Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №52 ( с. 108 — 109)

Мета: формувати обчислювальні навички.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати прийоми письмового додавання та віднімання, способи перевірки одержаних результатів; способи заміни складеного іменованого числа простим, простого іменованого числа — складеним; письмовий прийом додавання і віднімання простих іменованих чисел. Створити та розв’язати проблемну ситуації, у наслідок якої відбудеться відкриття двох способів міркування при додаванні і відніманні складених іменованих чисел. Формувати навички додавання і віднімання складених іменованих чисел. Формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; задачі, що містять збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів (с. 127 №3).

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розв’язуючи задачі на попередньому уроці ми опинилися в ситуації, коли треба було виконувати арифметичні дії зі складеними іменованими числами. Ви - діти кмітливі, тому й знайшли вихід із ситуації, замінивши складені іменовані числа простими. Але, виявляється, так діяти не обов’язково. Ви точно дещо знаєте, що допоможе виконувати дії з іменованими числами без їх перетворень.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Математичний диктант.

Запишіть відповідні математичні вирази і знайдіть їх значення:

1) Перший множник 23000, другий множник 4, знайти значення добутку.

2) Ділене 60000, дільник 4, знайти значення частки.

3) Число 85000 збільшити на 9000.

4) Число 45000 зменшити в 1000 разів.

5) На скільки число 48000 менше за 63000?

6) У скільки разів число 4200 більше за 3?

7) Зайти невідомий доданок, якщо значення суми 340000, а відомий доданок - 170000.

8) Знайти зменшуване, якщо значення різниці 48000, а від’ємник - 16000.

9) Знайти невідомий множник, якщо значення добутку 96000, а відомий множник - 8.

10)  Знайти значення діленого, якщо значення частки 30000, а дільник - 12.

11)  Знайти значення дільника, якщо ділене 510000, а значення частки — 3.

3. Актуалізація письмового прийому додавання та віднімання.

Завдання №1 виконується учнями біля дошки.

У той час, поки клас виконує математичний диктант, вчитель викликає до дошки кількох учнів. Після виконання математичного диктанту клас оцінює виконані розв’язання.

3. Актуалізація способу міркування при заміні складеного іменованого числа простим, простого — складеним.

Учитель ставить питання, аналогічні до наступних: Які основні величини ви знаєте? Назвіть одиниці вимірювання довжини у порядку збільшення. Скільки міліметрів у сантиметрі; у дециметрі; у метрі; у кілометрі? Яку частину дециметру становить 1 міліметр; сантиметр? Скільки сантиметрів у дециметрі; яку частину метру становить дециметр? Скільки метрів становить кілометр?

Завдання № 2, 3 виконуються усно колективно.

4. Актуалізація письмового додавання і віднімання простих іменованих чисел.

Завдання №4 виконується з коментарем.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення зі способом письмового додавання і віднімання складених іменованих чисел.

Завдання №5 виконується колективно.

Учні читають вирази у кожному стовпчику. З’ясовуємо, як можна міркувати при обчисленні значення першого виразу? Зіставляємо перші доданки та другі доданки сум; зменшувані та від’ємник. Визначаємо, що ці числа рівні: у перших виразах стовпчиків записані прості іменовані числа, а у других —складені. Учні обчислюють значення першого виразу у першому стовпчику і, роблять висновок, що такий самий результат буде і у другому виразі стовпчика. Отже, щоб додати складені іменовані числа можна замінити їх простими, виконати додавання простих іменованих чисел стовпчиком. Аналогічно працюємо із виразами другого стовпчика і робимо відповідний висновок щодо віднімання складених іменованих чисел.

Далі розглядаємо і коментуємо розв’язання, подане у підручнику на с. 109. Звертаємо увагу на те, як підписані стовпчиком числа одних найменувань; спочатку виконується дія з числами менших найменувань, а потім — більших. При додаванні і відніманні чисел менших найменувань треба пам’ятати, скільки менших одиниць вимірювання міститься в більшій: при додаванні може статися, що треба виділити більшу одиницю вимірювання, і її слід врахувати при додаванні більших одиниць; при відніманні, якщо від менших одиниць зменшуваного не можна відняти менші одиниці від’ємника, потрібно позичити більшу одиницю та роздробити у менші, і це треба буде врахувати при відніманні більших одиниць вимірювання. Після коментування, учні ознайомлюються з пам’яткою, де подано два способи міркування: перший спосіб полягає у заміні складених іменованих чисел простими і додаванні або відніманні простих іменованих чисел з наступним поданням результату у вигляді складеного іменованого числа; другий - передбачає виконання обчислень зі складеними іменованими числами, починаючи з чисел менших одиниць.

2. Первинне закріплення.

Завдання №6 виконується з коментарем.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування вміння виконувати додавання та віднімання складених іменованих чисел двома способами.

Завдання № 2 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Завдання № 7 виконується учнями самостійно.

3. Вдосконалення уміння розв’язувати задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульоване у непрямій формі.

Завдання № 3 із робочого зошита. Диференційована робота над задачею.

Звертаємо увагу учнів на те, що перша бригада відремонтувала на 78 м метрів, ніж друга, тому друга бригада відремонтувала на 78 м більше, ніж перша.

4. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №3 с. 127 виконується колективно.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання № 2 — замінити складене іменоване число простим; №3 — замінити просте іменоване число складеним. Завдання №6 виконати письмове додавання та віднімання складених іменованих чисел двома способами.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Про що нове ви дізнались сьогодні на уроці? Як слід підписувати складені іменовані числа, якщо необхідно виконати обчислення, не замінюючи ці числа простими іменованими? Як у цьому випадку слід міркувати? Що на уроці викликало складнощі? Яка робота давалася легко?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити