Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №20 ( с. 42 – 43)

Мета: формувати навички письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Дидактичні задачі.   Вдосконалювати навички усного позатабличного множення та ділення (№1; РЗ  ч. 1 с. 20, №1). Актуалізувати усні прийоми ділення трицифрового числа на одноцифрове шляхом застосування правила ділення суми на число (розподільного закону ділення відносно додавання); вміння визначати залежність кількості цифр значення частки від можливості ділення числа найвищого розряду діленого на дільник ( №2). Актуалізувати навички ділення з остачею, коли ділене менше за дільник (РЗ  ч. 1 с. 24, №4);   уміння досліджувати кількість цифр у значенні частки без виконання ділення шляхом визначення можливості ділення числа сотень діленого на дільник (№3). Актуалізувати випадки письмового ділення, коли друге та третє неповні ділені утворюються з остачі та одиниць певного розряду діленого. Створити та розв’язати проблемну ситуацію шляхом зміни числа сотень діленого; ознайомити із способом визначення першого неповного діленого; алгоритмом визначення першого неповного діленого ( №4).  Формувати вміння виконання дії письмового ділення у матеріалізованій формі  (РЗ  ч. 1 с. 20, №2); у формі мовлення вголос ( № 5); у формі мовлення про себе (№6; РЗ  ч. 1 с. 20, №3).  Формувати навички письмового множення на одноцифрове число при перевірці письмового ділення ( №6). Вдосконалювати уміння розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень ( №7). Вдосконалювати обчислювальні навички та уміння знаходити значення виразів на 4 дії.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№8).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Виконує письмове ділення на одноцифрове число у випадку, коли друге та третє неповне ділені утворюється з остачі та одиниць  певного розряду діленого. Розуміє спосіб утворення  першого неповного діленого. застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове з розгорнутим поясненням;

Вміє розв’язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити