Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ І. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу , вивченого у 3-му класі

Урок №10-11 ( с. 22 — 23)

Мета: узагальнити й систематизувати навчальний досвід учнів відносно частини величини; величин та одиниць їх вимірювання.

Дидактичні задачі. Актуалізувати уміння застосовувати спосіб одержання частин цілого, поняття про чисельник та знаменник. Узагальнити й систематизувати знання учнів про величини як загальні властивості об’єктів оточуючого світу, про процес вимірювання величин та про одиниці вимірювання довжини, маси, місткості й часу та співвідношення між різними одиницями однієї величини; актуалізувати уміння замінювати складене іменоване число — простим, просте — складеним. Розвивати вміння працювати з даними. Актуалізувати поняття частини ;уміння порівнювати частини ;вміння застосовувати правила знаходження частини від цілого (числа) та знаходження цілого ( числа) за величиною його частини. Вдосконалення уміння розв’язувати складені задачі, які містять знаходження частини від числа.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (с. 25, № 2).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже добре розумієте, які числа є натуральними. Натуральні числа є результатами вимірювання величин. Величина — це загальна властивість предметів оточуючого світу: так предмети мають лінійну протяжність — довжину; вони створюють тиск на опору чи підвіс, тому що мають таку властивість як маса; можуть вміщувати певну кількість речовини — місткість. За величиною предмети можна порівнювати, можна вимірювати величину… Для вимірювання величин обирається мірка і підраховується, скільки разів вона вміщується у величині. Іноді, підраховуючи кількість мірок ми одержуємо натуральне число, а іноді — велична менша від обраної мірки і ми одержуємо її частину. Сьогодні на уроці ми узагальнимо поняття величини та частини величини, як однієї з кількох рівних частин цілого.

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

1.Усна лічба.

Змій:

430 — 270 - (710 — 680) + 570 — 290 + ( 87 — 49)

2.Актуалізація способу одержання частини цілого.

Завдання №1 виконується колективно.

На скільки рівних частин розділили ціле? Скільки таких частин зафарбували? Як називається одна із … частин цілого? Записуємо частини: над рискою пишемо чисельник, під рискою знаменник. Назвіть чисельник; знаменник. Що означає знаменник; чисельник? Визначаємо, що спільне в записах частин. Узагальнюємо записи ( правило із знаком оклику — зверни увагу!).

Як ви розумієте половину (третину, чверть….)? Скільки половин (третин, чвертей….) в цілому? Що більше: ціле чи половина( третина, чверть…); у скільки разів?

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями з коментарем.

Звертаємо увагу учнів на те, що ціле в усіх випадках одне й те саме, а величина цілого зменшується, залежно від кількості рівних частин в цілому. Отже, чим більше рівних частин в цілому, тим менше величина частини.

3.Узагальнення поняття величини. Основні величини. Одиниці вимірювання величин та співвідношення між ними.

Завдання №2 виконується колективно.

Які величини ви знаєте? Які одиниці вимірювання довжини (маси, місткості, часу) ви знаєте? Скільки міліметрів становить 1 см; скільки сантиметрів (міліметрів) в 1 дециметрі; скільки дециметрів ( сантиметрів, міліметрів) в 1 метрі; скільки метрів в 1 кілометрі? Яку частину кілометра становить 1 метр? Яку частину метра становить 1 дециметр ( 1 сантиметр, 1 міліметр)? Яку частину дециметра становити й сантиметр ( 1 міліметр)? Яку частину сантиметра становить 1 мм? Скільки грам в 1 кілограмі? Скільки кілограм в 1 центнері? Скільки центнерів (кілограмів) в 1 тонні? Яку частину тони становить 1 кг ( 1 центнер)? Яку частину центнера становить 1 кілограм? Яку частину кілограма становить 1 грам? Скільки секунд становлять 1 хвилину? Скільки хвилин (секунд) становлять 1 годину? Скільки годин становлять добу? Скільки діб становлять 1 тиждень? Скільки тижнів (приблизно) у місяці? Скільки місяців у році? Яку частину року становить 1 місяць? Яку частину місяця становить 1 тиждень? Яку частину тижня становить 1 доба? Яку частину доби становить 1 година? Яку частину години становить 1 хвилина? Яку частину хвилини становить 1 секунда?

Завдання №3 виконується учнями у парах.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

4.Актуалізація способу міркування при порівнянні частин.

Завдання № 4 виконується з коментарем.

Коментар: ціле розділили на 4 рівні частини і взяли 1 таку частину; це саме ціле розділили на три рівні частини і взяли одну таку частину. Одна з чотирьох рівних частин цілого менша за одну з трьох рівних частин цілого, тому ¼ менша за 1/3.

5. Актуалізація правил знаходження частини від числа та числа за величиною його частини.

Завдання № 5 виконується колективно.

Як знайти частину від числа? (Щоб знайти частину від числа достатньо це число розділити на кількість рівних частин в ньому.) Як знайти число за величиною його частини? (Щоб знайти число за величиною його частини, достатньо величину частини помножити на кількість рівних частин у ньому.)

6.Вдосконалення уміння розв’язувати складені задачі, що містять знаходження частини від числа.

Завдання № 6 — диференційована робота над задачею ( див. передмову до розділу).

Учням, які працювали самостійно, можна запропонувати поставити додаткове запитання, щоб кількість дій у розв’язанні збільшилась на одне. ( На скільки більше червоних айстр, ніж жовтих?)

Учні, які працювали самостійно над задачею виконують додаткове завдання №2 на с. 25.

7.Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №2 с. 25 ( спосіб розв’язування аналогічний до завдання №1).

Відповідь: у першій кишені 10 цукерок, а в другій - 4 цукерки. Перевірка: 10 + 4 = 14 (ц.).

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання № 5 ( 2) — знайти частину від числа. Завдання №3 ( с.12) із робочого зошита — розв’язати задачу.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які поняття ви узагальнили сьогодні на уроці. Як ви розумієте величину? Які основні величини ви знаєте? Назвіть вам відомі одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу. Як ви розумієте половину ( третину, чверть, десяту частину…) Скільки таких частин в цілому? Як записати частини? Що означає знаменник? Чисельник? Як можна міркувати при порівнянні частин? Як знайти частину від числа? Як знайти число за величиною його частини? Мені вже вдається… Мені поки складно … Я можу пояснити іншим учням, як… Мені потрібна допомога…

Урок №11

Контрольна робота №1

Мета: з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів, які відображають уміння виконувати поза табличне множення і ділення чисел, додавати й віднімати круглі трицифрові числа, розв’язувати рівняння, розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці та складати обернені до них.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити