Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №42 ( с. 88-89)

Мета: формування поняття про багатоцифрові числа.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати спосіб міркування стосовно визначення загальної кількості одиниць певного розряду в багатоцифровому числі. Актуалізувати вміння визначати розрядні одиниці; замінювати числа більшими розрядними одиницями. Актуалізувати прийом укрупнення розрядних одиниць при додаванні, відніманні, множенні та діленні трицифрових чисел; перенести цей спосіб міркування на дії з круглими багатоцифровими числами. Формувати навички додавання та віднімання круглих багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Актуалізувати прийом укрупнення розрядних одиниць при множенні та діленні круглого трицифрового числа на одноцифрове, ділення круглого трицифрового числа на кругле; перенести цей спосіб міркування на відповідні випадки обчислення з багатоцифровими числами . Удосконалювати навички множення та ділення круглих чисел на одноцифрове число в межах багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць, ділення круглого числа на кругле . Розвивати уміння розв’язувати задачі на спільну роботу та задачі на знаходження четвертого пропорційного, зіставляти задачі різних за математичною структурою, але схожих за сюжетом .

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів у процесі перенесення способу укрупнення розрядних одиниць при обчисленні сум, різниць, добутків й часток на випадки обчислення з багатоцифровими числами (№4,5,7).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже вмієте добре лічити усно в межах трицифрових чисел. Сьогодні можете відстежити, які знання і вміння будуть вам допомагати так, що новий матеріал зможете пояснити без допомоги вчителя.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита.

2. Усне опитування.

Див. усне опитування до уроку №3.

3. Актуалізація способу дії із визначення загальної кількості одиниць певного розряду.

Завдання №1 виконується колективно.

Пригадуємо, як знайти скільки в числі всього десятків ( сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч). Чому так можна міркувати?

4. Актуалізація способу дії із заміни круглого числа більшими розрядними одиницями.

Завдання №2 виконується з коментарем.

Визначаємо скількома нулями закінчується число. Визначаємо, у якій розрядній одиниці стільки ж нулів. «Відкидаємо» нулі й замість них записуємо назву розрядної одиниці.

5. Актуалізуємо прийом укрупнення розрядних одиниць при додаванні, відніманні, множенні та діленні круглих чисел в межах 1000.

Завдання № 3 виконується з коментарем.

Коментар: 1) замінюю одне або два круглі числа однаковими більшими розрядними одиницями; 2) виконую дію з числами, поданими в даних розрядних одиницях; 3) подаю результат в одиницях.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення прийому укрупнення розрядних одиниць на випадки додавання та віднімання круглих багатоцифрових чисел.

Завдання №4 виконується колективно.

Учні помічають, що у другому виразі числа закінчуються більшою кількістю нулів, тому їм можна замінити більшою розрядною одиницею, і у такий спосіб, так само, треба буде виконувати дію в межах 100, і результат подати в одинцях. Зіставляємо результати в кожному стовпчику — вони відрізняються лише кількістю нулів наприкінці числа.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

Завдання №5 виконується колективно (біля дошки).

Завдання №3 із робочого зошита виконується з коментарем.

2. Первинне закріплення.

Завдання №4 із робочого зошита виконується з коментарем.

3. Перенесення прийому укрупнення розрядних одиниць на випадки множення та ділення круглих багатоцифрових чисел.

Завдання №7 виконується колективно ( біля дошки).

Учні роблять висновки, аналогічні висновкам при розв’язанні завдання №4. Таким чином, результати у кожному стовпчику відрізнятимуться лише кількістю нулів у кінці запису числа. Звертаємо увагу учнів на те, що при діленні круглих чисел ми і ділене, і дільник замінюємо більшими розрядними одиницями, а потім виконуємо ділення на вміщення. Тому в результаті одержуємо число без найменування. У цих випадках у кожному стовпчику одержуємо однакові результати.

Завдання №5 із робочого зошита виконується з коментарем.

4. Первинне закріплення.

Завдання № 6, 7 із робочого зошита виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування навичок усного додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

Завдання №6 виконується учнями самостійно.

2. Формування обчислювальних навичок усного множення та ділення круглих багатоцифрових чисел.

Завдання № 8,9 виконуються учнями самостійно.

3. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на спільну роботу (рівень складності 3-го класу) та задач, обернених до задач на різницеве порівняння двох добутків (задач, пов’язаних з одиничною нормою).

Завдання №1 (1).

Учні записують задачу коротко в формі таблиці, яка містить три випадки: 1-й стосується роботи першого виконавця, другий — роботи другого виконавця, а третій — їх спільної роботи. Впізнаємо задачу на спільну роботу та актуалізуємо узагальнений план розв’язування таких задач. Формулюємо план розв’язування даної задачі. Учні записують розв’язання задачі самостійно.

Завдання №1 (2).

Зіставляємо задачу 2 і 1. Ці задачі містять одну й ту саму групу взаємопов’язаних величин. Але в задачі 1 йшлося про спільну роботу двох виконавців, а в цій задачі працює один виконавець. Це не задача на спільну роботу. Записуємо задачу коротко в формі таблиці. Формулюємо план розв’язування задачі. Учні самостійно записують розв’язання в зошиті.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

Серед 12 цуценят 8 з довгими вухами та 9 тих, що кусаються. Скільки серед цих цуценят з довгими вухами і тих, що кусаються одночасно?

Розв’язання.

1) 12 — 8 = 4 ( ц.) без довгих вух.

2) 12 — 9 = 3 ( ц.) не кусаються.

3) 4 + 3 = 7 ( ц.) або тільки без довгих вух або тільки не кусаються.

4) 12 — 7 = 5 ( ц.) і мають довгі вуха і кусаються.

Відповідь: 5 цуценят.

Можна розв’язати цю задачу методом припущення трьома способами:

І спосіб. Якби усі цуценята мали або довгі вуха або кусалися , то їх було б 8 + 9 = 17. Але за умовою всього 12 цуценят, тому наше передбачення неправильне: серед цуценят були й ті, що мають довгі вуха і ті, що кусаються. 17 — 12 = 5 (ц.) мають і довгі вуха і кусаються.

ІІ спосіб. Нехай всі 9 цуценят, що кусаються не мають довгих вух, тоді цуценят, що мають довгі вуха і не кусаються: 12 — 9 = 3 (ц.). Але за умовою 8 цуценят всього мають довгі вуха, тому наше припущення неправильне, і серед них решта мають і довгі вуха і кусаються: 8 — 3 = 5 ( ц.) .

ІІІ спосіб. Нехай всі 8 цуценят, що мають довгі вуха не кусаються, ді лишаються ті, що кусаються і не мають довгих вух: 12 — 8 = 4 (ц.). Але за умовою 9 кусаються, тому наше передбачення неправильне; отже серед 9-ти цуценят, що кусаються, мають бути й ті, що мають довгі вуха. 9 — 4 = 5 (ц.) — мають довгі вуха і кусаються.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 — виконати додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Завдання №8 — виконати множення та ділення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове шляхом укрупнення розрядних одиниць. Завдання №9 — виконати ділення круглого багатоцифрового числа на кругле, шляхом укрупнення розрядних одиниць, пам’ятаючи, що при діленні іменованих чисел ми одержуємо число без найменування.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чому ви навчились сьогодні на уроці? Чи можна використовувати прийом укрупнення розрядних одиниць при усному додаванні і відніманні багатоцифрових чисел? Як доцільно міркувати? При множенні і діленні круглого багатоцифрового числа на одноцифрове? Як слід міркувати? При діленні круглих багатоцифрових чисел? Як можна міркувати? Який матеріал був для вас не новим? У чому потребуєте допомоги?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити