Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №43 ( с. 90-91)

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі на спільну роботу (ускладнені).

Дидактичні задачі. Актуалізувати уміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох часток, в яких описується процес роботи двох виконавців ( задача 1); вчити змінювати вимоги задачі ( продовження задачі 1 — задача 2) і досліджувати вплив цієї зміни на розв’язання; організувати відкриття учнями способу розв’язування задач на спільну роботу; виконати зміну ситуації задачі 2 і дослідити вплив цієї зміни на розв’язання ( задача 3); змінити числові дані задачі 3 ( задача 4) і дослідити вплив цієї зміни на план розв’язування задачі; узагальнити план розв’язування задач на спільну роботу, в яких шуканим є час спільної праці. Зіставити задачі на спільну роботу рівня складності 3-го та рівня складності 4-го класів, визначити відмінності між ними і дослідити вплив цієї відмінності на розв’язання задачі рівня складності 4-го класу. Удосконалювати навички додавання, віднімання, множення та ділення круглих багатоцифрових чисел; додавання і віднімання на підставі нумерації багатоцифрових чисел .

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів у дослідженні задач (1; РЗ ч. 1 с. 43, №1).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

В 3-му класі ми ознайомились із задачами на спільну роботу, визначали їх істотні ознаки, та узагальнювали план розв’язування таких задач. Протягом кількох уроків ми зіставляли задачі на спільну роботу із задачами на подвійне зведення до одиниці, із задачами на знаходження суми двох часток, визначали відмінності між ними і досліджували вплив цих відмінностей на розв’язання задач. Сьогодні ми продовжимо зіставлення задач і відкриємо ускладнену структуру задач на спільну роботу. Отже, пропоную вам відчути себе винахідниками-дослідниками.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

108 : (128 : 8 * 4 + 354 : 6 — 60 : 4 * 7) * 5

2. Математичний диктант.

1) Запишіть числа, що містять: 234 одиниці другого класу та 72 одиниці першого класу; 47 одиниць другого класу і 4 одиниці першого класу; 203 одиниці другого класу та 203 одиниці першого класу.

2) Запишіть числа, що містять: 5 одиниці другого розряду другого класу та 8 одиниць третього розряду першого класу; 4 одиниці третього розряду другого класу, 2 одиниці першого розряду другого класу, 5 одиниць другого розряду першого класу; 9 одиниць першого розряду другого класу та 9 одиниць третього розряду першого класу.

3) Запишіть числа, які містять: 8 одиниць тисяч та 9 десятків; 1 сотню тисяч, 5 десятків тисяч, 6 сотень та 7 одиниць; 3 десятки тисяч та 8 одиниць.

4) Запишіть, скільки всього десятків тисяч у числі: 405689, 63089, 999999.

5) Замініть число 408956 сумою розрядних доданків.

6) Запишіть сусідів числа 49000.

7) Запишіть різні способи утворення числа 17999.

8) Запишіть числа в порядку зростання: 9304, 67500, 309309, 7999.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення із задачами на спільну роботу (рівень складності 4-го класу). Розв’язання задач на знаходження суми двох часток, зміна вимоги задачі та одержання задачі на спільну роботу. Зіставлення задач, дослідження впливу відмінності на розв’язання задачі.

Завдання №1 (1) виконується колективно.

Учні записують задачу 1 коротко в формі таблиці ( продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток). Формулюють план розв’язування задачі та записують розв’язання і відповідь. Всі записи виконуються на дошці.

Завдання №1 (2) виконується колективно.

Зіставляючи задачу 2 із задачею 1, учні помічають, що в них описується одна й та сама ситуація: працює перший насос ( викачуючи 24 т води за 6 год) і працює другий насос ( викачуючи 24 т води за 3 год). В цих задачах різні вимоги. В задачі 2 вимагається дізнатися, за скільки годин викачають цю воду обидва насоси, працюючи разом. Таким чином, короткий запис задачі 1 треба буде доповнити ще одним рядком, який буде стосуватися спільної праці двох насосів. Учні записують короткий запис задачі 2 у таблиці. Отже, задача 2 є продовженням задачі 1. Задача 2 - на спільну роботу, а ключем до розв’язання таких задач є значення продуктивності спільної праці. Учні пояснюють подані схематичний рисунок та схему аналізу, складають план розв’язування задачі, записують розв’язання у зошитах ( на дошці у розв’язанні задачі 1 дописується лише третя дія).

2. Зміна ситуації задачі і дослідження її впливу на розв’язання задачі.

Завдання №1 (3) виконується колективно (усно).

У короткому записі на дошці змінюються найменування біля числових даних інші найменування; у розв’язаннях задач змінюємо найменування чисел та пояснення до арифметичних дій. Узагальнюємо: 1) знаходимо продуктивність праці І, дією ділення; 2) знаходимо продуктивність праці ІІ, дією ділення; 3) знаходимо продуктивність спільної праці дією додавання; 4) знаходимо час спільної роботи, дією ділення.

3. Зміна числових даних задачі і дослідження її впливу на план розв’язування.

Завдання №1 (4) виконується колективно.

У короткому записі на дошці змінюються відповідні числові дані. У записі розв’язання на дошці змінюються числа у арифметичних діях, пояснення лишаються тими самими. Зіставляємо задачі 2 — 4. Спільне: група взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. Три випадки: перший стосується роботи першого виконавця, другий — роботи другого виконавця, третій — спільної роботи двох виконавців. До першого та другого випадку дано загальний виробіток та час роботи. До третього лише загальний виробіток, а час спільної роботи є шуканим. Формулюємо узагальнений план розв’язуванням задачі. Ознайомлюємось із пам’яткою в підручнику.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння розв’язувати задачі на спільну роботу.

Завдання №1 із робочого зошита виконується з коментарем.

Задача 1 — задача на спільну роботу рівня складності 3-го класу. Учні записують її коротко та формулюють план її розв’язуванням. З’ясовуємо, що це задача на спільну роботу і ключем до її розв’язуванням є знаходження продуктивності спільної праці.

Зіставляємо задачу 2 і 1 і встановлюємо, що у задачі 2 не дано продуктивності кожного виконавця, а запитання таке саме, що й в задачі 1. З’ясовуємо, чи можна задачу 2 звести до задачі 1. Так, якщо дізнаємось про продуктивності кожного виконавця, то одержимо задачу 1. Отже, задача 2 — задача на спільну роботу. Формулюємо план її розв’язування. Учні самостійно записують її розв’язання.

2. Формування навичок усного множення і ділення круглих багатоцифрових чисел шляхом укрупнення розрядних одиниць.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

3. Формування навичок усного додавання та віднімання круглих багатоцифрових чисел шляхом укрупнення розрядних одиниць.

Завдання №3 із робочого зошита виконується з коментарем.

4. Формування навичок усних обчислень.

Завдання №2 виконується учнями самостійно.

5. Розвиток логічного мислення учнів.

У класі діти вивчають англійську та французьку мову. З них 17 учнів вивчають англійську, 15 учнів — французьку, а 8 — вивчають обидві мови одночасно. Скільки учнів у класі?

Розв’язання.

1) 17 — 8 = 9 ( уч.) вивчають лише англійську мову.

2) 15 — 8 = 7 ( уч.) вивчають лише французьку.

3) 9 + 7 + 8 = 24 ( уч.) всього в класі

Відповідь: 24 учня

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №2 — виконати обчислення , використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які задачі ви ускладнили сьогодні на уроці? За якими ознаками можна впізнати такі задачі? За яким планом розв’язуються задачі на спільну роботу? Яке із завдань уроку ви змогли б пояснити іншим учням? У чому відчуваєте труднощі?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити