Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №36 ( с. 76 — 77)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати уміння лічити в межах 2000; знання розрядів і класів; знання розрядів, що належать до кожного класу. Ознайомити з алгоритмом читання багатоцифрових чисел. Формувати вміння читати багатоцифрові числа, подані в матеріалізованій формі. Ознайомити з алгоритмом записування багатоцифрових чисел. Формувати вміння записувати багатоцифрові числа. Формувати уміння розв’язувати складені задачі , зокрема задачі на подвійне зведення до одиниці Розвивати уміння добирати хоча б один розв’язок нерівності; порівнювати математичні вирази шляхом обчислення їх значень; обчислювати периметр трикутника.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На попередньому уроці ми ознайомились з новими лічильними одиницями, з новими розрядами та розрядними числами, з’ясували, які числа є багатоцифровими, спробували читати багатоцифрові числа в таблиці розрядів та класів. А чи зумієте ви самостійно записати такі числа? Бажаю вам успішно розв’язати таку проблему!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита виконується самостійно.

2. Усне опитування.

Питання до уроку №1. Додатково: Як класифікують числа за кількістю цифр? Назвіть відомі вам види чисел. Назвіть найменше одноцифрове натуральне число ( 1); найменше одноцифрове число (0); найменше двоцифрове число (10); трицифрове…. Назвіть найбільше одноцифрове (9); двоцифрове (99), трицифрове… число. За яким числом прямує найменше двоцифрове число (за найбільшим одноцифровим); найменше трицифрове число…? Назвіть відомі вам розрядні одиниці ( 10, 100, 1000, 10000, 100000). Як співвідносяться вони між собою: скільки десятків у сотні; сотень у тисячі;…? Назвіть розряди в порядку збільшення ( І розряд — розряд одиниць…). Назвіть відомі вам класи числа ( І клас — клас одиниць, ІІ клас — клас тисяч). Які розряди входять до класу одиниць; класу тисяч? Що спільне у класі одиниць та класі тисяч? Що є лічильною одиницею класу одиниць (одиниця); класу тисяч (тисяча)? Як утворити число з попереднього до нього числа; з наступного?

3. Актуалізація лічби чисел в заданих межах.

Завдання №1 виконується «ланцюжком».

Лічба за межами тисячі відбувається аналогічно, як і до 1000.

4. Актуалізація читання чисел, записаних в таблиці розрядів і класів.

Завдання №2 виконується колективно.

З’ясовуємо, що спочатку треба прочитати число ІІ-го класу зі словом «тисяч», а потім — число І-го класу без слова «одиниць».

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення зі способом читання багатоцифрових чисел.

Після виконання завдання №2 учні аналізують порядок називання розрядів і класів під час читання чисел із таблиці, розглядають пам’ятку, подану у підручнику.

Завдання №3 виконується колективно.

Звертаємо увагу, що в поданих числах кольором подані класи: синім виділено число І-го класу, червоним — ІІ класу. Учні виконують вимоги пам’ятки і читають подані числа. Після читання кожного числа визначаємо його розрядний склад. Далі учні розбивають подані числа на групи за кількістю цифр, використаних для їх запису і доповнюють кожну групу власними прикладами.

2. Ознайомлення із способом записування багатоцифрових чисел.

Завдання №4 виконується колективно, учні по черзі заповнюють подану на дошці таблицю розрядів і класів. Після запису числа, учень називає його.

Після виконання завдання №4 (2) звертаємо увагу на те, що в записі першого класу завжди міститься 3 цифри, а в записі другого класу може бути 1, 2 або 3 цифри. Отже, щоб записати багатоцифрове число достатньо записати число другого класу, поставити за ним три точки і на їх місці записати число першого класу, замінюючи нулями пропущені розряди. Учні розглядають пам’ятку.

Завдання №2 з робочого зошита виконується колективно біля дошки з опорою на пам’ятку.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Вдосконалення уміння розв’язувати складені задачі.

Завдання № 3 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

Учні, які швидше за всіх упоралися із завданням, виконують роль вчителя і консультують або перевіряють роботу товаришів.

2. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці.

Завдання № 4 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

Учні, які швидше за інших виконали завдання, змінюють запитання так, щоб задача розв’язувалась чотирма діями.

3. Вдосконалення вміння знаходити кілька розв’язків нерівності.

Завдання № 5 із робочого зошита виконується біля дошки.

Три учні, які швидше за інших виконали попереднє завдання, розв’язують нерівності способом зведення до рівняння або на підставі залежності значення виразу від зміни одного з компонентів.

4. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на знаходження периметра трикутника.

Завдання №6 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

5. Вдосконалення обчислювальних навичок; вдосконалення уміння порівнювати математичні вирази.

Завдання №7 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

6. Розвиток варіативного мислення.

Завдання №8 із робочого зошита.

Відповідь: найменше 2067; найбільше 7620.

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Шестеро осіб тягнуть ріпку: дідусь вдвічі сильніший бабусі, бабуся вдвічі сильніша онучки, онучка вдвічі сильніша Жучки, Жучка вдвічі сильніша кішки, кішка вдвічі сильніша миші. Скільки треба покликати мишей, щоб вони самі витягнули ріпку?

Розв’язання. Задача розв’язується з кінця. Силу кожного учасника виразимо в мишках: кішка = 2 мишки, жучка = 4 мишки, онучка = 8 мишок, бабуся = 16 мишок, дідусь = 32 мишки. 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 64, отримаємо 62 мишки плюс мишка, яка згадується в умові задачі.

Відповідь: 65 мишок.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №5 — записати багатоцифрові числа, користуючись пам’яткою.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чому важливому ви навчились сьогодні на уроці? Що треба зробити, щоб прочитати багатоцифрове число? Як слід діяти, щоб записати багатоцифрове число? У які моменти уроку відчували успіх? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити