Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №31 ( с. 8 — 9)

Мета: формувати навички письмового ділення на двоцифрове число

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь та навичок

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень ( РЗ ч. 1 с. 31, №1). Актуалізувати вміння визначати розрядний склад чисел ( №1); виконувати прийом письмового ділення на двоцифрове число у випадку, коли значення частки записується двома цифрами; застосовувати спосіб добору пробних цифр частки; організувати підготовчу роботу до вивчення нового матеріалу шляхом створення і розв’язування проблемної ситуації, коли пробна цифра частки не підходить ( № 2). Формувати вміння виконувати письмове ділення на двоцифрове число у випадку коли значення частки записується двома цифрами у формі мовлення вголос (РЗ ч. 1 с. 31, №2); мовлення про себе ( №3; РЗ ч. 1 с. 31, №3). ). Розвивати вміння досліджувати задачі шляхом зіставлення задач на знаходження суми двох часток та на спільну роботу і на подвійне зведення до одиниці, схожих за сюжетом шляхом визначення впливу відмінностей у математичній структурі задач на план розв’язування ( №4). Формувати навички письмового множення на двоцифрове число; уміння перевіряти правильність виконання дії множення ( №5). Удосконалювати уміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень ( №6). Вдосконалювати уміння розв’язувати задачі на час ( №7).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№7; РЗ ч. 1 с. 31, №4).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;

застосовує алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове;

прогнозує кількість цифр у добутку, частці;

перевіряє правильність виконання письмового множення і ділення

розпізнає задачу на спільну роботу, на знаходження суми двох часток, на подвійне зведення до одиниці за її істотними ознаками (без уживання назви типу задачі), застосовує відповідний спосіб її розв’язування;


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити