Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІІІ. Нумерація багатоцифрових чисел.

Урок №45 ( с. 94-95)

Мета: формувати уявлення про багатоцифрові числа, в тому числі про іменовані числа; розвивати уміння розв’язувати задачі на спільну роботу.

Тип уроку: закріплення та застосування знань умінь та навичок

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень . Актуалізувати уміння застосовувати в обчисленнях правила множення та ділення на розрядну одиницю. Актуалізувати знання про одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними; ознайомити зі способом заміни більших одиниць вимірювання меншими, менших одиниць вимірювання — більшими. Формувати вміння порівнювати іменовані числа, записувати іменовані числа в порядку зростання. Вдосконалювати вміння знаходити частину від іменованого числа. Розвивати вміння розв’язувати задачі на спільну роботу. Актуалізувати спосіб знаходження спільної продуктивності у випадку, коли дії виконавців спрямовані на протилежний результат. Удосконалювати навички множення та ділення круглих багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№10).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Життя людини часто пов’язане із вимірюванням величин. Ви знаєте основні величини: довжина, маса, місткість, час. Ви знаєте різні одиниці їх вимірювання та співвідношення між ними. Сьогодні на уроці ми будемо працювати з величинами. Поміркуйте, коли вам стануть у нагоді такі знання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 виконується учнями самостійно.

Завдання №3 із робочого зошита ( гарний результат — 90 с.).

2. Усне опитування.

Див. урок №10, питання до завдання №2. Можна користуватися схемами на с. 22 підручника.

3. Актуалізація способу множення та ділення на розрядну одиницю.

Завдання №2 виконується з коментарем.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення із способом перекладу складеного іменованого числа у просте.

Завдання №3 виконується колективно.

Коментар: 1 км у 1000 разів більше за 1 м, тому у 2 км буде у 1000 разів більше метрів: 2 * 1000 м = 2000 м. До 2000 м додаємо ще 75 м, маємо 2075 м.

32 т 670 кг: 1 т у 1000 разів більше за 1 кг, тому у 32 т буде у 1000 разів більше кілограмів: 32 т = 32 * 1000 кг= 32000 кг. До 32000 кг додаємо що 670 кг, маємо 32670 кг.

2. Ознайомлення із способом заміни простого іменованго числа складеним.

Завдання №4 виконується колективно.

Коментар: Число метрів треба подати в кілометрах. У 1 м у 1000 разів менше за 1км, тому, щоб визначити число кілометрів, треба 83405 м розділити на 1000; для цього в числі 83405 справа прикриваємо три цифри, маємо 43 км, а остача — 405 — число метрів. Маємо 83 км 405 м.

467 см можна перекласти у метри і сантиметри. Міркуємо аналогічно: 1 см у 100 разів менша за 1м, тому щоб визначити число метрів, треба 467 розділити на 100; прикриваємо два нуля, маємо 4 м, остача — число сантиметрів — 4 м 67 см. Можна представити у вигляді метрів, дециметрів та сантиметрів. В цьому випадку остачу 67 см ділимо на 10 і маємо 6 дм, а остача — число сантиметрів: 4 м 6 дм 7 см.

42078 кг подамо у тоннах та кілограмах. 1 кг менше за тонну у 1000 разів, тому 42078 : 1000 = 42 ( ост. 78). Маємо 42 т 78 кг.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння замінювати складене іменоване число простим і навпаки.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

Завдання №5 виконується з коментарем.

Учні замінюють або складене іменоване число простим і порівнюють відповідні числа з однаковими найменуваннями, або просте — складеним і порівнюють числа однакових найменувань.

Завдання №6 виконується учнями самостійно.

Замінюємо прості іменовані числа — складеними:

8 км 207 м; 4568 мм = 4 м 5 дм 6 см 8 мм; 367 см = 3 м 6 дм 7 см; 890 дм = 89 м; 3048 м= 3 км 48 м; 23408 м = 23 км 408 м. Вибираємо іменовані числа, що містять кілометри і розташовуємо їх в у порядку зростання чисел кілометрів; серед решти чисел вибираємо числа, що містять метри та розташовуємо їх у порядку зростання цих чисел.

2. Вдосконалення вміння знаходити частину від числа.

Завдання №7 виконується учнями самостійно.

3. Формування уміння розв’язувати задачі на спільну роботу.

Завдання №8 виконується учнями самостійно.

Робота за сходинками складності. ( див. урок № 44, завдання №2 із робочого зошита).

Завдання №9 виконується колективно.

Це задача на спільну роботу рівня складності 3-го класу, але дії виконавців спрямовані на протилежні результати, тому продуктивність спільної праці в цьому випадку знаходять дією віднімання. Колективно складаємо план розв’язування задачі. Учні самостійно записують розв’язання.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №10 виконується учнями самостійно.

Якщо стовпи стоять уздовж дороги, а саме цей випадок і розглядається, то кількість проміжків між стовпами на 1 менше, ніж стовпів. А стовпів на 1 більше, ніж проміжків. Маємо 30 + 1 = 31 стовп.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №3 — замінити складене іменоване число простим. Завдання №4 — замінити просте іменоване число складеним. Завдання №5 — порівняти іменовані числа.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що нового ви дізнались сьогодні на уроці? Як можна міркувати, щоб замінити складене іменоване число простим? Просте — складеним? Що ще ви робили на уроці? Які задачі розв’язували? У якому випадку продуктивність спільної праці знаходять дією додавання? У якому — дією віднімання? Чи здогадались про користь таких знань? Що після уроку залишилося незрозумілим?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити