Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №28 ( с. 58 — 59)

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число, формувати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

Дидактичні задачі. Актуалізувати спосіб визначення кількості цифр у частці; прийом письмового ділення на одноцифрове числа; на кругле число ( №1); усний прийом ділення на двоцифрове число; спосіб прикидки пробних цифр частки ( №2). Ознайомлювати з іншою формою запису ділення на двоцифрове число, коли в частці лише одна цифра (куточком) ( №3). Закріплювати вміння виконувати дві форми запису ділення на двоцифрове число, коли частка записується однією цифрою; спосіб прикидки пробних цифр частки (РЗ ч. 1 с. 28, №1). Формувати навички письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове у випадку, коли значення частки записується однією цифрою ( №4; РЗ ч. 1 с. 28, №2). Формувати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці ( №5,6); складати і розв’язувати обернені задачі; досліджувати вплив зміни шуканого задачі на план розв’язування ( № 5). Формувати навички письмового множення на двоцифрове число ( №6).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час дослідження впливу зміни шуканого задачі на подвійне зведення до одиниці на план розв’язування ( № 5).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Розуміє суть письмового ділення на двоцифрове число, коли значення частки записується однією цифрою. розпізнає задачу на подвійне зведення до одиниці за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), застосовуєвідповідний спосіб її розв’язування; застосовує письмові прийоми множення і ділення на кругле число; застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити