Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №51 ( с. 106 — 107)

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою і сумами двох доданків

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати навчальний досвід учнів відносно одиниць вимірювання маси і довжини та співвідношення між ними; способу заміни складеного іменованого числа простим, простого — складеним. Формувати вміння застосовувати письмовий прийом при додаванні і відніманні простих іменованих чисел. Актуалізувати прийоми письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел; перевірки правильності одержаного результату. Актуалізувати розуміння способу розв’язування задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків, що містять трицифрові числові дані; застосування способу розв’язання до задач цього виду, що містять числові дані, подані багатоцифровими числами . Формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Вдосконалювати уміння знаходити значення виразів у кілька дій; застосовувати правило віднімання суми від числа, з’ясувати можливості тотожних перетворень математичних виразів на підставі даного правила. Вдосконалювати уміння розв’язувати рівняння, в яких права частина або один з компонентів поданий числовим виразом. Вдосконалювати навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел; перевірки одержаного результату; навички усного додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У математиці трапляються задачі, в яких є певні шифри. Сьогодні нам доведеться «розшифрувати» секрети задач. Відзначте, чи доводилось вам зустрічатись у житті із подібними ситуаціями.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Усне опитування.

Дивись запитання до усного опитування до уроку №2.

3. Актуалізація способу дії з письмового додавання та віднімання.

У той час, поки відбувається усне опитування, чотири учні біля дошки виконують завдання №1. Після усного опитування, вони пояснюють виконані розв’язання, а решта учнів класу оцінює їх. Учні можуть ставити своїм товаришам додаткові запитання, користуючись запитаннями з усного опитування.

4. Актуалізація способу подання складеного іменованого числа у вигляді простого; простого іменованого числа у вигляді складеного.

Завдання №7,8 виконується з коментарем.

Перед виконанням завдань вчитель ставить запитання щодо одиниць вимірювання маси, довжини, та співвідношення між ними.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння додавати і віднімати письмового прості іменовані числа, подані в одиницях вимірювання маси і довжини.

Завдання № 6 виконується з коментарем.

2. Закріплення способу міркування при розв’язуванні задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Завдання №2 виконується учнями колективно.

Вчитель нагадує, що на попередньому уроці було розв’язано задачу №3 із робочого зошита, і пропонує розглянути її короткий запис і визначити його особливості. Учні помічають, що є три ключові слова, є три шукані. Відомою є сума всіх трьох чисел та суми першого та другого шуканих чисел та другого та третього. Вчитель пропонує розглянути розв’язання цієї задачі: як знайти перше число? (треба від суми трьох чисел відняти суму другого та третього числа) як знайти третє число? ( аналогічно — від суми трьох чисел відняти суму першого та другого числа) як знайти друге число? ( треба або від суми першого та другого чисел відняти перше число або від суми другого та третього число відняти третє.)

Читаємо задачу 1. З’ясовуємо, що в ній так само три шукані і є три суми. Застосовуємо згаданий спосіб міркування і розв’язуємо задачу 1 лише на дошці.

Зазначимо, що можна не звертатися до матеріалу попереднього уроку, а після розв’язання задачі 1 поставити учням подані вище запитання.

Зіставляємо задачі 2 і 1. З’ясовуємо, що в них описується одна й та сама ситуація, містяться одній й ті самі шукані, навіть дані позначають однакові суми ( за змістом), але числа інші. Якщо перекласти складені іменовані числа у прості, то одержимо багатоцифрові числа. Отже, зміна числових даних вплине на розв’язання задачі у такий спосіб, що у арифметичних діях братимуть участь відповідні багатоцифрові числа, а сам план розв’язування задачі не зміниться. Пропонуємо учням змінити записи на дошці так, щоб одержати розв’язання задачі 2. Можна обговорити з учнями можливість іншого способу при знаходження другого числа: знаходимо суму першого та третього числа і потім — від суми трьох чисел віднімаємо знайдену суму. Але треба мати на увазі, що цей спосіб міркування хоча і правильний, але не є раціональним.

Звертаємо увагу учнів на те, що в цій задачі можна виконати пряму перевірку розв’язання, додавши знайдені числа, і якщо одержимо подане в тексті задачі значення суми трьох доданків, то впевнено можна стверджувати, що задачу розв’язано правильно.

Узагальнюємо опорну схему задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків та узагальнюємо спосіб міркування за пам’яткою.

3. Формування уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Завдання №3 виконується учнями самостійно.

4. Закріплення правила віднімання суми від числа; правила порядку дій у виразах. Формування обчислювальних навичок письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

Завдання №4 виконується колективно.

Зіставляючи вирази, учні помічають, що у їх записах містяться одні й ті самі числа; відмінність є лише у дужках. В першому виразі від числа 358253 віднімають і 16924 і 5722, а у другому — віднімають суму чисел 15924 та 5722. Пригадуємо правило віднімання суми від числа: щоб відняти суму від числа, достатньо від цього числа відняти один доданок, а потім другий доданок. Отже, ці вирази матимуть однакові результати. Учні перевіряють сформульоване твердження обчисленням: І варіант знаходить значення першого виразу, а ІІ — другого.

5. Вдосконалення вміння розв’язувати рівняння.

Завдання №5. Перше рівняння першого стовпчика — самостійна робота.

Другий стовпчик рівнянь пропонуємо учням з високим рівнем пізнавальних потреб і можливостей. Розв’язування виконується біля дошки.

6. Формування обчислювальних навичок.

Завдання № 2, 4 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

7. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання № 2 на с. 127 виконується колективно.

Розв’язання задачі аналогічне до задачі №1 нв с. 127. Відповідь: у одній банці 2 кг цукру.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №7 — пригадати співвідношення між одиницями вимірювання маси та довжини і замінити складене іменоване число простим; №8 — замінити просте іменоване число складеним. Завдання № 3 із робочого зошита — розв’язати задачу.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Чи доводилось вам зустрічатись у житті із ситуаціями, описаними в задачах, які розв’язували? Яким же був «секрет» цих задач? Які завдання уроку потребують додаткового опрацювання? Чим у своїй роботі були задоволені?






Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити