Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №56 (116 — 117)

Мета: формувати уявлення про трійки взаємопов’язаних величин, що описують процес руху тіла.

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати знання груп взаємопов’язаних величин; уміння складати прості задачі з кожною групою величин на знаходження величини одиниці виміру; поняття швидкості руху тіла. Актуалізувати уміння розв’язувати задачі на знаходження загального виробітку, часу роботи; змінити ситуації задачі — в задачі описується процес руху і шуканим є шлях та час руху ; дослідити вплив зміни на розв’язання задач; ознайомити з формулою знаходження подоланого тілом шляху та формулою часу руху. Вчити застосовувати формули швидкості, пройденого шляху та часу руху при розв’язуванні простих задач ; дослідити залежність швидкості тіла від числового значення подоланого шляху; залежність швидкості від часу руху тіла. Вдосконалювати уміння знаходити значення виразів на кілька дій, навички письмового додавання та віднімання; уміння розв’язувати рівняння, в яких права частина або один із компонентів є числовим виразом.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час дослідження залежності швидкості від зміни пройденого шляху, від зміни часу руху .

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

З якою величиною ми ознайомились на попередньому уроці? Які величини описують процес руху тіла? Як знайти швидкість руху тіла? Чи вмієте ви знаходити інші величини — пройдений шлях а час руху? Поки що, ні. Сьогодні на уроці ми виведемо відповідні правила та формули, якими користуються всі — і учні старших класів, і дорослі. Тож знадобляться знання цього уроку на все життя!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №9 виконується учнями самостійно.

Для тих, хто швидше виконав це завдання, пропонуємо додатково завдання №1 із робочого зошита.

2. Актуалізація поняття про швидкість руху тіла.

Завдання №1 виконується колективно (пояснення, див. урок №55 №2).

Завдання №2 виконується колективно (пояснення, див. урок № 55 №3). Зазначимо, що вчитель може збільшити кількість аналогічних питань, склавши їх самостійно.

3. Усне опитування.

Див. усне опитування до уроку №55.

Після називання учнями груп взаємопов’язаних величин (без прикладів задач), пропонуємо учням виконати завдання № 2 із робочого зошита.

У кожній групі взаємопов’язаних величин назвіть величину, яка є величиною одиниці виміру. Що означає ціна? Ціна — це вартість 1 одиниці товару. Що означає продуктивність праці? Продуктивність праці — це виробіток за одиницю часу. На попередньому уроці ми ознайомились із величиною, яка характеризує подоланий шлях за одиницю часу. Яка це величина? Це швидкість. Отже, швидкість так само характеризує одиницю виміру. Яким компонентом є величина однієї одиниці виміру? (Це перший множник) У кожній групі взаємопов’язаних величин назвіть загальну величину. Що означає вартість? Вартість — скільки треба заплатити грошей за всю покупку, за кілька речей. Що означає загальний виробіток? Це скільки всього виробів було зроблено за певний час. Які взаємопов’язані величини описують процес руху? Як ви розумієте подоланий шлях? Подоланий шлях — скільки всього подолало тіло за весь час руху. Таким чином, подоланий шлях є загальною величиною. Яким компонентом є загальна величина? (Це добуток). Як знайти величину одиниці виміру? Як знайти кількість або час? Як знайти загальну величину? Якими буквами позначаються величини: швидкість руху, час руху та подоланий шлях. У яких одиницях вимірюється подоланий шлях, час руху, які можливі одиниці швидкості?

S : км, м, дм, см, мм.

t : год, хв., с, …

V : ; ; ; ; ;

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Ознайомлення із правилом знаходження подоланого шляху; з правилом знаходження часу руху.

Завдання №3 виконується колективно.

Робота над завданням аналогічна до методики роботи над завдання №1 уроку №55.

2. Первинне закріплення правил знаходження подоланого шляху та часу руху.

Завдання №4 виконується з коментарем.

Учні спочатку відтворюють відповідне правило або / та формулу, а потім виконують обчислення.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Закріплення правила знаходження швидкості руху. Дослідження залежності швидкості від зміни подоланого шляху при сталому часі руху; залежності швидкості від зміни часу руху при сталому шляху.

Завдання №5 виконується колективно.

Методика роботи над завданням аналогічна до завдання №4 ( 1,2) урок №55.

Доцільно висновок обґрунтувати двома способами: якщо подоланий шлях зменшиться (збільшиться), то швидкість руху так само зменшиться (збільшиться) при сталому часі; якщо швидкість руху зменшиться (збільшиться), то подоланий шлях так само зменшиться збільшиться).

Пропонуємо учням визначити, у скільки разів зменшився подоланий шлях: 180 : 60 = 3. У скільки разів зменшилася швидкість: 60 : 20 = 3. Висновок: якщо подоланий шлях зменшиться у 3 рази, то й швидкість руху так само зменшиться у три рази за сталого часу.

Завдання №6 виконується колективно.

Методика роботи аналогічна до завдання №4 ( 3, 4) урок №55.

Робимо висновки, аналогічні до попередніх.

Висновок: якщо час руху збільшиться у 2 рази, то швидкість руху, навпаки, зменшиться у 2 рази.

Учням з високим рівнем пізнавальних потреб і можливостей пропонуємо завдання № 3 із робочого зошита.

Для відповіді на запитання задачі не обов’язково обчислювати швидкість руху кожної машини, а потім, знаючи значення швидкостей руху машин, знаходити їх кратне відношення. Достатньо міркувати, користуючись залежністю швидкості від зміни часу руху: якщо час руху збільшиться у кілька разів, то значення швидкості, навпаки, зменшиться у стільки ж разів. Відповідь: швидкість руху «Ауді» вдвічі більша за швидкість «Опеля».

2. Вдосконалення уміння знаходити значення виразів на кілька дій. Вдосконалення обчислювальних навичок письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел.

Завдання № 7 виконується учнями самостійно.

Перед виконанням завдання формулюємо правила порядку дій у виразах з дужками та без дужок, які містять дії одного або різних ступенів.

3. Розвиток логічного мислення учнів.

3 ручки та 4 блокноти коштують 26 грн, а 7 ручок і 6 таких самих блокноти коштують 44 грн. Скільки коштує блокнот?

 Розв’язання.

1) 26 х 7 = 182 (грн) — коштує 21 ручка та 28 блокнотів;

2) 44 х 3 = 132 ( грн) - коштує 21 ручка і 18 блокнотів;

3) 28 — 18 = 10 ( шт.) - на стільки більше блокнотів в першій покупці, ніж у другій;

4) 182 — 132 = 50 ( грн..) — коштують 10 блокнотів;

5) 50 : 10 = 5 ( грн.)

Відповідь: ціна блокнота - 5 грн.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №7 — знайти значення виразів, попередньо пригадавши правила порядку дій у виразах. Завдання №8 — розв’язати рівняння; за бажанням знайти суму розв’язків — коренів рівнянь.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які величини описують процес руху. Як ви розумієте швидкість? Як знайти швидкість руху тіла? Про що ви дізнались сьогодні на уроці? Як знайти подоланий шлях? Час руху? Що цікаве дослідили? Як залежить швидкість руху від зміни шляху при сталому часі? Як залежить швидкість руху від зміни часу руху при сталому шляху? Що на уроці видалося нескладним? Що залишається до кінця не зрозумілим?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити