Математика 4 клас - Розробки уроків - за підручником С.О. Скворцова - 2015 рік

Розділ ІУ. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Урок №59 ( с. 122 — 123)

Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла

Дидактичні задачі. Вдосконалювати навички усних обчислень. Актуалізувати уміння розв’язувати задачі на кратне порівняння двох часток ( на знаходження суми двох добутків), що містить величини маса 1 одного, кількість та загальна маса ( ціна, кількість, вартість); зіставляти задачі із аналогічними задачами, що містять величини: швидкість руху, час руху, подоланий шлях; досліджувати вплив ситуації задачі на її розв’язання. Формування уміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння двох добутків з величинами: швидкість руху, час руху, подоланий шлях; складати і розв’язувати обернені задачі; перетворювати задачі на задачу на знаходження суми двох добутків. Вдосконалювати навички додавання та віднімання іменованих чисел; уміння знаходити значення виразів на кілька дій; обчислювальні навички;

вміння розв’язувати рівняння, в яких або один з компонентів або права частина подана виразом зі змінною. Вдосконалення уміння креслити відрізки заданої довжини; знаходити частини від числа та числа за величиною його частини . Формувати уміння розв’язувати задачі на різницеве порівняння двох часток, на знаходження суми двох добутків.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів.

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Протягом кількох уроків ми розв’язуєте задачі, в яких описується процес руху тіла. Які знання для цього нам потрібні? Між тим, ситуації, що трапляються довкола нас, не завжди такі прості, а тому й задачі, які відображують подібні ситуації не можна розв’язати, виконавши лише одну арифметичну дію. Утім, ваших знань достатньо, щоб упоратися і з ними.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №8 виконується учнями самостійно.

2. Математичний диктант.

Запишіть розв’язання задачі виразом та обчисліть його значення.

1) Маса 1 мішка гречки 12 кг. Яка маса 3 таких мішків?

2) Хлопчик на велосипеді рушить зі швидкістю 12 км/год. Який шлях він подолає за 3 години руху?

3) Стрічку завдовжки 60 см розділили порівну на 12 закладок. Яка довжина однієї закладки?

4) Дівчинка пробігла дистанцію 60 м за 12 с. З якою швидкістю бігла дівчинка?

5) Тістечко коштує 27 гривень. Скільки тістечок можна купити за 108 гривень?

6) Трактор рушить зі швидкістю 27 км/год. За скільки годин він подолає 108 км?

Після виконання математичного диктанту пропонуємо учням зіставити задачі 1 і 2; 3 і 4; 5 і 6. Учні помічають, що вони мають однакові розв’язання. З’ясовуємо, чому так сталося. В цих задачах одні й ті самі числа ( дані і шукане) та аналогічні зв’язки між числовими даними і шуканим. У задачі 1 і 2 шуканою є значення загальної величини, а вона є добутком величини одиниці виміру та кількості або часу. В задачі 3 і 4 шуканою є величина одиниці виміру, а вона є часткою загальної величини та кількості або часу. В задачах 5 і 6 шуканою є кількість або час, що є часткою загальної величини та величини одиниці виміру.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування вміння розв’язувати складені задачі з величинами: швидкість руху, час руху та подоланий шлях.

Завдання №1 із робочого зошита виконується колективно.

Пропонуємо учням скласти за таблицею 1 задачу про купівлю ляльок та ведмедиків. Праворуч у клітинках записати її розв’язання по діях (результати дій записати без найменування) і дати усне пояснення до арифметичних дій. Далі пропонуємо за таблицею 2 скласти задачу про рух мікроавтобуса та легкової машини. Зіставляємо задачі 1 і 2, помічаємо, що ці задачі містять одні й ті самі числа й аналогічні зв’язки між числовими даними і шуканим (короткий запис має таку саму структуру, що й в задачі 1). Отже, в задачі 2 змінилася лише ситуація. З’ясовуємо, як зміна ситуації вплине на розв’язання. Розв’язання лишається тим самим, учні промовлять лише інші пояснення до арифметичних дій. Аналогічно працюємо над задачами 3 і 4.

Завдання №1 виконується колективно.

Записуємо на дошці короткий запис задачі 1 і складаємо план розв’язування задачі, записуємо розв’язання задачі виразом. Зіставляємо задачу 2 і 1. Змінюємо у короткому записі величини задачі; складаємо план розв’язування. Впевнюємось, що запис виразу не змінюється. Відповідаємо на запитання задачі.

Пропонуємо учням зіставити задачі 3 і 4, з’ясувати, чи матимуть вони однакові розв’язання, і розв’язати ту задачу, яка учням легша. Учні самостійно розв’язують обрану задачу, після чого виконується колективна перевірка правильності розв’язків.

Завдання №2. Диференційована робота над задачею.

Зупинимось на аналітичному пошуку розв’язування. Що достатньо знати, аби відповісти на запитання задачі? Достатньо знати два числові значення: шлях вантажівки (невідомий) та шлях легкової машини (невідомий). Якою арифметичною дією віднімання : щоб дізнатися, на скільки одне число більше чи менше за інше, треба від більшого числа відняти менше число. Чи можна одразу відповісти на запитання задачі? Ні, ми не знаємо жодного числового значення. Що достатньо знати, аби дізнатися про шлях вантажівки? Треба знати два числові значення: швидкість вантажівки (відомо, 90 км/год) та час її руху (відомо, 6 год). Якою дією дізнаємось подоланий вантажівкою шлях? Дією множення: щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Чи можна на це запитання відповісти одразу? Так, нам відомі обидва числові значення. Чи можемо тепер відповісти на запитання задачі? Ні, ми не знаємо шлях подоланий легковою машиною. Що достатньо знати, або його знайти? Достатньо знати два числові значення: швидкість легкової машини ( відомо 120 км/год) та час її руху ( відомо, 4 год). Якою дією відповімо на це запитання? Дією множення. Чи можна відразу відповісти на це запитання? Так, нам відомі обидва числові значення. Чи можемо ми тепер відповісти на запитання задачі? Так, ми від запитання задачі перейшли до числових даний, аналіз закінчено. Складаємо план розв’язування задачі: 1) знайдемо шлях вантажівки, дією множення; 2) знайдемо шлях легкової машини, дією множення; 3) дізнаємось різницеве відношення цих чисел, дією віднімання від більшого числа меншого.

   ?  ? -  ?90 * 6 120 * 4

Учні, які працювали над задачею самостійно, змінюють запитання задачі на таке: «Який шлях разом подолали вантажівка і легкова машина?», щоб остання дія була дією додавання. Записують розв’язання одержаної задачі виразом.

2. Вдосконалення навичок додавання та віднімання складених іменованих чисел.

Завдання №3 виконується учнями самостійно.

Пропонуємо учням виконати обчислення двома способами ( І-им способом обчислюють учні з І-го варіанту, а ІІ-им — з другого).

3. Вдосконалення уміння знаходити значення виразів на кілька дій. Вдосконалення навичок письмового додавання та віднімання.

Завдання №4 виконується учнями самостійно.

4. Вдосконалення уміння розв’язувати рівняння.

Завдання №5. Рівняння в першому стовпчику виконуються учнями самостійно.

Учні з високими пізнавальними потребами і можливостями розв’язують рівняння другого стовпчика біля дошки.

5. Розвиток логічного мислення.

Завдання №7 виконується колективно.

1) Закладок буде на 1 більше ніж розрізів: 7 + 1 = 8 закладок.

2) Розрізів буде на 1 менше, ніж закладок: 8 — 1 = 7 розрізів.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №3 — виконати арифметичні дії додавання та віднімання зі складеними іменованими числами будь-яким способом. Завдання №4 — знайти значення виразів на кілька дій. Завдання №6 — обрати одне із завдань та виконати його; обидва завдання передбачають креслення відрізків і виконання обчислень. Щоб в завданні 1) розділити відрізок на три рівні частини, треба виконати відповідне обчислення; в завданні 2) щоб накреслити відрізок, спочатку треба виконати обчислення.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Які знання з попередніх уроків сьогодні послужилися нам? Яка робота викликала складнощі? Як їх, на вашу думку, подолати? Що в роботі було нескладним? Які результати вашої роботи вас потішили?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити