Математика 4 клас I семестр - Розробки уроків - за підручником М. В. Богдановича - 2015 рік

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Урок 59. ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯ

Мета: узагальнити уявлення учнів про дію множення, її закони; повторити взаємозв'язок між величинами: швидкість, час, відстань; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Усні обчислення. Гра «Ланцюжок»

Зменшуване 1000, від’ємник 200, знайди різницю; на скільки ця різниця більше, ніж число 260? у скільки разів отримане число більше, ніж 60? Знайди добуток отриманого числа і 4; знайди суму даного добутку і 64; зменшити її в 4 рази; збільш на 100; збільш у 8 разів; збільш на 5000; зменш в 100 разів; зменш в 5 разів; зменш на 9. Що вийшло?

Відповіді: 800; 540; 9; 36; 100; 25; 125; 1000; 6000; 60; 12; 3.

3. Математичний диктант

— Запишіть тільки відповіді.

✵ Ураган рухається зі швидкістю 45 м/с. За скільки секунд він подолає 90 км?

✵ Заняття у секції тривають 1 год 10 хв. Скільки це хвилин?

✵ Третя частина невідомого числа дорівнює 15. Чому дорівнює це число?

✵ Сторона квадрата 80 дм. Чому дорівнює його периметр?

✵ Потяг метро рухається зі швидкістю 75 км/год. Скільки проходить потяг за 1/3 години?

✵ Скільки яєць у ящику, якщо яйця лежать у 10 рядів по 90 штук у кожному?

✵ У булочній до обіду продали 220 батонів, а після обіду — 360 батонів. Скільки всього батонів продали за день?

✵ Якщо все зірвані яблука розкласти у відра по 10 кг у кожне, то знадобиться 5 відер. Скільки кілограмів яблук зібрали?

Відповіді: 2 с; 70 хв; 45; 320 дм; 25 км/год; 900 яєць; 580 батонів; 50 кг.

III. РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМ

1. Пояснення вчителя з елементами бесіди

Завдання 531

— Самостійно прочитайте текст завдання по частинах.

— Що таке множення? (Сума однакових доданків)

— Замініть, де це можливо, приклади на додавання прикладами на множення. Поясніть свій вибір.

5 + 5 + 5 + 5 = 5 ∙ 4

17 + 17 + 17 + 17 + 17 = 17 ∙ 5

103 + 103 + 301Ї — різні доданки

а + а + а = а ∙ 3

— Як називаються числа при множенні? (Множники)

— Що показує перший множник? (Який доданок)

— Що показує другий множник? (Скільки разів береться доданок.)

Помножити а на b — означає взяти число a доданків b разів.

— Які закони множення ви знаєте? (Переставний, сполучний, розподільний)

✵ Переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється.

4 ∙ 8 = 8 ∙ 4; а ∙ b = b ∙ а

✵ Сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього.

25 ∙ 9 ∙ 4 = (25 ∙ 4) ∙ 9 = 900; а ∙ b ∙ с = (а ∙ с) ∙ b

— З переставного і сполучного законів множення виходить, що натуральні числа можна множити в будь-якому порядку.

18 ∙ 50 ∙ 3 ∙ 2 = 18 ∙ 3 ∙ 50 ∙ 2 = 54 ∙ 100 = 5400

4 ∙ 17 ∙ 5 = 4 ∙ 5 ∙ 17 = 340

✵ Розподільний закон множення.

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с

— Що зробили з кожним доданком? (Помножили на с)

— Що зробили з добутками? (Додали)

Завдання 532 (усно)

— Прочитайте пояснення про розподільний закон (завдання 533). Вивчіть цей закон напам’ять.

— За допомогою розподільного закону множення знайдіть значення виразу.

(400 + 30 + 5) ∙ 8 = 400 ∙ 8 + 30 ∙ 8 + 5 ∙ 8 = 3200 + 240 + 40 = 3480

2. Первинне закріплення

Завдання 534

Самостійне читання учнями простих задач.

— Укажіть задачі, які розв’язуються дією множення. Запишіть розв’язання цих задач.

1) 15 ∙ 5 = 75 (парт) — у 5 таких класах;

3) 8 ∙ 4 = 32 — друге число;

4) 200 ∙ 5 = 1000 (кг) картоплі буде потрібно для отримання 200 кг крохмалю.

Завдання 535 («ланцюжком», з поясненням)

245 ∙ 45 < 245 ∙ 46

468 ∙ 25 > 468 ∙ 24

3. Фізкультхвилинка

IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Колективна робота

Завдання 536 (з коментуванням)

2. Робота над задачами

Завдання 537

Учні складають задачу, самостійно розв’язують її з наступною взаємоперевіркою.

Відстань в 30 км велосипедист проїхав зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань подолає за цей самий час вершник, рухаючись зі швидкістю 12 км/год?

1) 30 : 15 = 2 (ч) — час у дорозі;

2) 12 ∙ 2 = 24 (км) — подолає вершник.

12 ∙ (30: 15) = 24 (км)

Завдання 538 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою з дошки)

1) 72 : 3 = 24 (км) — відстань;

2) 24 : 12 = 2 (км/хв) — швидкість, з якою рухався потяг.

(72 : 3) : 12 = 2 км/хв

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання 539; 540 (с. 88-89).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Що повторювали сьогодні на уроці?

— З’єднайте рівності з назвами законів.

а ∙ b = b ∙ а   розподільний

а ∙ b ∙ с = (а ∙ с) ∙ b  переставний

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с сполучний


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити