Математика - Конспекти уроків 4 клас - до підручника Богдановича М.В. - 2016 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Тема уроку

№ с.

Дата

1.

Повторення вивченого. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення (№№ 1-10).

7

2.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розв'язування рівнянь. Розміщення відрізків на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на знаходження третього доданка (№№ 11-21).

9

3.

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання виразів і знаходження їх значення. Складання і розв'язування задач за короткими записами (№№ 22-31).

12

4.

Зв'язок дій множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0 (№№ 32-41).

14

5.

Письмове множення на одноцифрове число. Дії над величинами. Круглі числа (№№. 42-51).

16

6.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число (№№ 52-61).

19

7.

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 62-70).

22

8.

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за ного частиною (№№ 71-81).

25

9.

Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною (№№ 82-91).

28

10.

Множення числа на добуток. Усний і письмовий способи множення на розрядні числа (№№ 92-101).

30

11.

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 102-111).

32

12.

Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з остачею (№№ 112-119).

34

13.

Ділення числа на добуток чисел. Письмове ділення круглих чисел на круглі (№№ 120-129).

37

14.

Письмове ділення на двоцифрове число (№№ 130-138).

39

15.

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач складанням виразу (№№ 139-145).

41

16.

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею (№№ 146-154).

43

17.

Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота.

45

18.

Аналіз контрольної роботи. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч (№№ 155-166).

46

19.

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч (№№ 167-175).

48

20.

Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 176-184).

50

21.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 185-193).

52

22.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 194-205).

54

23.

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 206-216).

56

24.

Читання і записування п'ятицифрових чисел. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел (№№ 217-225).

59

25.

Читання і затісування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Розв'язування задач з геометричним змістом (№№ 226-235).

61

26.

Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка (№№ 236-245).

64

27.

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Нумерація чотирицифрових та п'ятицифрових чисел».

67

28.

Аналіз контрольної роботи Нумерація шестицифрових чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 246-256).

69

29.

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 тисяч. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон. Задачі, обернені до здач на знаходження суми двох добутків (№№ 257-266).

71

30.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування, визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків (№№ 267-274).

74

31.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 275-282).

77

32.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100 і 1000 (№№ 283-293).

80

33.

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 294-304).

83

34.

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Римські цифри (№№ 305-314).

85

35.

Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач (№№ 315-326).

87

36.

Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 327-337).

90

37.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв'язування задач (№№ 338-349).

93

38.

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач (№№ 350-361).

96

39.

Міри часу. Розв'язування задач з буквеними записами (№№ 362-373).

98

40.

Контроль навчальних досягнень учнів з теми «Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин».

99

41.

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням (№№ 374-381).

101

42.

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв'язуються відніманням (№№ 382-389).

103

43.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 390-396).

105

44.

Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 397-404).

107

45.

Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв'язування задач (№№ 405-411).

110

46.

Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини сторони трикутника (№№ 412-420).

113

47.

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№ 421-430).

115

48.

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач (№№ 431-438).

117

49.

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження суми і різниці багатоцифрових чисел (№№439-447).

120

50.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених у мірах часу. Розв'язування задач з іменованими числами (№№ 448-454).

122

51.

Розв'язування задач на визначення тривалості події, її закінчення та початку (№№ 455-462).

125

52.

Розв'язування задач на визначення часу (№№ 463-472).

127

53.

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв'язування задач (№№ 473-481).

128

54.

Повторення і закріплення вивченого матеріалу. Стовпчаста та лінійна діаграми (№№ 482-489).

130

55.

Контроль навчальних досягнень учнів. Тематичне опитування (тести) «Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Дії з іменованими числами».

132

56.

Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху (№№ 490-499).

134

57.

Задачі на знаходження відстані заданими швидкістю і часом. Знаходження значень виразів на додавання і віднімання (№№ 500-509).

137

58.

Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над іменованими числами (№№ 510-519).

139

59.

Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого (№№ 520-530).

142

60.

Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення (№№ 531-540).

145

61.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№ 541-549).

148

62.

Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв'язування задачі двома способами (№№ 550-557).

150

63.

Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) (№№ 558-566).

152

64.

Контроль навчальних досягнень учнів з теми « Взаємозв'язки між величинами «відстань», «швидкість», «час». Множення багатоцифрових чисел» (Комбінована контрольна робота).

155

65.

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 567-575).

156

66.

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582).

158

67.

Обчислення площі прямокутника. Розв'язування задач (№№ 583-592).

161

68.

Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 593-601).

163

69.

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 602-608).

165

70.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 609-616).

167

71.

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 617-624).

170

72.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 625-633).

172

73.

Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки (№№ 634-644).

174

74.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Розв'язування задач (№№ 645-654).

176

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 655-662).

178

76.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671).

180

77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 672-680).

182

78.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 681-687).

184

79.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 688-696).

186

80.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 697-705).

188

81.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (Ne№ 706-714).

190

82.

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух (№№ 715-722).

192

83.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії Задачі на зустрічний рух (№№ 723-731).

194

84.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (№№ 732-740).

196

85.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу (№№ 741-750).

199

86.

Контрольна робота.

201

87.

Аналіз контрольної роботи. Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 751-759).

202

88.

Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 760-769).

204

89.

Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв'язування задач (№№ 770-776).

206

90.

Дроби. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа (№№ 777-787).

208

91.

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв'язування задач (№№ 788-796).

210

92.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 797-805).

212

93.

Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел. одним із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 806-813).

214

94.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 814-822).

216

95.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 823-830).

218

96.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа (№№ 831-838).

220

97.

Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способами. Розв'язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення (№№ 839-848).

223

98.

Задачі на пропорційне ділення Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 849-857).

225

99.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№№ 858-866).

228

100.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№№ 867-875).

230

101.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею (№№ 876-884).

232

102.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа (№№ 885-892).

234

103.

Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 893-901).

236

104.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними (№№ 902-910).

238

105

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач (№№ 911-920).

240

106.

Контрольна робота з теми «Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа».

242

107.

Аналіз контрольної роботи.

243

108.

Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 921-927).

244

109.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 928-934).

246

110.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 935-941).

248

111.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 942-949).

250

112.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958).

252

113.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 959-967).

254

114.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ∙ 403. Розв'язування задач (№№ 968-976).

256

115.

Ділення на двоцифрове число. Поняття про середнє арифметичне (додатковий матеріал) (№№ 977-986).

258

116.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею (№№ 987-995).

260

117.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування рівнянь (№№ 996-1003).

262

118.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Розв'язування задач (№№ 1004-1012).

264

119.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням (№№ 1013-1019).

266

120.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка (№№ 1020-1027).

268

121.

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв'язування задач на зведення до одиниці (№№ 1028-1035).

269

122.

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними (№№ 1036-1042)

271

123.

Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулем. Задачі на спільну роботу (№№ 1043-1050).

272

124.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв'язування задач (№№ 1051-1058).

274

125.

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066).

276

126.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 1067-1075).

278

127.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв'язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№ 1076-1084).

280

128.

Контрольна робота з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові».

282

129.

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Розв'язування задач (№№ 1085-1092).

283

130.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (№№ 1093-1100).

285

131-132.

Повторення вивченого матеріалу (№№ 1101-1114).

287
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити