Записати числа: 440; 204; 503; 666; 18; 900. Підкреслити число одиниць однією рискою. Поставити крапку над найбільшим числом. Записати числа в порядку спадання.

✵ Доданок 850, доданок 150. Записати суму. (1000)

✵ Число 270 збільшити на 160. (430)

✵ До числа 380 додати 600. (980)

✵ Знайти суму чисел 120 і 80, зменшити її в 100 разів. (200 : 100 = 2)

✵ Різницю чисел 310 і 30 зменшити в 4 рази. (280 : 4 = 70)

Гра «Ланцюжок»

Знайди суму чисел 29 і 37; збільш її у 10 разів; зменш у 20 разів; знайди різницю отриманого числа і числа 7; знайди число, яке в 13 разів менше отриманого; отримане число — перший множник, другий множник — 38, знайди добуток; на скільки дане число більше 70? Помнож на 16; зменш у 32 рази; збільш у 230 раз; зменш у 10 разів, знайди наступне число. Що вийшло? (66; 660; 33; 26; 2; 76; 6; 96; 3; 690; 69; 70.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з письмовим множенням на одноцифрове число.

IV. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Підготовча робота (за підручником)

Завдання 42 (усно)

Завдання 43

Учні під керівництвом учителя пояснюють спосіб усного множення три- цифрового числа на одноцифрове.

2. Пояснення вчителя

На дошці записано приклад.

Учитель звертає увагу учнів, що тримати в пам’яті всі проміжні результати незручно, а записувати довго, і показує спосіб письмового запису цього прикладу.

Пояснивши множення, вчитель звертає увагу дітей і на те, що при усному множенні множити треба, починаючи з найвищого розряду (сотень), а при письмовому — з найнижчого (одиниць).

3. Первинне закріплення

Завдання 45

Відповіді: 927; 639; 498; 785; 828.

4. Фізкультхвилинка

V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Знаходження значень виразів (завдання 44)

Учні розглядають, як обчислювали значення виразу в завданні 44 (1). Потім самостійно знаходять значення виразів з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 44 (2)).

2. Розв'язування задач

Завдання 46

Учні вивчають умову задачі, схеми, дані до неї, та пояснюють, як розмірковував кожен учень, складаючи схеми розв’язання задачі.

1) 34 ∙ 9 = 306 (га.) — розклали;

2) 960 - 306 = 654 (га.).

Відповідь: залишилося 654 перлини.

Завдання 47. Колективне складання задачі

Шкільна бібліотека отримала 2 посилки по 4 кг кожна та 3 бандеролі. Загальна маса відправлень 8 кг 450 г. Чому дорівнює маса бандеролі?

Задачу діти розв’язують самостійно з подальшою самоперевіркою. Один учень працює за дошкою.

Завдання 48

Колективне складання короткої умови задачі. Розв’язування — самостійно, самоперевірка — з дошки. Двоє учнів працюють за дошкою.

1 банка — 3 кг

4 ряди по 6 банок — ?

6 ∙ 4 ∙ 3 = 72 (кг)

Відповідь: маса всіх банок з фарбою 72 кілограми.

3. Повторюємо, поглиблюємо знання (завдання 49)

— Які числа називають круглими?

— Називайте найближче кругле число.

17 (20); 31 (30); 54 (50); 89 (90); 13 (10); 78 (80)

— Доповнюйте до круглого числа.

99 (100); 317 (320); 73 (80); 166 (170); 415 (420)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 50; 51 (с. 10).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого вчилися на сьогоднішньому уроці?

— Що здалося складним?

— Що найбільше запам’яталося?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити