Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №41 ( с. 86 -87)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати вміння записувати багатоцифрові числа; визначати розрядний склад числа; порівнювати багатоцифрові числа. Актуалізувати знання про розрядні одиниці, особливості їх запису ; про спосіб міркування при визначення загальної кількості десятків, сотень у числі; перенести спосіб міркування на визначення загальної кількості тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч. Вчити характеризувати багатоцифрові числа: зазначати вид числа за кількістю цифр у записі; цифри, якими записується число та їх значення у записі; розрядний та покласовий склад числа; способи утворення числа з попереднього, з наступного, з одиниць різних розрядів та різних класів; замінювати число сумою розрядних доданків, сумою одиниць класів; загальну кількість одиниць певного розряду в числі. Формувати уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці та задачі на спільну роботу; зіставляти задачі різних за математичною структурою, але схожих за сюжетом). Організувати підготовчу роботу до введення задач на спільну роботу ускладненої математичної структури. Удосконалювати навички додавання та віднімання чисел на підставі розрядного складу. Вдосконалювати уміння знаходити значення виразу зі змінною. Удосконалювати навички письмового ділення і письмового множення на двоцифрове число.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час конструювання чисел, що відповідають певній закономірності (№1); розв’язування задач з логічним навантаженням (№10); під час відновлення істинних нерівностей (РЗ ч. 1 с. 41, №5).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ми вже багато дізнались про багатоцифрові числа, про їх розрядний склад, про склад із одиниць різних класів. Сьогодні ми попрацюємо з матеріалом, який далі допоможе нам легко виконати письмове ділення — одну із найважчих арифметичних дій.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита.

2. Усне опитування.

Див. усне опитування до уроку №36. Додатково: які способи порівняння багатоцифрових чисел ви знаєте? Як можна міркувати при порівнянні на підставі розташування чисел в натуральному ряді? Порозрядно? Покласово? Наведіть приклади. На що слід орієнтуватися, щоб подати число у вигляді суми розрядних доданків? Наведіть приклади. Як ви розумієте прийом додавання на підставі розрядного складу числа? Наведіть приклади. На основі складу чисел з одиниць двох класів? Наведіть приклади. Як можна міркувати, щоб відняти на підставі розрядного складу числа? Наведіть приклади. На що слід орієнтуватися, щоб визначити розрядний склад числа? Наведіть приклади.

3. Актуалізація способу читання та запису багатоцифрових чисел; розрядного складу числа; способів порівняння чисел.

Завдання №1 виконується колективно.

Кожне наступне число відрізняється від попереднього у стовпчику тим, що до попереднього числа ліворуч дописано ще одну цифру, отже з’являється вищий розряд. Можна помітити, що число вищого розряду на 1 менше за число попереднього розряду. Взагалі, якщо розглядати зліва направо то цифри розташовуються у порядку спадання. Конструюючи числа в 2-му та 3-му стовпчиках, треба зважати на те, що найменша цифра, яка може бути записана в найвищому розряді, — це цифра 1.

Завдання №2 виконується з коментарем.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення способу міркування із визначення загальної кількості одиниць, десятків та сотень на визначення загальної кількості одиниць тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч.

Завдання №3 виконується біля дошки.

Учні пригадують розрядні одиниці: 10 - десяток, 100 - сотня, 1000 - тисяча, 10000 — десяток тисяч, 10000 — сотня тисяч. Звертаємо увагу на кількість нулів у кожній розрядній одиниці. Пригадуємо, що у записі числа 10 один нуль, десятки — ІІ розряд, тому щоб дізнатися, скільки всього в числі десятків треба прикрити справа 1 нуль; у 100 — два нулі, сотні — ІІІ розряд; щоб визначити загальну кількість сотень, треба справа прикрити два нулі. Учні визначають загальну кількість одиниць, десятків, сотень в поданих числах. З’ясовуємо, що за аналогією можна міркувати при визначенні загальної кількості одиниці й інших розрядів.

2. Первинне закріплення.

Завдання №2 із робочого зошита.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Узагальнення знань про багатоцифрові числа.

Завдання №4 виконується колективно.

Характеризуємо числа за планом:

1) найвищий розряд у числі, вид числа (найвищий розряд десятки тисяч, 404378 — шестицифрове число);

2) розрядний склад числа, загальна кількість одиниць кожного розряду (в числі 4 сотні тисяч; 0 десятків тисяч, 4 одиниць тисяч, 3 сотень, 7 десятків і 8 одиниць або 8 одиниць 1-го розряду І-го класу, 7 одиниць 2-го розряду І-го класу, 3 одиниць 3-го розряду І-го класу, 4 одиниць 1-го розряду ІІ-го класу, 0 одиниць 2-го розряду ІІ-го класу, 4 одиниці 3-го розряду ІІ-го класу; в числі 404378 всього 4 сотні тисяч, 40 десятків тисяч, 404 одиниць тисяч, 4043 сотень, 40437 десятків і 404378 одиниць);

3) скільки в числі одиниць кожного класу (в числі 404 тисяч і 378 одиниць або 404 одиниць другого класу та 378 одиниць першого класу);

4) подання числа у вигляді суми розрядних доданків, у вигляді суми класних чисел (404378 = 400000 + 4000 + 300 +70 + 8 , 404378 = 404000 + 378);

5) які цифри застосовуються для запису числа, які повторюються (для запису числа застосовані п’ять різних цифр: 0, 3, 4, 7, 9; цифра 4 повторюється);

6) місце числа в натуральному ряді, сусіди числа (попереднє число 404377, наступне —404379) .

7) способи отримання даного числа (404377+1=404378, 404379—1=404378, 400000+4000+300+70 +8=404378, 404000+478=404378).

2. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на подвійне зведення до одиниці та задачі на спільну роботу (рівень складності 3-го класу).

При розв’язуванні задачі 1, учні записують схематичний короткий запис задачі, визначають план розв’язування двома способами і записують розв’язання одним із способів, який обговорювався.

Зіставляючи задачі 2 і 1 помічаємо, що в них описується схожа ситуація, але , якщо в першій задачі працювали два однакові насоси, тобто продуктивність праці ( 1 насос за 1 годину) в них була однаковою, то в задачі 2 — насоси щогодини викачують різну масу води. Але запитання задач 1 і 2 однакові. Визначена відмінність впливає на вид задачі. Задача 2 — задача на спільну роботу. Ключем до розв’язування задач на спільну роботу є знаходження продуктивності спільної праці. Оскільки обидва насоси викачують воду, тобто працюють на один результат, то продуктивність спільної праці знаходимо дією додавання; другою дією відповімо на запитання задачі. Учні самостійно записують розв’язання задачі по діях з поясненням та виразом. Між тим, цю задачу можна розв’язати й іншим способом ( якщо її математичну структуру потрактувати, як задачу на знаходження суми двох добутків): 1) знаходимо загальний виробіток І-го насосу; 2) загальний виробіток другого насосу; 3) загальний виробіток обох насосів разом. Такий спосіб розв’язування був би єдиний з можливих, якби насоси працювали окремо один від одного, а не спільно.

Зазначимо, що на цьому етапі слід докласти зусиль, щоб довести уміння розв’язувати задачі на спільну роботу до вищого щабля, оскільки через урок відбуватиметься ознайомлення з ускладненою математичною структурою задач на спільну роботу.

3. Формування уміння виконувати обчислення на підставі розрядного або покласового складу багатоцифрових чисел та на підставі розташування чисел в натуральному ряді.

Завдання № 3 з робочого зошита виконується з коментарем.

Завдання №7 виконується учнями самостійно.

4. Вдосконалення уміння знаходити значення виразів зі змінною.

Завдання №8 виконується двома учнями біля дошки.

Після розв’язання відбувається колективна перевірка.

5. Вдосконалення навичок письмового множення та ділення в межах трицифрових чисел.

Завдання №9 виконується учнями самостійно.

Завдання №4 з робочого зошита виконується учнями самостійно.

6. Розвиток варіативного мислення учнів.

Завдання №5 із робочого зошита.

Слід розглянути різні варіанти розв’язання. Наприклад, для першої нерівності на місці сотень має стояти цифра, не менша за 7: 7, 8, 9; цифри десятків та одиниць можуть бути будь-якими. Якщо на місці сотень стоятиме цифра 7, то На місті десятків має стояти лише цифра 9; а цифра одиниць може бути будь-якою. Якщо на місці десятків стоятиме цифра 8, то ми не зможемо у розряді одиниць записати більшу цифру за 9. Тому 8 на місці десятків бути не може.

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №10. Спосіб розв’язання аналогічний до задачі №1 на с. 99.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 — розв’язати задачу на спільну роботу. Завдання №7 — виконати обчислення на підставі нумерації багатоцифрових чисел. Завдання №9 — вдосконали навички письмового ділення на двоцифрове число і виконати перевірку множенням.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що ви дізнались сьогодні на уроці? Як доцільно міркувати, щоб визначити в числі загальну кількість десятків; сотень; тисяч; десятків тисяч; сотень тисяч? Що для вас було мало зрозумілим? Із якими завданнями вправляєтесь без проблем?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити