Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №16 ( с. 34 — 35)

Мета: узагальнити математичну структуру та способи розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань і вмінь

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усного позатабличного множення та ділення (РЗ ч. 1 с. 16, №1). Актуалізувати розуміння істотних ознак та двох способів розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного; узагальнити знання про математичну структуру задач на знаходження четвертого пропорційного та способи їх розв’язування — знаходження однакової величини та способу відношень ( №1 с. 34). Дослідження можливостей застосування кожного із зазначених способів для розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного ( № 1 с. 35). Формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень (РЗ ч. 1 с. 16, №4). Вдосконалювати вміння подавати трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків ( №2). Вдосконалювати розуміння змісту арифметичної дії ділення та способу перевірки правильності виконання арифметичної дії ділення ( №3). Узагальнити способи ділення на двоцифрове число: на підставі конкретного змісту дії ділення та способу послідовного ділення ( №4). Досліджувати кількість цифр у значенні частки при діленні на одноцифрове число (РЗ ч. 1 с. 16, №2).Вдосконалювати навички ділення з остачею ( №5; РЗ ч. 1 с. 16, №3); розвивати навички письмового множення на одноцифрове число ( №6).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№6 під час визначення спільної властивості добутків та її дотримання при зміні відповідних цифр; с. 71 № 2).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

розпізнає задачу на знаходження четвертого пропорційного за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), Розуміє спосіб відношень при розв’язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного, застосовує його при розв’язуванні задач; аналізує добутки, визначає спільну властивість і синтезує власні варіанти першого множника при письмовому множенні на одноцифрове число в межах 1000, щоб збереглася визначена закономірність.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити