Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ І. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу , вивченого у 3-му класі

Урок №4 ( с. 10 — 11)

Мета: узагальнити й систематизувати уміння виконувати прийоми додавання і віднімання — усні та письмові.

Дидактичні задачі. Актуалізувати вміння застосовувати усні прийоми додавання і віднімання в межах 1000. Перенести прийом додавання та віднімання частинами на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел; прийом порозрядного додавання та віднімання на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел, а також на випадки обчислення більш, ніж двох доданків. Перенести прийом округлення на випадки додавання і віднімання трицифрових чисел. Актуалізувати прийом письмового додавання і віднімання; перенести прийом письмового додавання на додавання у випадку трьох і більше доданків. Актуалізувати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження суми, різницеве порівняння двох добутків.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (№8; РЗ ч. 1 с. 5, №3).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні на уроці ми пригадаємо відомі прийоми додавання та віднімання круглих трицифрових чисел, узагальнимо їх для інших випадків обчислення. Кожен зможе визначитись із зручним для себе способом міркування. А для чого нам потрібно вміти знаходити значення виразів різними способами? Щоб впевнитися в тому, що знайдений результат є правильним. Навіщо це потрібно? Передусім, якщо ви самі знайдете помилку, то зможете її вчасно виправити. Це дуже важливо для майбутнього. Дорослі люди мають не лише знаходити вихід з ситуації, а й оцінювати правильність своїх дій. Сьогодні на прикладі математичних завдань ви потренуєтесь перевіряти себе. Отже, готуємось до майбутнього успішного дорослого життя! І в цьому нам передусім допоможуть заняття математикою!

ІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

1.Усне опитування.

Назвіть взаємообернені арифметичні дії. ( Додавання і віднімання; множення та ділення.) Як пов’язані дії додавання і віднімання? Множення та ділення? Якою дією перевіряється дія додавання; віднімання; множення; ділення? Як перевірити правильність виконання арифметичної дії додавання; віднімання; множення; ділення? Наведіть приклади. Що означає число збільшити на кілька одиниць ( у кілька разів)? Що означає зменшити число на кілька одиниць ( у кілька разів)? Як дізнатися на скільки одиниць ( у скільки разів) одне число більше або менше за інше? Як зміниться значення суми (добутку), якщо один з доданків (множник) збільшиться на (у) кілька одиниць (разів), а інший лишиться таким самим? Наведіть приклади. Як зміниться значення різниці (частки), якщо зменшуване; від’ємник (ділене; дільник) збільшиться на (у) кілька одиниць (разів)? Наведіть приклади. Чи істинним є твердження: значення загальної величини і величини одиниці виміру ( кількості або часу) змінюються в одному напрямі — якщо одне з збільшиться (зменшиться), то й інше, так само, збільшиться (зменшиться). Сформулюйте правило додавання (віднімання) суми до (від) числа; правило додавання (віднімання) числа до (від) суми.

2.Актуалізація прийомів додавання й віднімання круглих трицифрових чисел.

Завдання №1 виконується колективно.

530 + 280 ( 740 — 570).

Перша рівність — розв’язання з використанням прийому додавання (віднімання) частинами. Цей прийом ґрунтується на правилі додавання (віднімання) суми до (від) числа. Пригадуємо правило. З’ясовуємо, що другий доданок ( від’ємник) при обчисленні частинами можна замінювати і сумою розрядних доданків і сумою зручних доданків. Таким чином, додавання (віднімання) частинами можна здійснити двома способами. Пропонуємо учням виконати обчислення іншим способом.

Друга рівність — додавання (віднімання) на підставі правила додавання (віднімання) числа до (від) суми. Пригадуємо правило. З’ясовуємо, що перший доданок (зменшуване) можна подати у вигляді і суми розрядних, і суми зручних доданків. Таким чином, використовуючи даний прийом можна виконати обчислення двома способами. Пропонуємо учням виконати обчислення іншим способом.

Третя рівність — реалізація прийому порозрядного додавання ( віднімання). З’ясовуємо, що при додаванні обидва доданки подаємо у вигляді суми розрядних доданків, а при відніманні, якщо є перехід через розряд, - зменшуване подаємо у вигляді суми зручних доданків, де переший доданок сотні, але на одну сотню менше, а другий — 1 сотня + десятки зменшуваного, а від’ємник подаємо у вигляді суми розрядних доданків. І при порозрядному додаванні і при порозрядному відніманні окремо виконуємо дії з сотнями, а потім з десятками; і нарешті додаємо одержані результати. Отже, при відніманні слід перевіряти, чи можна з одиниць певного розряду зменшуваного відняти одиниці цього розряду від’ємника.

Четверта рівність — додавання ( віднімання) шляхом округлення. Визначаємо, що основою цього прийому обчислення є залежність значення суми (різниці) від зміни одного з доданків ( від’ємника). Формулюємо залежність. Звертаємо увагу учнів на те, що цей спосіб міркування застосовується не для всіх випадків обчислення, а лише, тоді, коли цифра десятків одного з доданків ( від’ємника) 5 або більше.

П’ята рівність — реалізація прийому укрупнення розрядних одиниць. Теоретична основа — питання нумерації трицифрових чисел: 10 одиниць становлять 1 десяток. Замінюємо обидва числа однаковими більшими розрядними одиницями. Виконуємо додавання (віднімання) чисел десятків. Результат подаємо у одиницях.

Завдання №1 із робочого зошита виконується з коментарем.

3.Узагальнення приймів додавання та віднімання; перенесення на складніші випадки обчислення.

Завдання №2 виконується колективно.

Учні обчислюють значення першого виразу по частинах, замінюючи від’ємник (другий доданок) сумою розрядних доданків. Зіставляють другий вираз з першим: змінилося зменшуване (перший доданок), до нього дописали ліворуч ще одну цифру — одержали трицифрове число. Але на процес обчислення це, практично, не вплине, оскільки від’ємник ( другий доданок), які ми маємо замінювати сумою розрядних доданків, не змінився - до результату першого виразу треба ліворуч приписати цифру сотень. Зіставляють третій і другий вираз: змінився від’ємник (другий доданок): до нього приписали ліворуч ще одну цифру і одержали трицифрове число. Щоб відняти (додати) трицифрове число частинами, треба замінити його сумою, наприклад розрядних доданків, і по черзі відняти сотні, десятки та одиниці. Отже трицифрові числа додають і віднімають частинами аналогічно відповідним обчисленням з двоцифровими числами.

Завдання №4 виконується колективно.

Учні обчислюють значення першого виразу у стовпчику порозрядно. Зіставляють другий і перший вираз: з’ясовують, що змінилися обидва числа — до кожного з них ліворуч дописали ще одну цифру й одержали трицифрові числа. Таким чином, замінюючи трицифрові числа сумою, одержимо суми трьох доданків, а обчислюючи треба виконувати окремо дії з сотнями, дії з десятками та дії з одиницями. Трицифрові числа додають і віднімають порозрядно аналогічно відповідним обчисленням з двоцифровими числами.

Завдання №5 виконується колективно.

Учні знаходять значення першої суми порозрядно. Зіставляють другу та першу суми: друга сума містить не два, а три доданки. З’ясовують, як зміна кількості доданків вплине на розв’язування: в цьому випадку треба кожний з трьох доданків подати у вигляді суми розрядних доданків, а потім , так само,виконати окремо дії з десятками, окремо з одиницями, а потім додати одержані суми. Зіставляємо третю суму та другу і визначають, що так само можна міркувати й при порозрядному додаванні чотирьох доданків. Зауважуємо, що у такий спосіб можна лише додавати кілька доданків!

Завдання №6 виконується колективно.

Працюємо аналогічно до завдання №2. Зазначимо, що другий доданок 28 у перших двох виразах першого стовпчика замінюємо близьким круглим числом 30; а у третьому — 130. Висновок: трицифрове число, якщо воно закінчується цифрою 5; 6; 7; 8; 9, можна замінити близьким круглим числом, і додати (відняти) це число, попередньо визначивши на скільки більше додали (відняли), тому від ( до) одержаного результату відняти (додати) це число.

Завдання №7 виконується колективно.

Учні пояснюють письмовий прийом додавання та віднімання за поданими розв’язаннями. Зіставляють першу та другу суму: добавився ще один доданок. З’ясовуємо, чи можна при додаванні трьох доданків міркувати так само, як і при додаванні двох доданків. Так, можна! Учні пояснюють розв’язання. Зауважуємо, що у такий спосіб можна лише виконувати додавання трьох доданків; віднімати три доданки стовпчиком не можна, оскільки при відніманні існує потреба позичати в зменшуваному одиницю вищого розряду та роздробляти її у нижчу… і у випадку двох від’ємників легко припуститися помилки!

Решту завдань учні виконують з коментарем.

Завдання №2 із робочого зошита виконуються з коментарем.

4.Розвиток варіативного мислення учнів.

Завдання №3 із робочого зошита виконується з коментарем. Пропонуємо для третього та четвертого стовпчиків один з варіантів розв’язань.

9

1

4

1

2

1

3

0

8

8

9

6

2

6

5.Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №8 виконується колективно.

У Тані було 5 горіхів. Покажемо це. Не відомо, скільки горіхів було спочатку у братика. Коли Таня віддала один горіх, то в неї залишилося 4 горіхи, і в них стало горіхів порівну. Значить в неї і в брата стало по 4 горіха.
Т.

Бр.

Значить, спочатку у брата було на 1 горіх менше, тобто 4 — 1 = 3 горіха.

Відповідь: у брата було 3 горіха.

Продовжимо цю задачу: Таня віддала брату 2 горіхи, тоді. Горіхів в них стало порівну...

Після розв’язання цієї задачі можна зробити висновок: якщо в двох коробках спочатку предметів не порівну, а після перекладання з першої коробки в другу кількох предметів стає в цих коробках порівну, то в першій коробці предметів більше на подвійну кількість предметів, що переклали.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 — виконати додавання та віднімання трицифрових чисел письмово. Завдання № 7 — записати задачу коротко в формі таблиці, скласти план розв’язування задачі та розв’язати її; з метою перевірки правильності розв’язку скласти і розв’язати хоча б одну обернену задачу.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які прийоми обчислень ми використали у складніших випадках обчислення з трицифровими числами? Як можна міркувати при додаванні та відніманні трицифрових чисел? Як можна міркувати при додаванні трьох і більше доданків, використовуючи усний прийом? Письмовий прийом? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень: Я знаю… Я розумію… Я можу пояснити… Я вмію … Я перевіряю… Я оцінюю… Мені цікаво… В мене добре виходить… Мені ще слід попрацювати над …


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити