Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №50( с. 104 — 105)

Мета: формувати навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати прийом додавання і віднімання багатоцифрових чисел, з’ясувати доцільність переставляння доданків у випадку додавання більшого числа до меншого. Актуалізувати прийом письмового додавання трицифрових чисел у випадку трьох доданків; перенести спосіб міркування на випадки додавання багатоцифрових чисел. Формувати навички письмового додавання трьох доданків у межах багатоцифрових чисел, в тому числі із застосуванням переставного закону додавання; навички письмового віднімання багатоцифрових чисел, перевірки правильності виконання обчислення. Формувати навички письмового додавання багатоцифрових чисел; уміння досліджувати залежності значення суми від зміни обох доданків . Формувати уміння розв’язувати обернені задачі до задач на різницеве порівняння двох часток; розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків . Вдосконалювати уміння будувати квадрат із заданою довжиною його сторони та обчислювати його периметр.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитись додавати та віднімати багатоцифрові числа стовпчиком. На попередньому уроці ми переконались, що письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел виконується так само, як і трицифрових. Здогадайтесь, як діяти, коли треба додати три і більше багатоцифрових чисел. Чи правильні наші відповіді, перевіримо на цьому уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 виконується учнями самостійно.

Учням, які швидше за інших виконали завдання, додатково:

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Математичний диктант.

1) Запишіть числа: триста дев’ять тисяч чотири; п’ятдесят вісім тисяч п’ятдесят вісім. Підкресліть в кожному з них число першого класу однією рискою, другого класу — двома.

2) Запишіть числа, що містять: 203 одиниці першого класу та 456 одиниць другого класу; 63 одиниці першого класу а 890 одиниць другого класу. У кожному числі підкресліть розряд десятків одиниць однією рискою, десятків тисяч — двома.

3) Запишіть числа, що містять 4 сотні тисяч, 6 сотень та 4 одиниці; 7десятків тисяч 3 одиниці тисяч; 8 сотень. В кожному числі визначте загальну кількість десятків тисяч.

4) Запишіть числа, що містять: 23 одиниці першого класу та 5 одиниць другого класу; 804 одиниці другого класу та 26 одиниць першого класу. Замініть кожне число сумою розрядних доданків.

5) Знайти невідомий доданок, якщо значення суми 71000, а інший доданок 45000.

6) Знайти невідоме зменшуване, якщо значення різниці 56000, а від’ємник 17000.

7) Знайти невідомий від’ємник, якщо зменшуване 62000, а значення різниці 28000.

8) Число 43000 збільшити на 29000.

9) Число 81000 зменшити на 56000.

3. Актуалізація прийому письмового додавання. Актуалізація знання переставного закону додавання.

Завдання №2 виконується учнями біля дошки ( у той час, поки решта класу виконує математичний диктант, двоє учнів працюють біля дошки).

4. Актуалізація письмового прийому додавання у випадку трьох доданків в межах 1000.

Завдання №3 виконується учнями біля дошки ( під час математичного диктанту ще двоє учнів працюють біля дошки).

Після виконання математичного диктанту учні, що працювали біля дошки пояснюють класу власні розв’язання, а клас оцінює правильність міркувань та результатів.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення способу міркування у випадку додавання трьох доданків у межах 1000 на випадки додавання трьох багатоцифрових чисел.

Завдання № 4 виконується колективно.

Учень біля дошки знаходить суму трьох доданків з коментарем: ( підписую числа стовпчиком: пишу перший доданок, під ним другий — одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, підписую третій доданок — розряд під розрядом; додавання починаю з розряду одиниць, додаю одиниці, одержую 20 одиниць — це 2 десятки, тому під одиницями пишу 0, а 2 переходить до десятків; додаю десятки — буде 14 десятків та ще 2 десятки одержую 16 десятків — це 1 сотня та 6 десятків, пішу під десятками 6, 1 сотня переходить до сотень; додаю сотні — 10 сотень, та ще 1 сотня, буде 11 сотень — це 1 тисяча та 1 сотня, пишу ці числа у відповідних розрядах.)

Далі вчитель пропонує зіставити доданки суми, що розташовані у другому рядку стовпчика із доданками даної суми: і ; і . В кожній парі однакові числа першого класу, відмінність у тому, що в першому числі є ще й число другого класу. З’ясовуємо, як ця відмінність вплине на розв’язання. Чи допоможе нам виконане розв’язання для обчислення другої суми? У стовпчику, який вже записано на дошці, ліворуч від першого доданка дописуємо відповідне число другого класу, ліворуч від другого доданка — відповідне число другого класу. Визначаємо, що результати додавання одиниць, десятків та сотень в нас вже є, лишилося виконати додавання одиниць тисяч — 11 тисяч та ще 1 тисяча, яка перейшла від сотень, буде 12 тисяч — це 1 десяток тисяч та 2 тисячі, 2 тисячі пишемо під тисячами, а 1 десяток тисяч запам’ятовуємо. В першому доданку 4 десятки тисяч та ще 1 десяток тисяч, буде 5 десятків тисяч, пишемо у результаті у розряді десятків тисяч. Висновок: додавання трьох багатоцифрових чисел виконується так само, як і додавання трьох трицифрових чисел.

Аналогічно обчислюємо значення сум у другому стовпчику. Завдання виконується біля дошки з коментарем.

2. Первинне закріплення.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування вміння виконувати письмове додавання трьох доданків.

Завдання № 5 виконується з коментарем.

Звертаємо увагу учнів, що числа доцільно записувати у такий спосіб: спочатку число, що записуються найбільшою кількістю цифр, а потім з меншою кількістю цифр. Якщо у виразі доданок, що записаний меншою кількістю цифр стоїть на першому або другому місті, то доцільно переставити доданки у порядку зменшення кількості цифр у їх записі.

2. Формування навичок письмового віднімання багатоцифрових чисел.

Завдання №6 виконується учнями самостійно.

3. Дослідження залежності значення суми від зміни обох доданків.

Завдання №7 виконується колективно.

Актуалізуємо розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків: якщо один з доданків збільшиться (зменшиться) на кілька одиниць, то значення суми, так само, збільшиться (зменшиться) на стільки ж одиниць.

Пропонуємо учням прочитати перші доданки сум у першому стовпчику; помічаємо, що перший доданок весь час зменшується на 1, тому й значення суми, так само зменшується на один. Читаємо другі доданки сум, помічаємо, що другий доданок збільшується на 1, тому й значення суми також збільшується на 1. Отже, одночасно значення суми зменшується на 1 і збільшується на 1, отже значення суми не змінюється. Можна запропонувати учням перевірити це обчисленням. Отже, якщо один з двох доданків збільшиться на кілька одиниць, а інший зменшиться на стільки ж одиниць, то значення суми не зміниться. Використовуємо цей висновок для відповіді на поставлене запитання відповідно до сум другого стовпчика.

4. Оцінювання значення різниці.

Завдання №8 виконується колективно.

Дійсно, значення різниці буде більшим за 8000, тому що зменшуване містить 4 тисячі, а від’ємник менший за 4 тисячі.

Завдання №9 виконується колективно.

Щоб у числі змінилися лише цифри, що стоять в розряді одиниць і десятків треба віднімати двоцифрове число, яке менше або дорівнює 46.

5. Закріплення вміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Завдання № 3 із робочого зошита — диференційована робота над задачею.

Звертаємо увагу учнів на те, що в цій задачі можна виконати пряму перевірку розв’язання, додавши знайдені числа, і якщо одержимо подане в тексті задачі значення суми трьох доданків, то впевнено можна стверджувати, що задачу розв’язано правильно.

6. Закріплення уміння креслити квадрат із заданими сторонами та уміння обчислювати периметр квадрата.

Що називається прямокутником? Що можна сказати про протилежні сторони прямокутника? Чи можна стверджувати, що будь-який прямокутник є квадратом; що будь-який квадрат є прямокутником? Дати означення квадрата. Чим відрізняється квадрат від будь-якого прямокутника? Пригадайте формулу периметра прямокутника. Якщо у квадрата всі сторони рівні, то як виглядатиме формула периметра квадрата? ( Р = а * 4).

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №11 виконується учнями колективно.

1) Якщо паркан стоїть уздовж дороги, то він не замкнений, тому проміжків між стовпами буде на 1 менше, ніж стовпів: 4 — 1 = 3. Якщо проміжок між стовпами 1 м, а таких проміжків 3, то довжина паркану: 1м * 3 = 3 м.

2) Якщо розпилюючи колоду зробили 4 розпили, то оцупків буде на 1 більше ніж розпилів: 4 + 1 = 5. Якщо довжина оцупка 1м, то довжина цілої колоди була: 1 м * 5 = 5 м

Зіставляємо задачі: містять одні й ті самі числа, але різні ситуації. Спільне в них те, що, на мові математики, є відрізок, який розбитий точками на частини: якщо рахувати кінці відрізка (дві точки), то кількість частин буде на 1 менше за кількість точок ( задача 1), якщо не рахувати кінці відрізка, а лише внутрішні точки, то кількість частин буде на 1 більше кількості точок ( задача 2).

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання № 6 виконати письмове віднімання та перевірити одержані результати, попередньо пригадавши правило перевірки правильності дії віднімання. Завдання №10 — розв’язати задачу, записавши її коротко у формі таблиці; для учнів з високими пізнавальними потребами, за бажанням - скласти і розв’язати хоча б одну обернену задачу.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чи правильними були передбачення про виконання додавання багатоцифрових чисел? Що на уроці було зовсім новим? Що давалося легко? У чому потребуєте допомоги? Якими успіхами можете поділитися?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити