Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №37 ( с.78- 79)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Актуалізувати вміння читати багатоцифрові числа, визначати розрядний склад числа; знання про розряди, що належать до кожного класу. Актуалізувати вміння записувати багатоцифрові числа; розкрити сутність позиційного принципу запису числа. Формувати вміння лічити в межах мільйона за аналогією з лічбою чисел у межах 1000 ; визначати наступне і попереднє число до даного. Перенести спосіб утворення наступного й попереднього числа на числа в межах мільйона. Формувати вміння утворювати багатоцифрові числа з наступного та попереднього числа; визначати розрядний склад чисел; утворювати числа з одиниць різних класів та з різних розрядів; записувати багатоцифрові числа шляхом вказування їх розрядного складу. Вдосконалювати уміння порівнювати математичні вирази, обчислювальні навички. Формувати уміння розв’язувати складені задачі.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (с. 99 №2).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Математичний диктант.

1) Запишіть розрядні одиниці в порядку зростання.

2) Запишіть найменше чотирицифрове число; запишіть попереднє до нього число.

3) Запишіть найбільше п’ятицифрове число; запишіть наступне до нього число.

4) Запишіть число, що містить 6 сотень тисяч. Напишіть сусідів цього числа.

5) Запишіть число 379. Запишіть відповідну рівність, щоб утворити його з наступного числа; з попереднього числа.

6) Запишіть число 723. Запишіть відповідну рівність, щоб утворити його з одиниць різних розрядів.

7) Запишіть число, що містить 2 тисячі, 4 сотні, та 6 одиниць. Напишіть попереднє до нього число. Запишіть відповідну рівність, щоб утворити його з попереднього числа.

8) Запишіть число, що містить 7 тисяч, 5 десятків та 1 одиницю. Напишіть наступне число. Запишіть відповідну рівність, щоб утворити його з наступного числа.

2. Актуалізація способу читання багатоцифрових чисел.

Завдання №1 виконується колективно.

3. Актуалізація способу записування багатоцифрових чисел.

Завдання №2 виконується з коментарем.

4. Актуалізація порядку слідування чисел в натуральному ряді. Лічба чисел в заданих межах.

Завдання №3 виконується «ланцюжком».

Акцентуємо увагу на тому, що в натуральному ряді всі числа впорядковані так, що кожне наступне число на 1 більше за попереднє; відповідно, кожне попереднє число на 1 менше наступного. Натуральний ряд чисел нескінчений, бо не можна назвати найбільше натуральне число. Яке б велике число ви не назвали, завжди можна назвати на 1 більше.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Перенесення способу утворення наступного числа на багатоцифрові числа.

Завдання №4 виконується з коментарем.

Учні читають число; називають наступне до нього число; записують рівність яка ілюструє утворення наступного числа з даного: 2499 + 1 = 2500.

Завдання №5 виконується з коментарем.

Наприклад: 1000 = 999 + 1; 3000 = 2999 + 1..

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Перенесення способу утворення попереднього числа на багатоцифрові числа.

Завдання №6 виконується з коментарем.

Учні читають число; називають попереднє до нього число; записують рівність яка ілюструє утворення попереднього числа з даного: 1001 - 1 = 1000.

Завдання №5 виконується з коментарем.

Наприклад: 1000 = 1001 - 1.

Завдання №2 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

3. Утворення розрядних одиниць різними способами.

Завдання №6 виконується колективно.

Якщо лічити одиницями, то можна утворити число 10000 з попереднього прилічуючи 1: . Якщо лічити десятками, до попереднього числа додаємо вже 10: і так далі…

4. Утворення чисел з одиниць різних класів.

Завдання № 7 виконується колективно.

Учні читають числа у стовпчику. У першому стовпчику 207 в першому числі — це число І-го класу, класу одиниць; а в другому числі: стільки ж - 207 одиниць І-го класу і стільки ж - 207 одиниць ІІ-го класу. Аналогічно, у третьому та четвертому стовпчику.

У другому стовпчику: в першому числі 455 одиниць, а в другому стільки ж тисяч.

Завдання № 10 виконується з коментарем.

Коментар: - це 567000; - це 408; Маємо 567000 + 408 = 567408. Або можна відразу записувати число і прочитати його.

Завдання №3 з робочого зошита виконується з коментарем.

5. Утворення чисел з одиниць різних розрядів.

Завдання №12 виконується з коментарем.

Учні записують число і читають його. Щоб записати числа учні можуть ставити двічі по три крапки, які ілюструють три розряди першого класу та три розряди другого класу і заповнювати відповідні розряди; пропущені розряди замінюємо нулями.

Завдання №4 з робочого зошита виконується з коментарем.

2) 27320; 160082; 480456; 125038.

6. Вдосконалення вміння розв’язувати складені задачі.

Завдання №5 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №2 с. 99.

Розв’язання, аналогічне до завдання №1 с. 99.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №11 записати числа; за потреби можна поставити двічі по три точки, що відповідає трьом розрядам І-го та трьом ІІ-го класів. Завдання №13 — порівняти математичні вирази способом обчислення їх значень.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що важливе для себе дізнались сьогодні на уроці? Як утворити багатоцифрове число з попереднього; з наступного? Які ще способи утворення багатоцифрових чисел ви знаєте? Як утворити число з одиниць різних розрядів? Різних класів? Поміркуйте, коли такі вміння вам можуть бути корисними.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити