Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №18 ( с. 38 — 39)

Мета: формувати навички письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усного позатабличного множення та ділення (РЗ ч. 1 с. 18, №1). Актуалізувати навички ділення з остачею ( №2); знання плану письмового ділення на одноцифрове число у випадку, коли розрядні доданки є неповними діленими. Ознайомлювати з випадками письмового ділення на одноцифрове число, коли третє неповне ділене утворюється з остачі та одиниць діленого; з алгоритмом утворення неповного діленого з остачі та одиниць певного розряду діленого ( №3). Формувати вміння виконувати дії письмового ділення у матеріалізованій формі (РЗ ч. 1 с. 18, №2); у формі мовлення вголос (№4). Формувати навички письмового множення на одноцифрове число під час перевірки правильності виконання дії письмового ділення (РЗ ч. 1 с. 18, №2) . Узагальнити спосіб відношень при розв’язуванні задач на знаходження четвертого пропорційного, в яких однаковою величиною є кількість або час ( ; 5). Вдосконалювати уміння розв’язувати прості рівняння, рівняння, в яких один із компонентів або права частина подана числовим виразом ( №6).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№7).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Виконує письмове ділення на одноцифрове число у випадку, коли розрядні доданки діленого є неповними діленими. Розуміє план виконання письмового ділення на одноцифрове число, знає спосіб утворення третього неповного діленого з остачі та одиниць діленого.застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням;

Вміє розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити