Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №57 ( с. 118 — 119)

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати розуміння поняття «швидкість руху тіла»; знання формул швидкості, шляху та часу руху; уміння застосовувати ці формули під час розв’язування простих задач; дослідити залежність подоланого шляху від зміни числового значення швидкості, від зміни часу руху; залежність часу від зміни швидкості. Вдосконалювати уміння знаходити значення виразів на кілька дій, навички додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Формувати вміння розв’язувати задачі на роботу з даними.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів під час дослідження залежності подоланого шляху від зміни числового значення швидкості, від зміни часу руху; залежності часу від зміни швидкості .

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Вже кілька уроків ми розглядаємо ситуації, в яких описується рух тіл. Які величини описують рух? Пригадайте випадки із свого життя, коли важливим для вас був подоланий шлях; коли ви стежили за часом руху; коли відстежували швидкість. Тож, напевно, ви з легкістю упораєтесь з математичними задачами, в яких є такі величини.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання № 1 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

2. Усне опитування.

Аналогічно до уроку №56. Додатково: сформулювати правило знаходження швидкості руху (подоланого шляху; часу руху) та записати відповідну формулу.

3. Актуалізація поняття швидкості руху тіла.

Завдання №1, 2 виконуються колективно.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування вміння розв’язувати прості задачі з величинами: швидкість руху, час руху, подоланий шлях.

Завдання №3. Диференційована робота над задачею.

Робота над задачею відбувається за пам’яткою «Працюю над задачею». Оформлення запису розв’язання задач аналогічно до №4 урок №55.

2. Дослідження залежності подоланого шляху від зміни швидкості при сталому часі; зміни подоланого шляху від зміни часу при сталій швидкості.

Завдання №4 виконується колективно.

Методика роботи аналогічна до №5,6 урок №56.

Після зіставлення задач 1 — 2 робимо висновок: якщо швидкість збільшиться (зменшиться) у кілька разів, то подоланий шлях, так само, збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів при сталому часі руху.

3 — 4. Висновок: якщо час руху збільшиться (зменшиться) у кілька разів, то подоланий шлях, так само, збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів при сталій швидкості.

Можна звернути увагу учнів на те, що подоланий шлях є добутком швидкості та часу руху. Залежність шляху від зміни швидкості така сама, як залежність добутку від зміни першого множника при сталому другому. Залежність шляху від часу руху така сама як залежність добутку від зміни другого множника при сталому першому множнику.

5 — 6. Висновок: якщо швидкість зменшиться (збільшиться) у кілька разів, то час руху, навпаки, збільшиться (зменшиться) у стільки ж разів.

Звертаємо увагу учнів на те, що час руху є часткою подоланого шляху та швидкості руху, тому залежність часу руху від зміни швидкості така сама, як залежність частки від зміни дільника.

3. Вдосконалення вміння розв’язувати задачі з величинами: швидкість руху, час руху та подоланий шлях.

Завдання №5 виконується учнями самостійно.

Звертаємо увагу учнів, що складене іменоване число 1 год 30 хв треба перекласти у просте іменоване — 90 хв. Оскільки шлях поданий у кілометрах, а час у хвилинах, то значення швидкості руху одержимо у км/хв.

Учням з високими пізнавальними можливостями можна запропонувати подати значення швидкості у км/год. Для цього міркувати можна так: одержано значення швидкості 5 км/хв — це означає, що щохвилини вертоліт пролітає по 5 км; година в 60 разів більша за хвилину, тому за годину вертоліт пролетить у 60 разів більшу відстань, тому маємо 5 * 60 = 300 км/год.

4. Вдосконалення вміння знаходити значення виразів на кілька дій. Вдосконалення обчислювальних навичок.

Робота за сходинками складності:

І сходинка - №7, використовуючи лише письмові прийоми обчислень.

ІІ сходинка - № 2 із робочого зошита, за потреби використовуючи усні прийоми обчислень.

5. Завдання на роботу з даними.

Завдання № 8 виконується колективно або в парах.

Нагадуємо, що поданий рисунок називають діаграмою, зображені кольорові смужки — лінійками. Спочатку пропонуємо учням здогадатися, яким має бути шлях міркувань. За потреби ставимо допоміжні питання: Що означає «подолати швидше»? (Витратити менше часу.) Який із проміжків часу найбільший, найменший? Як розташувати значення величини у порядку зменшення? Яка лінійка є найдовшою; який час вона позначає? Де на діаграмі містяться підказки? Тощо.

6. Розвиток логічного мислення учнів.

Три пачки соку та дві шоколадки коштують 99 гривень, а 5 пачок соку і 4 шоколадки коштують 183 гривні. Скільки коштує одна пачка соку та одна шоколадка окремо?

Розв’язання.

Якщо 3 пачки соку та 2 шоколадки коштують 99 гривень, то вдвічі більше — 6 пачок соку та 4 шоколадки коштують 198 гривень. А за умовою задачі 5 пачок соку і 4 шоколадки коштують 183 гривні. Порівняємо ці дані: в обох випадках шоколадок по 4, а пачок соку — в одному випадку 6, а в другому — 5; різниця складає 6 — 5 = 1 пачку; в першому випадку сплатили 198 грн, а в другому 183 грн; різниця складає 198 — 183 = 15 ( грн) — ціна пачки соку.

Тепер не складно дізнатися про ціну шоколадки, застосувавши першу частину умови: (99 — 15 х 3 ) : 2 = 27 ( грн) ціна шоколадки.

Відповідь: 15 грн коштує пачка соку та 27 грн коштує шоколадка.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №6 — пригадати відповідне правило та/або формулу та розв’язати задачу; скласти і розв’язати дві обернені задачі. Для учнів з високими пізнавальними можливостями ще й записати швидкість руху в км/год. Завдання №7 обчислити значення виразів у кілька дій, використовуючи письмові та учні прийоми обчислень.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які із завдань уроку були найлегшими? Які — найцікавішими? Які завдання могли б виконати самостійно? Які завдання могли б пояснити іншим учням? Що потребує додаткового пояснення?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити