Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Метою розділу є формування в учнів навичок письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Слід зазначити, що з письмовим прийомами додавання та віднімання учні ознайомились у 3-му класі, на початку навчального року в 4-му класі алгоритми письмових прийомів були актуалізовані, водночас розглядалось письмове додавання у випадку трьох доданків. Таким чином, тривалий час було відведено для формування в учнів обчислювальних навичок, і до даного етапу можна очікувати, що учні володіють прийомами письмового додавання та віднімання трицифрових чисел. Таким чином, існує можливість перенесення відомого учням способу міркування на випадки письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел. За допомогою навчальних завдань учні переконуються, що письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел відбувається так само, як і трицифрових. Слід зазначити, що вправи в усних обчисленнях не припиняються, і учні вдосконалюють навички усних обчислень з круглими багатоцифровими числами.

У межах цього розділу продовжуємо розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків, які були введені в 3-му класі; також триває робота над вивченими типовими задачами: на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень); на знаходження суми та різницеве порівняння двох часток та оберненими до них тощо.

Особливу увагу приділяємо ознайомленню із групою взаємопов’язаних величин, які описують процес руху тіла: швидкість, час руху та подоланий шлях та розв’язуванню, спочатку простих, а потім й складених задач із цими величинами.

Триває робота над рівняннями, нерівностями зі змінною, учні знаходять значення виразів зі змінною; розв’язують задачі геометричного змісту.

Завершується тема арифметичними діями додавання і віднімання іменованих чисел, які вимагають застосування письмового прийому.

Урок №48 ( 100 — 101)

Мета: узагальнити і систематизувати навчальний досвід учнів стосовно арифметичних дій додавання та віднімання

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень ( №1). Актуалізувати навчальний досвід учнів відносно додавання та віднімання ( форзаци); правил віднімання суми від числа, додавання числа до суми, віднімання суми від числа, віднімання числа від суми ( №2); застосування законів додавання, правил додавання й віднімання для раціоналізації обчислень. Актуалізувати уміння порівнювати багатоцифрові числа та визначати різницеве відношення між числами; вдосконалювати навички віднімання чисел на підставі нумерації ; вдосконалювати вміння порівнювати математичні вирази, навички додавання і віднімання багатоцифрових чисел на підставі нумерації . Актуалізувати розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків, значення різниці від зміни зменшуваного або від’ємника. Формувати уміння розв’язувати складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниці, в тому числі сформульовані у непрямій формі. Вдосконалювати навички ділення трицифрового числа на двоцифрове. Розвивати вміння розв’язувати рівняння, в яких один з компонентів або права частина подана числовим виразом ( №8). Вдосконалювати навички усного додавання і віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць; навички письмового додавання та віднімання трицифрових чисел .

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№9).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Знайомство із чотирицифровими, п’ятицифровими, шестицифровими числами дозволяє нам піднятися на наступну сходинку — розглянути дії із ними. Розкажіть, коли у людини є необхідність додавати і віднімати багатоцифрові числа. Здогадайтесь, чи відрізнятимуться ці дії від дій із трицифровими числами. Чим саме? Сьогодні у нас буде нагода перевірити, які знання і вміння з 3-го класу стануть вам корисними.

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

1. Усна лічба.

Завдання №1 виконується учнями самостійно.

2. Усне опитування (використовуються форзаци).

Див. урок №2.

3. Узагальнення і застосування законів та правил додавання; правил віднімання для раціоналізації обчислень.

Завдання №2 виконується колективно.

Перша рівність: щоб відняти суму від числа, достатньо від цього числа відняти спочатку один доданок, а потім від одержаного результату відняти інший доданок — правило віднімання суми від числа.

Друга рівність: щоб додати число до суми, достатньо це число додати до одного з доданків, а потім до одержаного результату додати інший. Це формулювання сполучного закону додавання.

Третя рівність — аналогічно до першої.

Четверта рівність: щоб відняти число від суми, достатньо це число відняти від одного з доданків, а потім до одержаного результату додати інший — правило віднімання числа від суми.

Пропонуємо учням зіставити першу та четверту рівності: відмінне - при відніманні суми від числа ми віднімаємо обидва доданки, а при відніманні числа від суми ми віднімаємо це число з одного з доданків. Зіставляємо сполучний закон додавання та правило віднімання числа від суми: спільне те, що це число ми або додаємо або віднімаємо з одного з доданків суми, а потім до одержаного результату додаємо інший доданок.

Завдання №3 виконується з коментарем.

Зазначимо, що для знаходження значень перших двох виразів використовується переставний закон додавання: числа можна додавати у будь-якому порядку.

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

4. Закріплення знання правила різницевого порівняння чисел та уміння його застосовувати; вдосконалення обчислювальної навички віднімання на підставі розрядного складу багатоцифрових чисел.

Завдання №4 виконується з коментарем.

Пригадуємо правило різницевого порівняння: щоб дізнатися, на скільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше.

5. Формування навичок усного додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел із застосуванням прийому укрупнення розрядних одиниць.

Завдання № 2 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

Пригадуємо суть прийому укрупнення розрядних одиниць. Звертаємо увагу на те, що маємо замінювати обидва числа однаковими більшими розрядними одиницями — це дає можливість виконувати обчислення в межах 100.

6. Закріплення розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків; значення різниці від зміни зменшуваного; від’ємника.

Завдання №5 виконується колективно.

Учні обчислення не виконують. Коментар будується на підставі правил: 1) якщо один доданок збільшити (зменшити) на кілька одиниць, а інший лишити сталим, то значення суми так само збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць; 2) якщо зменшуване збільшити (зменшити) на кілька одиниць, а від’ємник лишити сталим, то значення різниці, так само, збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць; якщо від’ємник збільшити (зменшити) на кілька одиниць, а зменшуване лишити сталим, то значення різниці, навпаки, зменшиться (збільшиться ) на стільки само одиниць.

Завдання №3 із робочого зошита виконується з коментарем.

Порівнюючи перші два вирази учні помічають, що збільшився другий доданок, тому й значення суми, так само, збільшиться. У другому рядку: зменшилося зменшуване, тому значення різниці, так само, зменшиться. У третьому — збільшився від’ємник, тому значення різниці, навпаки, зменшилось. У четвертому: збільшився перший доданок, тому значення різниці, так само, збільшиться.

7. Вдосконалюємо обчислювальні навички письмового додавання та віднімання трицифрових чисел.

Завдання №4 із робочого зошита виконується з коментарем.

Звертаємо увагу: 1) підписуємо числа стовпчиком — одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями; 2) додавання (віднімання) починаємо з розряду одиниць; 3) пам’ятаємо, що 10 одиницю нижчого розряду становить 1 одиницю вищого або 10 одиниць нижчого розряду становлять 1 одиницю вищого.

8. Вдосконалення уміння розв’язувати складені задачі.

Завдання №6 виконується колективно.

Зіставляючи задачі 2 і 1 учні помічають, що задачу 2 можна звести до задачі 1, якщо переформулювати різницеве відношення кількості телефонів, що відремонтував майстер першого та другого дня. В задачі 2 різницеве відношення між кількостями І-го та ІІ-го днів сформульовано непрямо. Задачі 1 і 2 матимуть одне й те саме розв’язання. У задачі 3, порівняно із задачею 2 вже два різницевих відношення сформульовані непрямо. Учні змінюють задачу: якщо другого дня відремонтовано 12 телефонів, а це на 7 більше, ніж першого, то першого дня відремонтовано на 7 менше, ніж другого; якщо другого дня відремонтовано 12 телефонів, а це на 3 більше, ніж третього, то третього відремонтовано на 3 менше, ніж другого. Задачу 3 учні розв’язують самостійно.

9. Вдосконалення навичок письмового ділення та множення у межах 1000.

Завдання №7 виконується учнями самостійно.

10. Вдосконалення уміння розв’язувати рівняння.

Завдання №8 виконується учнями самостійно.

Два рівняння, позначені магістерською шляпою виконуються учнями на дошці.

11.Розвиток логічного мислення учнів.

1) Якщо огорожа розташована вздовж дороги, то кількість проміжків між стовпами на 1 менше, ніж стовпів: 5 — 1 = 4 (проміжки). За умовою задачі відстань між сусідніми стовпами 2 м, маємо: 2 * 4 = 8 (м) довжина огорожі.

2) Якщо огорожа розташована уздовж замкненої лінії, то кількість проміжків між стовпами дорівнює кількості стовпів — 5 проміжків. 2 * 5 = 10 (м) довжина огорожі.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №7 — виконати ділення на двоцифрове число, використовуючи письмовий прийом; перевірити правильність результату множенням.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що спільне у прийомах обчислення, якими користувалися на уроці із тими, які використовували в 3-му класі? Що на уроці було не складним? Які завдання викликали труднощі? Яких успіхів вдалося сьогодні досягти


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити