Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №58 ( с. 120 — 121)

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати поняття швидкості руху тіла; формули швидкості, пройденого шляху та часу; уміння застосовувати формули при розв’язуванні простих задач. Актуалізувати знання правил множення та ділення з числами 0 та 1, ділення рівних чисел; вдосконалювати уміння знаходити значення виразів на кілька дій, обчислювальні навички. Розвивати уміння знаходити розв’язок нерівності; розв’язувати рівняння, в яких один з компонентів або права частина подана числовим виразом; складати і розв’язувати прості рівнянь.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів при розв’язуванні задач, що описують процес руху тіла способом відношень; під час відновлення розв’язання; при розв’язуванні задачі з логічним навантаженням.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Розкажіть, на чому вам доводилось долати шлях? Коли ви помічали, що рухалися швидше? Уявіть, що треба переміститися з одного міста в інше. Який транспортний засіб можна обрати? Який із названих засобів подолає цей шлях швидше? Чому? Як залежить час від швидкості; від шляху? Як залежить швидкість від часу? Від шляху? Якщо ви змогли відповісти на ці питання, то й робота на уроці для вас буде нескладною. (Якщо вам складно було відповісти на ці питання, то робота на уроці допоможе вам з’ясувати незрозуміле.)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 виконується учнями самостійно.

2. Актуалізація поняття швидкості.

Завдання №2, 3 виконуються колективно.

За потреби вчитель може скласти самостійно аналогічні завдання.

3. Усне опитування.

Аналогічно до уроку №56. Додатково: пригадати правило знаходження швидкості руху (подоланого шляху; часу руху) та записати відповідну формулу.

4. Математичний диктант.

Завдання № 1 із робочого зошита.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Вдосконалення уміння розв’язувати прості задачі з величинами швидкість руху, час руху та подоланий шлях.

Завдання № 4 виконується учнями самостійно.

Завдання № 5 виконується колективно.

Задачу 1 учні розв’язують усно. Зіставляючи задачу 2 із задачею 1, учні з’ясовують, що змінився час руху — не 2 години, а 15 хвилин; між тим швидкість подана у км за годину. Розглядаємо спосіб міркування, поданий у підручнику. Підсумовуємо: 1) пригадуємо швидкість — це шлях, який долає тіло за 1 годину, отже лижник щогодини долає по 16 км; 2) з’ясовуємо, у скільки разів даний час менший за 1 годину, робимо висновок, що у стільки ж разів лижник подолає менший шлях; 3) відповідаємо на запитання задачі. Отже, цю задачу ми розв’язали, застосувавши спосіб відношень.

Для учнів з високими пізнавальними потребами і можливостями пропонуємо завдання №6.

2. Вдосконалення обчислювальних навичок.

Завдання №2 із робочого зошита виконується учнями самостійно.

Завдання №7 виконується учнями з коментарем.

Для знаходження значення першого виразу достатньо обчислити лише значення різниці , оскільки при діленні одержаного числа на 1 буде 1; щодо добутку , то у дужках одержимо нуль, тому немає сенсу виконувати множення — при множенні на нуль одержуємо нуль.

Знаходження значення виразу зводиться до обчислення різниці чисел 920764 та 517039, оскільки при множенні на 1 одержимо те саме число 920764, а при діленні рівних чисел одержимо 1, яку помножимо на 517039 і одержимо те саме число.

3. Вдосконалення вміння розв’язувати рівняння.

Завдання №10 виконується у групах або парах із подальшою взаємоперевіркою. Пропонуємо учням випробувати різні цифри у рівняннях. Насамкінець можна з’ясувати, скільки таких цифр може бути.

4. Розвиток варіативного мислення учнів.

Завдання № 11 виконується колективно.

Перші два стовпчики, взагалі не мають викликати труднощів. Продемонструємо розв’язки двох останніх завдань.

2

6

9

1

3

6

6

5. Розвиток логічного мислення учнів.

Завдання №12 виконується колективно.

І спосіб

Припустимо, що в усіх тварин було по 2 ноги.

1) 2 * 35 = 70 ( ніг) всього було б, якби в усіх тварин було по 2 ноги.

2) 94 — 70 = 24 ( ніг) на стільки ніг більше у комах, ніж ми передбачили.

3) 4 — 2 = 2 ( ноги) на стільки більше ніг у кролика, ніж у фазана .

4) 24 : 2 = 12 — стільки кроликів.

5) 35 — 12 = 23 фазани.

П спосіб:

Можна розпочати міркування з передбачення, що усі тварини мали по 4 ноги:

1) 4 * 35 = 140 ( ніг) всього , якби всі тварини мали по 4 ноги.

2) 140 — 94 = 46( ніг) зайві

3) 4 — 2 = 2 ( ноги) на стільки менше ніг у фазана, ніж у кролика .

4) 46 : 2 = 23 — стільки фазанів.

5) 35 — 23 = 12 кроликів.

Відповідь: в клітці було 12 кроликів і 23 фазани.

Перевірка:

12 + 23 = 35 (кроликів і фазанів) 4* 12+2* 23 =94 (ноги).

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №8 — знайти хоча б один розв’язок нерівності за бажанням використовуючи раціональний спосіб добору розв’язки нерівності зі змінної (зведення до рівняння). №9 — розв’язати рівняння; додатково можна знайти суму їх коренів — розв’язків.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що у своїй роботі вас потішило? Чим ви стурбовані? Які завдання ви могли б пояснити іншим учням? Які завдання видалися цікавими? Які були складними?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити