Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №54 ( с.112 — 113)

Мета: формувати обчислювальні навички

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень; уміння знаходити значення виразу зі змінною . Формувати уміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; задачі на знаходження суми двох добутків та на різницеве порівняння двох добутків; складені задачі, які містять збільшення числа у кілька разів, сформульоване у непрямій формі. Вдосконалювати навички усних та письмових обчислень. Закріплювати розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків. Вдосконалювати уміння розв’язувати рівняння, в яких один з компонентів або права частина подана числовим виразом.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів при ознайомленні з алгебраїчним методом розв’язування задач на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків; при відновленні істинних рівностей , при розв’язуванні подвійних нерівностей.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Сьогодні на уроці спробуйте якнайбільше завдань робити самостійно. Це допоможе вам зрозуміти, що засвоїли з успіхом, а над чим ще доведеться попрацювати.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 виконується учнями самостійно.

2. Математичний диктант.

1) Тетянка купила 5 наборів олівців по 27 гривень. Скільки грошей вона має сплатити за покупку.

2) Дід Сашко виготовив 54 сопілки для малечі, виготовляючи по 3 сопілки щодня. Скільки днів працював дід Сашко?

3) Оленка з подружками вишили 36 серветок за 3 дні. Скільки серветок щодня вишивали дівчатка?

4) Простий олівець коштує 8 гривень, а механічний олівець коштує 32 гривні. У скільки разів дешевший простий олівець за механічний?

5) Машина щогодини долає по 90 км. Скільки кілометрів проїде машина за 4 години руху?

6) Миколка пройшов 370 м і йому залишилося пройти до школи ще у тричі більше. Скільки метрів залишилося пройти до школи Миколці.

7) Альбом коштує 27 гривень, а набір для творчості у 6 разів дорожчий. Скільки коштує набір для творчості.

8) Софійка на велосипеді проїхала 1800 м, долаючи щосекунди по 5 м. Знайди час руху дівчинки.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Вдосконалення вміння знаходити значення виразів зі змінною; вдосконалення обчислювальних навичок.

Завдання №2 виконується біля дошки.

Після знаходження значення другого виразу, зіставляємо цей вираз ( а саме його частину до останньої дії) та вираз, що пропонувався для домашньої роботи , і з’ясовуємо, чому в результаті обчислень — додавання та віднімання певного числа, одержуємо число, яке стоїть у виразі першим. Доходимо висновку: якщо до числа одночасно додати та відняти одне й те саме число, то це число не зміниться. Учні, які ще на етапі виконання домашнього завдання це помітили, можуть відразу переходити до останньої дії при знаходження значення другого виразу.

2. Вдосконалення вміння розв’язувати задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Завдання №3 виконується учнями самостійно.

Учні, які виконали роботу раніше за решту класу, під керівництвом вчителя пояснюють, подане у підручнику розв’язання задачі алгебраїчним методом. Зазначимо, що при розв’язування задач цього виду через складання рівняння, доцільне число, яке входить у обидві суми двох доданків замінити змінною; виразити інші доданки цих двох сум через змінну; записати суму всіх трьох чисел та її значення, у такий спосіб склавши рівняння. Для розв’язування рівняння треба скористатися попереднім висновком: якщо до числа додати, а потім відняти одне й те саме число або відняти, а потім додати одне й те саме число, то дане число не зміниться, маємо:

 390

390 + 310 — х = 530

700 — х = 530

Х = 700 — 530

Х = 170 - 170 кг борошна на рогалики;

390 — 170 = 220 ( кг) борошна на батони;

310 — 170 = 140 ( кг) борошна на калачі.

Перевірка: 170 + 220 + 140 = 530 (кг) всього на всі вироби.

3. Вдосконалення уміння ставити запитання до даної умови відповідно до виразу.

Читаємо перший вираз. Пояснюємо, що означає кожне число у виразі; що означають добутки 30 і 15 та 40 і 15. З’ясовуємо, що перший вираз є сумою двох добутків. Тому запитуватись має «Скільки всього тюльпанів?». Обчислюємо значення виразу та відповідаємо на поставлене запитання. Другий вираз являє собою різницю двох добутків. Тому, виходячи з поданої умови, можна запитати «На скільки більше (менше)…?». Обчислюємо значення виразу і відповідаємо на поставлене запитання.

4. Вдосконалення обчислювальних навичок додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

Завдання №6, 8. Робота за сходинками складності.

І сходинка складності — обчислити значення виразів №6, застосовуючи письмовий прийом.

ІІ сходинка складності — обчислити значення виразів застосовуючи усний прийом та пояснити, чому так можна міркувати.

ІІІ сходинка — виконати завдання №8 і довести свою думку.

5. Розвиток варіативного мислення учнів.

Завдання №7 виконується колективно.

8

9

9

9

7

8

4

Перше завдання не являє жодних труднощів, оскільки виконується додавання стовпчиком. Останнє завдання має не один правильний розв’язок.

Завдання № 9 виконується колективно.

Учні називають числа, що більші за 45728; підставляємо кожне число замість змінної у нерівність і читаємо нерівність зліва направо та справа наліво, наприклад 45729 більше за 45728; 45728 менше за 45729. Аналогічно працюємо над другою нерівністю першого стовпчика, в якій маємо дібрати числа, які більші за 6708.

Нерівності другого стовпчика цікаві тим, що число, яке маємо дібрати одночасно більше деякого числа і менше певного числа. Наприклад, число р більше за 45720, але менше за 45725. Розв’язуючи цю нерівність, учні фактично відтворюють відрізок натурального ряду, який обмежений даними числами: 45721, 457222, 45723, 45724. Аналогічно працюємо на другою нерівністю другого стовпчика.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №5 — розв’язати задачу, скориставшись підказкою. Треба звернути увагу на запитання: «Скільки ще комах принесла синичка протягом дня?». Перед відповіддю на це запитання доцільно пояснити кожний відрізок на схемі. Рожевий відрізок означає кількість комах, що принесла синичка вранці, що в 5 разів менше, ніж всього комах протягом дня; тому протягом дня вона принесла в 5 разів більше. Отже, зелений відрізок означає скільки всього комах принесла синичка всього протягом дня. Шуканою є різниця між загальною кількістю комах, що принесла синичка протягом дня та тією кількістю комах, що вона принесла вранці. Завдання №10 — розв’язати рівняння. Завдання № 1 із робочого зошита — виконати додавання та віднімання застосувавши усний або письмовий прийом.

УІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які враження ви маєте від своєї роботи? Що в своїй роботі вам подобається? Що хотілося б змінити?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити