Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №29 ( с. 60 — 61)

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Дидактичні задачі. Актуалізувати прийом послідовного ділення на кругле число (РЗ ч. 1 с. 28, №1); ділення з остачею на розрядну одиницю (РЗ ч. 1 с. 29, №2); спосіб визначення неповної частки при діленні з остачею на кругле число (РЗ ч. 1 с. 29, №3). Актуалізувати прийом письмового ділення на кругле число ( №1; РЗ ч. 1 с. 29, №4); уміння замінювати двоцифрове число меншим круглим числом ( № 2; РЗ ч. 1 с. 29, №5); прийом письмового ділення на двоцифрове число у випадку, коли значення частки записується однією цифрою; створити і розв’язати проблемну ситуацію, коли спосіб прикидки пробних цифр частки має багато чисел для випробування. Ознайомити з раціональним способом добору значення частки шляхом заміни дільника меншим круглим числом ( №3); з виконанням письмового ділення в матеріалізованій формі (РЗ ч. 1 с. 29 , №6); у формі мовлення вголос ( №4) та мовлення про себе (РЗ ч. 1 с. 29, №7). Формувати навички письмового ділення на двоцифрове число (РЗ ч. 1 с. 29, №28). Розвивати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці та обернені до них ( №5); складені задачі, які містять знаходження числа за величиною його частини ( №6). Формувати вміння з’ясовувати правильність виконання письмового множення ( №7). Вдосконалювати уміння розв’язувати рівняння, в яких один із компонентів або права частина подана числовим виразом ( №8).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№ 9, 10).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

Застосовує прийом письмового ділення на двоцифрове число, у випадку коли значення частки записується однією цифрою; Розуміє суть раціонального способу добору значення частки. застосовує письмові прийоми множення і ділення на кругле число; застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;розпізнає задачу на подвійне зведення до одиниці за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), застосовує відповідний спосіб її розв’язування; складає і розв’язує обернені задачі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити