Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІ

Урок №33-34 ( с. 68 — 69)

Мета: формувати навички письмового ділення з остачею на одноцифрове число.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень (РЗ ч. 1 с. 32, №1). Актуалізувати алгоритм усного прийому ділення з остачею у випадку, коли неповна частка - одноцифрове число; перевірки ділення з остачею ( №1, 2). Створити і розв’язати проблемну ситуацію, коли неповна частка - двоцифрове число; перенести алгоритм письмового ділення на одноцифрове число на випадки письмового ділення з остачею ( №2). Розвивати уміння досліджувати вплив на розв’язання відмінностей у випадках ділення націло ( коли остача дорівнює нулю) та ділення з остачею; дослідження впливу відмінності; наведення прикладів на ділення з остачею ( № 3; РЗ ч. 1 с. 33, №2). Формувати навички письмового ділення з остачею на одноцифрове число ( №4; РЗ ч. 1 с. 33, №3). Формувати уміння складати вираз до задач з буквеними даними та відповідати на запитання задачі, обчислюючи значення виразу при заданому значенні змінної ( №5); зіставляти обернені задачі до задач на знаходження суми двох добутків та задач на різницеве порівняння двох добутків; досліджувати вплив відмінності на план розв’язування; зіставляти задачі на знаходження четвертого пропорційного та задач на подвійне зведення до одиниці; досліджувати вплив відмінності у математичних структурах на план розв’язування (РЗ ч. 1 с. 33, №4).

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№7).

Очікувані результати:

Учень (учениця):

застосовує алгоритм письмового множення на двоцифрове число;

застосовує алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове;

прогнозує кількість цифр у добутку, частці;

перевіряє правильність виконання письмового множення і ділення

розв’язує задачі з буквеними даними способом складання виразу

Урок №34

Контрольна робота №2

Мета: з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів, які відображають уміння виконувати письмове множення і ділення на одноцифрове число, множення і ділення на кругле число; розв’язувати рівняння, в яких один із компонентів або права частина подана числовим виразом; розв’язувати задач на знаходження четвертого пропорційного, що розв’язується способом відношень і на подвійне зведення до одиниці та складати обернені до них; виконувати ускладнені завдання на відновлення рівності.

Тип уроку: Контролю навчальних досягнень


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити