Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №40 ( с. 84 — 85)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Актуалізувати знання послідовності чисел в натуральному ряді в заданих межах; способу порівняння чисел на підставі їх прямування в натуральному ряді; вміння читати багатоцифрові числа, визначати їх розрядний склад; записувати багатоцифрові числа і порівнювати їх. Актуалізувати вміння замінювати суму розрядних доданків багатоцифровим числом; розуміння взаємозв’язку додавання і віднімання; ознайомити зі способом віднімання на підставі розрядного складу числа. Актуалізувати вміння замінювати суму чисел І-го та ІІ-го класів багатоцифровим числом; складати на підставі взаємозв’язку арифметичних дій із однієї рівності на додавання двох рівностей на віднімання; ознайомити зі способом віднімання від багатоцифрового числа його одиниць І-го та ІІ-го класів. Формувати навички додавання та віднімання на підставі розрядного складу багатоцифрових чисел. Актуалізувати й перенести на множину багатоцифрових чисел спосіб одержання числа з попереднього та з наступного; прийом додавання та віднімання числа 1. Розвивати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час перенесення способу міркування в нову ситуацію (№8).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні на уроці ми продовжимо опановувати арифметичні дії додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні зможемо розкрити чергові математичні секрети, пов’язані з такими числами. Чи доводилось вам у житті виконувати математичні операції з багатоцифровими числами? У яких ситуаціях це було чи може статися?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

65 : 13 * 16 * 12 : 320 * 56 : 4 * 20 : 70

2. Усне опитування.

Усне опитування до уроку №4.

3. Актуалізація знання порядку чисел у натуральному ряді. Лічба в заданих межах. Актуалізація способу порівняння чисел за їх розташуванням в натуральному ряді.

Завдання №1 виконується колективно.

4. Актуалізація способу читання багатоцифрових чисел; знання видів чисел, розрядного складу числа.

Завдання №2 виконується колективно.

Учні розбивають числа на групи за кількістю цифр у їх запису. Називають групи чисел: шестицифрові, п’ятицифрові, чотирицифрові… Читають числа та визначають розрядний склад кожного числа.

5. Актуалізація запису багатоцифрових чисел.

Завдання №3 виконується з коментарем.

6. Актуалізація прийому віднімання та додавання на підставі нумерації трицифрових чисел.

У той час, поки клас працює над завданнями № 1 — 3 три учні біля дошки працюють над індивідуальними завданнями з подальшою колективною перевіркою.

І варіант. Подати числа у вигляді суми розрядних доданків: 7809, 34605, 104056.

ІІ варіант: Знайти значення виразів:

427 — 20 634 — 4 568 — 500

Учень визначає розрядний склад трицифрового числа, визначає розрядний склад від’ємника. Міркує: було … сот…дес…од відняли …, залишилось…

ІІІ варіант: Пригадай, як взаємопов’язані арифметичні дії додавання та віднімання. Обчисли значення суми, а потім з рівності на додавання утвори рівності на віднімання.

900 + 8 300 + 60 500 + 30 + 7

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення з прийомом віднімання на підставі розрядного складу багатоцифрових чисел.

Завдання №4 виконується колективно.

Учні замінюють суму розрядних доданків числом. У такий спосіб вони наочно уявляють розрядний склад багатоцифрового числа. Зіставляють наступний вираз із першою рівністю і помічають, що від багатоцифрового числа віднімають один його розрядний доданок, тому на місці цього розряду треба записати цифру 0.

2. Первинне закріплення прийому віднімання на підставі розрядного складу багатоцифрового числа.

Завдання №1 із робочого зошита виконується з коментарем.

3. Ознайомлення із прийомом віднімання з багатоцифрового числа одиниць його першого або другого класу.

Завдання №5 виконується колективно.

Наприклад: 456000 + 127 = 456127. Читаємо рівність з назвою компонентів та результату. Формулюємо правило про взаємозв’язок додавання та віднімання, складаємо рівності: 456127 — 456000 = 127; 456127 — 127 = 456000.

7. Первинне закріплення прийому віднімання від багатоцифрового числа одиниць його першого або другого класу.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування навичок додавання і віднімання багатоцифрових чисел на підставі їх розрядного складу.

Завдання № 6 виконується з коментарем.

При додаванні міркування аналогічні до завдання №2 із робочого зошита ( с. 39 — див. попередній урок.) . При відніманні, визначивши розрядний склад зменшуваного та від’ємника, у зменшуваному підкреслити цифру того розряду, який відповідає розрядному числу, що віднімають; таким чином, в результаті на місці цієї цифри записати 0.

При виконанні другої частини завдання при відніманні підкреслюємо не одну, а кілька цифр, і в результаті на їх місці пишемо нулі. При додаванні, визначаємо найвищий розряд значення суми, ставимо точки і записуємо цифри кожного з розрядів, можна ілюструвати дії стрілочками.

Завдання №3 виконується учнями самостійно. Робота за сходинками складності.

І сходинка: розв’язати першу частину завдання.

ІІ сходинка: виконати другу частину завдання.

2. Перенесення прийому додавання та віднімання числа 1 на випадки обчислень з багатоцифровими числами. Формування обчислювальної навички додавання та віднімання числа 1.

Завдання №7 виконується колективно.

Завдання №8 виконується з коментарем.

Пригадуємо, що додати 1 — це означає одержати наступне число; відняти 1 — це означає одержати попереднє число.

Завдання №4 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

3. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці.

Завдання № 9 виконується учнями самостійно.

Учні, які виконали завдання швидше за інших виконують роль помічників вчителя.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

За умов наявності резерву часу пропонуємо учням задачу:

Портфель та чотири пари черевиків коштують 810 грн. Пара черевиків дорожче, ніж портфель у 2 рази. Скільки коштує пара черевиків?

Якщо пара черевиків коштує у 2 рази більше за портфель, то відрізок, який ілюструє ціну пари черевиків буде містити два відрізки, що ілюструють ціну портфелю. Виконуємо схематичний рисунок. Лічимо частини: 1 + 2 * 4 = 9 частин всього у 8100 гривнях; 810 : 9 = 90 (грн) становить 1 частина, або ціна портфелю; 90 * 2 = 180 (грн) ціна черевиків.

П.

    810 грн

Ч.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 — виконати обчислення на підставі розрядного складу числа. №8 — обчислити на підставі порядку чисел у натуральному ряді.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізнались сьогодні на уроці? Як ви розумієте прийом віднімання на підставі розрядного складу числа; покласового складу числа. Як доцільно міркувати при додаванні та відніманні числа 1? Які завдання були для вас нескладними? Які викликають труднощі?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити