Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №38 ( с. 80-81)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати уявлення про чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові числа; розрядний склад числа; числа І-го та ІІ-го класів у складі багатоцифрового числа. Актуалізувати вміння записувати багатоцифрові числа; лічити числа у заданих межах; визначати наступне та попереднє числа; порівнювати трицифрові числа на підставі їх розташування в натуральному ряді. Формувати вміння порівнювати багатоцифрові числа на підставі їх розташування в натуральному ряді . Актуалізувати вміння порівнювати трицифрові числа порозрядно; на цій основі формувати вміння порівнювати порозрядно багатоцифрові числа ; зіставляти записи аналогічних чисел першого та другого класу . Формування уміння виконувати порозрядне та покласове порівняння багатоцифрових чисел . Формувати навички письмового ділення на двоцифрове число; вміння перевіряти правильність виконання ділення. Формувати уміння розв’язувати складені задачі на різницеве порівняння двох часток.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час перенесення відомих способів порівняння на множину багатоцифрових чисел.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Де б людина не працювала — на будівництві, у банку, в лікареі — їй доводиться порівнювати якісь кількості. Ця дія пов’язана із порівнянням багатоцифрових чисел. Спробуйте навести приклади. Цікаво, що є кілька способів порівняння багатоцифрових чисел. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про них.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Усне опитування.

Див. усне опитування до уроку №36.

3. Актуалізація способу читання числа, знання їх десяткового складу, знання про види чисел.

Завдання №1 виконується колективно.

Учні розбивають числа на підмножини за кількістю цифр, використаних для їх запису.

4. Актуалізація способу записування багатоцифрових чисел та виділення І-го та ІІ-го класів у числі.

Завдання №2 виконується з коментарем.

5. Актуалізація порядку прямування чисел в натуральному ряді. Лічба чисел у заданих межах.

Завдання №3 виконується «ланцюжком».

Учні пригадують, що числа, які в натуральному ряді розташовуються ліворуч (раніше) — менші, праворуч (пізніше) — більші.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення способу порівняння чисел за розташуванням в натуральному ряді на багатоцифрові числа.

Завдання № 4 виконується з коментарем.

Завдання №2 з робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Перенесення способу порозрядного порівняння чисел на багатоцифрові числа.

Завдання №5 виконується з коментарем.

Порівнюємо першу пару чисел у стовпчику способом порозрядного порівняння: порівняння починаю з найвищого розряду — порівнюю числа сотень 5 сотень більше за 3, тому 583 більше за 383. Зіставляємо числа наступної пари з числами попередньої. В обох числах з’явилися 1 десяток тисяч та 2 одиниці тисяч. Чи можна міркувати так само при порівнянні? Тут вже вищий розряд десятки тисяч, тому починаємо порівняння з десятків тисяч — їх порівну, переходимо до одиниць тисяч — їх порівну, переходимо до сотень: 5 сотень більше за 3 сотні, тому 12583 більше за 12383.

Аналогічно працюємо з наступними стовпчиками.

Алгоритм порозрядного порівняння: 1) порівняння починаю з найвищого розряду: порівнюю числа найвищого розряду в числах — більше (менше) те число, в якого одиниць найвищого розряду більше (менше); 2) якщо у найвищому розряді рівні числа, то переходимо до наступного розряду: — більше (менше) те число, в якого одиниць даного розряду більше (менше); 3) якщо числа одиниць даного розряду рівні, то повторюю п.2)

Між тим, часто трапляється, що найвищий розряд у чисел різний, але ми маємо називати однакові розряди, наприклад: 4 сотень тисяч та 0 сотень тисяч, якщо в числі відсутній цей розряд. А у подальшому користуємось висновком Сергійка. З урахуванням висновку хлопчика узагальнюємо спосіб міркування при порозрядному порівнянні чисел. Читаємо текст, поданий у підручнику на с. 81.

Завдання №3 з робочого зошита виконується учнями самостійно.

3. Ознайомлення з покласовим порівнянням.

Завдання №6 виконується колективно.

Це підготовче завдання, метою якого є визначення відмінностей між числами І-го та ІІ-го класів. В кожній парі записані одне число І-го класу і воно подано в одиницях (наприклад, 23 одиниці першого класу), а інше — число ІІ-го класу і воно подано в тисячах (23 одиниці другого класу). Тому ці числа не рівні, оскільки це числа різних класів (23 одиниці не дорівнює 23 тисячам.).

4. Мотивація введення способу покласового порівняння.

Завдання №7 виконується з коментарем.

Звертаємо увагу учнів на міркування Тетянки, які дають можливість скоротити розв’язування. Зіставляємо ці міркування із правилом покласового порівняння.

5. Первинне закріплення покласового порівняння.

Завдання №8 виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння виконувати порівняння багатоцифрових чисел способом покласового порівняння.

Завдання №4, 5 з робочого зошита виконується з коментарем.

2. Формування обчислювальної навички письмового ділення.

Завдання №5 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

3. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі, обернені до задач на різницеве порівняння двох часток.

Завдання №6 з робочого зошита виконується учнями самостійно.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

Задача: Шестеро осіб тягнуть ріпку: дідусь удвічі сильніший за бабусю, бабуся втричі сильніша онучки, онучка вчетверо сильніша Жучки, Жучка вп’ятеро сильніша кішки, кішка вшестеро сильніша миші. Скільки треба покликати мишей, щоб вони самі витягнули ріпку?

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання № 7 — порівняти числа способом порозрядного порівняння. Завдання № 8 — порівняти числа способом покласового порівняння.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізнались сьогодні на уроці? Які способи порівняння використовуються для порівняння багатоцифрових чисел? У чому полягає спосіб порівняння за розташуванням числа в натуральному ряді? Порозрядне порівняння? Покласове порівняння? Який спосіб ви можете пояснити молодшим учням? Який спосіб видався вам складним?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити